Chuyển tới nội dung
Trang chủ » การเพิ่มแรมคอม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ใน 20 คำ

การเพิ่มแรมคอม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ใน 20 คำ

วิธีเลือกซื้อ RAM คอม PC และโน้ตบุ๊ค ต้องดูอะไรบ้าง ใส่ช่องไหนก่อนดี

วิธีเลือกซื้อ Ram คอม Pc และโน้ตบุ๊ค ต้องดูอะไรบ้าง ใส่ช่องไหนก่อนดี

การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์: เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดงบ

1. การตรวจสอบความเข้ากันได้ของแรมกับคอมพิวเตอร์

การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์เป็นวิธีที่น่าพิจารณาเมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหาในเรื่องของความเร็วในการดำเนินการหรือความจำที่มีไม่เพียงพอในการทำงานประจำวัน ก่อนที่จะเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ ควรตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างแรมกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ก่อน โดยสามารถทำได้ดังนี้:

 • ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์: เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความเข้ากันได้ของหน่วยประมวลผล (CPU) และชนิดของแรมที่คอมพิวเตอร์รองรับ ควรตรวจสอบเอกสารหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือแบรนด์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้.

 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของแรมที่มีอยู่: ในกรณีที่คอมพิวเตอร์มีแรมอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของแรมที่มีอยู่ว่าเพียงพอต่อความต้องการของการใช้งานหรือไม่ หากความจำไม่เพียงพอ การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์อาจเป็นการแก้ไขปัญหาได้.

 • ตรวจสอบความเร็วและความจุของแรม: แรมมีความเร็วที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ DDR3 ไปจนถึง DDR5 และยังมีความจุตั้งแต่ไม่กี่กิกะไบต์ (GB) ไปจนถึงหลายตัวเลข TB (terabyte) การเลือกแรมที่มีความเร็วและความจุที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ.

2. วิธีเลือกและซื้อแรมที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์

เมื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ระหว่างแรมกับคอมพิวเตอร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกและซื้อแรมที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นี่คือขั้นตอนที่ควรทำ:

 • ทำความเข้าใจถึงความต้องการ: ก่อนที่จะซื้อแรม ควรตระหนักถึงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานในสิ่งใด หากใช้งานทั่วไปเช่นเล่นเกมหรือใช้งานโปรแกรมทั่วไป แรมควรมีความเร็วที่สูงและความจุที่ใหญ่กว่า แต่หากใช้งานสำหรับงานที่ไม่ต้องการความเร็วสูงมาก แรมที่ความเร็วกึ่งสูงก็เพียงพอ.

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับเมนบอร์ด: แรมต้องเข้ากันได้กับเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความเร็วและชนิดของเมนบอร์ดที่คุณใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือแบรนด์คอมพิวเตอร์.

 • ตรวจสอบความเร็วและความจุของแรม: ควรเลือกแรมที่มีความเร็วและความจุที่เหมาะสมกับความต้องการของคอมพิวเตอร์ ความเร็วที่สูงกับความจุที่ใหญ่จะช่วยให้ระบบทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.

 • เลือกแบรนด์แรมที่น่าเชื่อถือ: การเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากแบรนด์ที่ดีมักมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีกว่า.

 • ตรวจสอบราคาและรับประกัน: ควรเปรียบเทียบราคาแรมในท้องตลาดและตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันจากผู้ขาย การเลือกซื้อแรมที่มีราคาที่เหมาะสมและมีการรับประกันที่คุ้มค่าจะช่วยให้คุณมั่นใจในการใช้งาน.

3. ขั้นตอนการเพิ่มแรมในคอมพิวเตอร์

เมื่อเตรียมแรมที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเพิ่มลงในคอมพิวเตอร์แล้ว มาเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการเพิ่มแรมในคอมพิวเตอร์ตามนี้:

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์: ก่อนที่จะทำการเพิ่มแรม ควรดำเนินการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยและถอดสายไฟเพื่อป้องกันการช็อตสำหรับความปลอดภัย.

 2. เปิดฝาเคสคอมพิวเตอร์: คลายล็อกและเปิดฝาเคสของคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงเมนบอร์ดและช่องว่างสำหรับแรม.

 3. ค้นหาช่องว่างสำหรับแรม: หากคอมพิวเตอร์ยังไม่มีแรมที่เสียบติดตั้งอยู่เสมอ คุณสามารถระบุช่องว่างที่ใช้งานได้ง่าย ในกรณีที่แรมที่มีอยู่เสมอ ควรให้ความสำคัญในการเสริมแรมใหม่ในช่องว่างที่ว่างอยู่.

 4. เสริมแรม: นำแรมที่เหมาะสมที่คุณได้เลือกมา เสียบเข้าสายช่องและช่องว่างสำหรับแรมที่ควรเสริมในเมนบอร์ดอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ให้ใช้แรมที่มีชนิดเดียวกับชนิดของแรมที่มีอยู่ในเครื่องเพื่อความเสถียรและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด.

 5. ปิดฝาเคสคอมพิวเตอร์: เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเสริมแรมให้ปิดฝาเคสคอมพิวเตอร์ให้แน่นหนาและรัดกันเพื่อป้องกันฝุ่นและความเสียหายจากภายนอก.

 6. เปิดคอมพิวเตอร์และตรวจสอบแรมใหม่: เมื่อครบทุกขั้นตอนข้างต้นให้เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ตรวจสอบในส่วนของระบบว่าทำงานได้ตามปกติและสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างปกติหรือไม่.

4. วิธีการติดตั้งแรมให้ถูกต้อง

การติดตั้งแรมให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการติดตั้งแรมให้ถูกต้อง:

 1. อ่านคู่มือการติดตั้ง: ทุกครั้งที่ซื้อแรมใหม่ควรอ่านคู่มือการติดตั้งที่มากับแพ็คเกจ ซึ่งจะช่วยในกระบวนการติดตั้งและการกำหนดค่าแรมที่ถูกต้อง.

 2. ประดับแรมให้เข้าติดตั้งอย่างแน่นหนา: เมื่อติดตั้งแรมใหม่ให้กดแรมลงในช่องว่างสำหรับแรมในเมนบอร์ดอย่างแน่นหนา และใช้กำลังนิดเดียวในการกดเข้าไปในตำแหน่ง.

 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ: หลังจากติดตั้งแรมใหม่เสร็จสิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรมถูกเสียบเข้าสายช่องและช่องว่างให้แน่นหนา และไม่มีสายชนิดใดๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งกับแรม.

 4. ปิดฝาเคสคอมพิวเตอร์: หลังจากที่แน่ใจว่าการติดตั้งแรมเสร็จสิ้นแล้ว ปิดฝาเคสคอมพิวเตอร์ให้แน่นหนาและรัดกันเพื่อป้องกันความเสียหายจากภายนอก.

 5. เปิดคอมพิวเตอร์และตรวจสอบแรมใหม่: เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ตรวจสอบในส่วนของระบบว่าทำงานได้ตามปกติและสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างปกติหรือไม่.

5. การใช้งานและการดูแลแรมให้เพิ่มประสิทธิภาพในคอมพิวเตอร์

หลังจากที่ได้ทำการเพิ่มแรมให้กับคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการใช้งานและดูแลแรมให้เพิ่มประสิทธิภาพในคอมพิวเตอร์ นี่คือสิ่งที่ควรทำ:

 1. อัปเกรดระบบปฏิบัติการ: อัปเกรดระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้แรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ.

 2. รักษาความสะอาดของคอมพิวเตอร์: ควรรักษาความสะอาดของคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงแรม ให้สะอาดโดยใช้เครื่องฉีดลมอัด หรือเช็คความสะอาดและทำความสะอาดเสาอากาศของแรมอย่างสม่ำเสมอ.

 3. ปรับแต่งการใช้งานแรม: ระบบปฏิบัติการส่วนมากมีตัวเลือกให้ทำการจัดการแรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตั้งค่าให้ระบบปฏิบัติการใช้งานแรมอย่างเต็มประสิทธิภาพในส่วนของการใช้งานและการประมวลผล.

 4. กำจัดโปรแกรมไม่จำเป็น: ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งานออกจากระบบ เพื่อลดภาระในการทำงานของแรมและเพิ่มประสิทธิภาพ.

 5. ตรวจสอบการใช้งานแรม: ใช้โปรแกรมตรวจสอบการใช้งานแรมเพื่อตรวจสอบว่าแรมถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ หากพบว่าการใช้งานแรมเกิดข้อจำกัด ควรปรับแต่งการใช้งานหรือเพิ่มแรมเพิ่มเติม.

6. เทคนิคแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเพิ่มแรม

เมื่อทำการเพิ่มแรมให้กับคอมพิวเตอร์อาจเกิดปัญหาบางอย่างขึ้น ดังนี้คือเทคนิคในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น:

 1. คอมพิวเตอร์ไม่ทำงานหลังการเพิ่มแรม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรมถูกเสียบเข้าสายช่องและช่องว่างให้แน่นหนา หากคอมพิวเตอร์ยังคงไม่ทำงาน ลองถอดแรมออกและเสียบใหม่อีกครั้ง.

 2. คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงหลังการเพิ่มแรม: ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงหลังการเพิ่มแรม ลองตรวจสอบการใช้งานแรมว่าถูกใช้งานเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ และปรับแต่งการใช้งานแรมให้เหมาะสมกับความต้องการของระบบ.

 3. แรมไม่ถูกตรวจสอบหรือไม่ทำงาน: ในกรณีที่แรมไม่ถูกตรวจสอบหรือไม่ทำงานให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างแรมกับคอมพิวเตอร์อีกครั้งและตรวจสอบสถานะการทำงานของแรม.

 4. คอมพิวเตอร์เกิดข้อผิดพลาดหลังการเพิ่มแรม: หากคอมพิวเตอร์เกิดข้อผิดพลาดหลังการเพิ่มแรม ลองถอดแรมออกและเสียบแรมเข้าสายช่องและช่องว่างใหม่อีกครั้ง หากยังคงมีปัญหา อาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ผลิตหรือเชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ.

เพิ่มแรมคอมพิวเตอร์เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ โดยทำตามขั้นตอนและเทคนิคที่กล่าวมา คุณสามารถติดตั้งและใช้งานแรมให้ถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: การ เพิ่ม แรม คอม เพิ่มแรมคอม ช่วยอะไร, เพิ่มแรม windows 10, เพิ่ม แรม คอมเก่า, เพิ่มแรมคอมจะเร็วขึ้นไหม, เพิ่ม ram ช่วยอะไร, เพิ่มแรมคอม ราคา, โปรแกรมเพิ่มแรม pc, เพิ่มแรมคอม all in one

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การ เพิ่ม แรม คอม

วิธีเลือกซื้อ RAM คอม PC และโน้ตบุ๊ค ต้องดูอะไรบ้าง ใส่ช่องไหนก่อนดี
วิธีเลือกซื้อ RAM คอม PC และโน้ตบุ๊ค ต้องดูอะไรบ้าง ใส่ช่องไหนก่อนดี

หมวดหมู่: Top 50 การ เพิ่ม แรม คอม

ดูเพิ่มเติมที่นี่: hienthao.com

เพิ่มแรมคอม ช่วยอะไร

เพิ่มแรมคอม ช่วยอะไร

ความเร็วและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์มักขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่หนึ่งในนั้นคือความจุของแรม (RAM) ที่มีบทบาทสำคัญในการประมวลผลข้อมูลและการทำงานของระบบทั้งหมด หากคุณเคยสังเกตุว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลงเป็นช่วง หรือมีปัญหาในการทำงานกับโปรแกรมที่ต้องการแรมสูง น่าจะเป็นเวลาที่ควรทำการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด รวมถึงประโยชน์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ อ่านต่อเพื่อเตรียมพร้อมเพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ!

ประโยชน์ของการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์

การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์อาจทำให้คุณสัมผัสประโยชน์ที่น่าทึ่งที่สุดในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ นี่คือประโยชน์ที่คุณอาจได้รับจากการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์:

 1. เพิ่มความเร็วในการทำงาน: การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ช่วยเร่งความเร็วในการทำงานของระบบ ซึ่งทำให้โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานเปิดตัวเร็วขึ้น และคุณจะสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิม

 2. ประหยัดเวลาในการโหลดและเข้าถึงข้อมูล: การมีแรมเพียงพอช่วยลดเวลาในการโหลดและเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ นี่เป็นประโยชน์ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานกับไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือทำงานกับโปรแกรมที่ใช้ข้อมูลจำนวนมาก

 3. รองรับการเล่นเกมและแอปพลิเคชันที่ข้ามพิกัด: ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมหรือใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการความพร้อมในการตอบสนองทันที การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับเกมและแอปพลิเคชันที่ข้ามพิกัดได้ดียิ่งขึ้น

 4. ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบปฏิบัติการ: คอมพิวเตอร์ที่มีแรมเพียงพอช่วยลดความขัดข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ทำให้ระบบทำงานได้เสถียรและน้อยกว่าการ “ค้าง”

 5. รองรับงานที่มีความซับซ้อน: ถ้าคุณใช้งานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและใช้งานทรัพยากรมาก การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรองรับงานที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น

 6. ลดปัญหาคอมพิวเตอร์ค้าง: คอมพิวเตอร์ที่มีแรมไม่เพียงพออาจทำให้ระบบค้างหรือกะทันหันปิดตัวลง การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาดังกล่าว

 7. ประหยัดเงิน: ในบางกรณีการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์อาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าการอัปเกรดคอมพิวเตอร์หรือซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งช่วยประหยัดเงินในระยะยาว

คำแนะนำในการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์

การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการนี้ ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดของเมนบอร์ดและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ก่อน นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับสเปคและประเภทของแรมที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย นี่คือขั้นตอนในการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 1. ตรวจสอบความเข้ากันได้: ตรวจสอบว่าเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับการใช้งานแรมชนิดใด โดยอ่านคู่มือหรือเว็บไซต์ผู้ผลิตเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและความจุของแรมที่เข้ากันได้กับเมนบอร์ด

 2. เลือกแรมที่เหมาะสม: หากคุณมีแรมที่ใช้งานอยู่แล้วควรตรวจสอบว่ายังเหลือช่องว่างในการเพิ่มแรมหรือไม่ หากมีช่องว่างให้ตรวจสอบประเภทและความจุของแรมเพื่อเลือกซื้อแรมที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ: ควรตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์รองรับแรมที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไปหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นให้ทำการอัปเกรดระบบปฏิบัติการก่อน

 4. สำรองข้อมูล: ก่อนที่คุณจะเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ควรสำรองข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากกระบวนการเพิ่มแรมอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหากไม่ทำการสำรองข้อมูลให้ถูกต้อง

 5. ปิดคอมพิวเตอร์และถอดสายไฟ: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายไฟเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายและสายไฟขาด

 6. เปิดตัวคอมพิวเตอร์และตรวจสอบการทำงาน: เมื่อคุณได้เสร็จสิ้นการเพิ่มแรม ก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมทั้งหมดยังคงประสบความสำเร็จและไม่มีปัญหาเกิดขึ้น

FAQ เกี่ยวกับการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์

 1. การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ช่วยอะไร?

การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่ใช้งานเปิดตัวเร็วขึ้น ลดเวลาในการโหลดและเข้าถึงข้อมูล รองรับการเล่นเกมและแอปพลิเคชันที่ข้ามพิกัด ลดปัญหาคอมพิวเตอร์ค้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบปฏิบัติการ

 1. ควรเพิ่มแรมในคอมพิวเตอร์ของฉันกี่ GB?

ปริมาณแรมที่ควรเพิ่มในคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ หากคุณใช้งานเบื้องต้นเช่นเรียกดูเว็บไซต์ ทำงานกับเอกสาร และส่งเมล์ แรม 4GB ถึง 8GB อาจเพียงพอให้ใช้งานได้ตามปกติ แต่หากคุณใช้งานโปรแกรมหนัก ต้องการเล่นเกม หรือทำงานกับไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ ควรเพิ่มแรม 16GB หรือมากกว่านั้น

 1. การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนแค่ไหน?

กระบวนการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้ซับซ้อนมากนัก แต่ต้องมีความระมัดระวังเมื่อทำการติดตั้งและถอดแรม ควรอ่านคู่มือของเมนบอร์ดและแรมให้ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและทำให้สายไฟขาด

 1. การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องปรับแต่งระบบปฏิบัติการอย่างไร?

เมื่อคุณเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งระบบปฏิบัติการในขั้นตอนการติดตั้งแรม แต่ควรตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของคุณรองรับแรมที่คุณเพิ่มเข้าไปหรือไม่

 1. การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์สามารถทำเองได้หรือต้องไปที่ร้านคอมพิวเตอร์?

การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์สามารถทำเองได้โดยดูคู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้ผลิต แต่หากคุณไม่มั่นใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญควรให้ช่างคอมพิวเตอร์ที่น่าเชื่อถือมาช่วยเพิ่มแรมให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

สรุป

การเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีแรมเพียงพอช่วยให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็ว ลดเวลาในการโหลดและเข้าถึงข้อมูล รองรับการเล่นเกมและแอปพลิเคชันที่ข้ามพิกัด และลดปัญหาคอมพิวเตอร์ค้างได้ดี ก่อนที่จะทำการเพิ่มแรมคอมพิวเตอร์ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มแรมและตรวจสอบความเข้ากันได้กับเมนบอร์ดและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณให้ดี หากไม่มั่นใจควรหาช่างคอมพิวเตอร์ที่น่าเชื่อถือมาช่วยในกระบวนการเพิ่มแรม อย่าลืมทำการสำรองข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการดังกล่าวเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลที่ไม่ต้องการในกรณีเกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ

เพิ่มแรม Windows 10

เพิ่มแรมใน Windows 10: ขั้นตอนและวิธีเพิ่ม RAM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์

บทนำ

การเพิ่มแรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมในการอัพเกรดความสามารถของระบบของคุณ ในปัจจุบัน Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย และผู้ใช้ทั่วไปบางส่วนอาจรู้จักกับการอัพเกรด RAM และผลที่ได้รับจากการดังกล่าว

ในบทความนี้เราจะสอดคล้องตามหัวข้อเพิ่มแรมใน Windows 10 โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มแรมและวิธีการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเน้นไปที่คำแนะนำและขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆ แม้คุณจะไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตาม

ความสำคัญของการเพิ่มแรมใน Windows 10

RAM เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด แรมทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ขณะนี้โดยทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อคุณใช้งานโปรแกรมหลายๆ ตัวพร้อมกันหรือโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ และความจำที่ใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เพียงพอ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจมีประสิทธิภาพลดลง การเพิ่มแรมเป็นวิธีที่มีผลอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมหลายๆ ตัวพร้อมกันได้มากขึ้น

วิธีการเพิ่มแรมใน Windows 10

การเพิ่มแรมใน Windows 10 เป็นกระบวนการที่ง่ายและสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีความรู้หรือทักษะเฉพาะทาง ตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานความสามารถใหม่ๆ ของคอมพิวเตอร์ของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบและเลือกแรมที่เหมาะสม

ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการอัพเกรดแรม ควรตรวจสอบรุ่นและประเภทของแรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรองรับได้ ในบางกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจำกัดในการอัพเกรดแรมได้ หากคุณไม่แน่ใจหรือต้องการความช่วยเหลือในการเลือกแรมที่เหมาะสม ควรติดต่อผู้ผลิตเครื่องหรือผู้ค้าที่ขายแรมเพิ่มเติมเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2: สำรองข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการอัพเกรดแรม ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ การอัพเกรดแรมไม่ควรทำให้ข้อมูลสูญหาย แต่ก็ไม่ควรเสี่ยงกับข้อมูลที่มีความคิดเห็นสำคัญหรือที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ในที่อื่นได้

คุณสามารถสำรองข้อมูลโดยใช้ฮาร์ดดิสก์ภายนอกหรือบริการบนคลาวด์ (Cloud storage) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยและสามารถกู้คืนได้หากมีปัญหาขณะอัพเกรด

ขั้นตอนที่ 3: สั่งซื้อและเตรียมแรม

หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบและเลือกแรมที่เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ต่อไปคือการสั่งซื้อและเตรียมแรมที่คุณได้เลือก ควรให้ความสำคัญในการเลือกแรมที่มีความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งแรมใหม่

เมื่อคุณได้รับแรมใหม่และเตรียมพร้อมทั้งสำรองข้อมูล ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งแรมใหม่ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องแนะนำว่าในขั้นตอนนี้ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังเนื่องจากความบางของชิ้นส่วนและขอบเขตที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. เพิ่มแรมใน Windows 10 มีประโยชน์อย่างไร?

การเพิ่มแรมใน Windows 10 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยช่วยให้ระบบทำงานได้รวดเร็วและสามารถใช้งานโปรแกรมหลายๆ ตัวพร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการโหลดและเปิดใช้งานโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ และทำให้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2. การเพิ่มแรมในเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำเองได้หรือไม่?

ใช่ การเพิ่มแรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการที่ง่ายและสามารถทำเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้หรือทักษะเฉพาะทาง แต่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการควรตรวจสอบข้อมูลและคำแนะนำในการเพิ่มแรมสำหรับรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. ต้องใช้แรมชนิดใดในการเพิ่มแรมใน Windows 10?

ควรใช้แรมที่เหมาะสมและสามารถรองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน Windows 10 แรมชนิด DDR4 คือแรมที่ใช้งานอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพสูง แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเร็วแรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับ

4. เพิ่มแรมมีผลกระทบต่อการรับประกันของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่?

การเพิ่มแรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ควรมีผลกระทบต่อการรับประกันของเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการเพิ่มแรมเป็นกระบวนการที่อ่อนไหวและไม่ทำให้ส่วนอื่นของเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหาย อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบเงื่อนไขของการรับประกันจากผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงถูกคุ้มครอง

5. ควรเพิ่มแรมใน Windows 10 เมื่อไหร่?

ควรเพิ่มแรมใน Windows 10 เมื่อคุณรับรู้ว่าประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มลดลง และมีปัญหาในการใช้งานโปรแกรมหลายๆ ตัวพร้อมกันหรือโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ การเพิ่มแรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และช่วยลดเวลาในการโหลดและเปิดใช้งานโปรแกรมที่ต้องใช้งานบ่อย

สรุป

การเพิ่มแรมใน Windows 10 เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด การอัพเกรดแรมไม่ควรทำให้ข้อมูลสูญหาย แต่ควรมีการสำรองข้อมูลก่อนดำเนินการ การเพิ่มแรมในเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้หรือทักษะเฉพาะทาง หากคุณมีความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องลังเลที่จะเพิ่มแรมให้กับ Windows 10 เพื่อประสบความสำเร็จในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ

พบใช่ 43 การ เพิ่ม แรม คอม.

วิธีการเพิ่มแรม Notebook และ Pc ด้วยตัวเองแบบละเอียดไม่รู้เรื่องเลยก็ทำตามได้ วิธีเพิ่มแรมโน๊คบุ๊ค - Youtube
วิธีการเพิ่มแรม Notebook และ Pc ด้วยตัวเองแบบละเอียดไม่รู้เรื่องเลยก็ทำตามได้ วิธีเพิ่มแรมโน๊คบุ๊ค – Youtube
เพิ่มแรมโน๊ตบุ๊คราคาเท่าไหร่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านใดบ้าง มาดูกัน
เพิ่มแรมโน๊ตบุ๊คราคาเท่าไหร่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านใดบ้าง มาดูกัน
วิธีใส่แรมที่ถูกต้อง (วิธีใส่แรม) - Youtube
วิธีใส่แรมที่ถูกต้อง (วิธีใส่แรม) – Youtube
วิธีใส่แรมง่ายๆเพียงแค่ 3 นาที - Youtube
วิธีใส่แรมง่ายๆเพียงแค่ 3 นาที – Youtube
วิธีการตั้งค่าแรมเสมือนเพิ่มความจุหน่วยความจำเสมือนของเกมการ ออกแบบกราฟิกเรียบขึ้น
วิธีการตั้งค่าแรมเสมือนเพิ่มความจุหน่วยความจำเสมือนของเกมการ ออกแบบกราฟิกเรียบขึ้น
เพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ เพิ่มแรมโดยไม่ต้องซื้อแรมเพิ่ม - Youtube
เพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ เพิ่มแรมโดยไม่ต้องซื้อแรมเพิ่ม – Youtube
วิธีการ เพิ่มแรมให้คอมพิวเตอร์ (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ เพิ่มแรมให้คอมพิวเตอร์ (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
ใส่แรมแค่ 2 แถว ทำไมต้องเลือกสล๊อต แถว 2 กับ 4 ก่อนเสมอเพราะอะไร? - Youtube
ใส่แรมแค่ 2 แถว ทำไมต้องเลือกสล๊อต แถว 2 กับ 4 ก่อนเสมอเพราะอะไร? – Youtube
เพิ่ม Ram ให้คอม - Wikihow
เพิ่ม Ram ให้คอม – Wikihow
รีวิว Ram Ddr4 สำหรับ Pc/Labtop รุ่นไหนดี ปี 2023 » Best Review Asia
รีวิว Ram Ddr4 สำหรับ Pc/Labtop รุ่นไหนดี ปี 2023 » Best Review Asia
วิธีดู แรม(Ram) คอมพิวเตอร์ ดูได้ยังไงบ้าง
วิธีดู แรม(Ram) คอมพิวเตอร์ ดูได้ยังไงบ้าง
อติ เล่าเรื่อง] เพิ่มพลังให้แล็ปท็อปเครื่องเก่าแบบง่าย ๆ ด้วยการเพิ่มแรม ???????? ในช่วงนี้ที่เราต้องทำงานที่บ้าน Work From Home อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ทำงานก็คงหนีไม่พ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ ????
อติ เล่าเรื่อง] เพิ่มพลังให้แล็ปท็อปเครื่องเก่าแบบง่าย ๆ ด้วยการเพิ่มแรม ???????? ในช่วงนี้ที่เราต้องทำงานที่บ้าน Work From Home อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ทำงานก็คงหนีไม่พ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ ????
เปลี่ยน Ram เพิ่มแรมด้วยตัวเอง ไปให้สุด!! สเปคคอมโหดๆ 20 Core 40 Thread - Youtube
เปลี่ยน Ram เพิ่มแรมด้วยตัวเอง ไปให้สุด!! สเปคคอมโหดๆ 20 Core 40 Thread – Youtube
Ram 8, 16, 32, 64 Gb ใส่เท่าไรดีนะ - Ichillshop
Ram 8, 16, 32, 64 Gb ใส่เท่าไรดีนะ – Ichillshop
วิธีการอัพเกรด Ram ให้กับโน๊ตบุ๊ค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
วิธีการอัพเกรด Ram ให้กับโน๊ตบุ๊ค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
Aboutcom] การเลือกซื้อแรมใส่ในคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค เพื่อนๆเวลาประกอบ คอมพิวเตอร์เครื่องๆนึงขึ้นมา เพื่อนๆก็อาจเคยเจอเวลาเลือกซื้อแรมใช่ไหมครับ ว่าเลือกซื้อแรมอันไหนดี เพราะมีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด หลายยี่ห้อ ไ
Aboutcom] การเลือกซื้อแรมใส่ในคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค เพื่อนๆเวลาประกอบ คอมพิวเตอร์เครื่องๆนึงขึ้นมา เพื่อนๆก็อาจเคยเจอเวลาเลือกซื้อแรมใช่ไหมครับ ว่าเลือกซื้อแรมอันไหนดี เพราะมีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด หลายยี่ห้อ ไ
วิธีดู แรม(Ram) คอมพิวเตอร์ ดูได้ยังไงบ้าง
วิธีดู แรม(Ram) คอมพิวเตอร์ ดูได้ยังไงบ้าง
วิธีเลือก Ram Ddr4 ที่ใช่สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ | Msi Gaming
วิธีเลือก Ram Ddr4 ที่ใช่สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ | Msi Gaming
อัปเกดรคอมพิวเตอร์ จะเพิ่ม Ram หรือ Ssd – | เอก สามวา |
อัปเกดรคอมพิวเตอร์ จะเพิ่ม Ram หรือ Ssd – | เอก สามวา |
Notebook Upgrade Ram - Youtube
Notebook Upgrade Ram – Youtube
วิธีการ ติดตั้ง Ram (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ติดตั้ง Ram (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
เพิ่มแรมโน๊ตบุ๊ค ไม่ต้องซื้อคอมใหม่ 2023 อัพเกรดง่ายทำเองได้
เพิ่มแรมโน๊ตบุ๊ค ไม่ต้องซื้อคอมใหม่ 2023 อัพเกรดง่ายทำเองได้
แรมคืออะไร เลือกซื้ออย่างไรให้เพียงพอ
แรมคืออะไร เลือกซื้ออย่างไรให้เพียงพอ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Pc และโน้ตบุ๊กด้วย Ssd และการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ - Kingston Technology
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Pc และโน้ตบุ๊กด้วย Ssd และการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ – Kingston Technology
Macbook Pro 13'' 2019 A2159 อัพเกรด Ram 8 Gb เป็น 16 Gb
Macbook Pro 13” 2019 A2159 อัพเกรด Ram 8 Gb เป็น 16 Gb
เพิ่ม Ram การ์ดจอ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย!
เพิ่ม Ram การ์ดจอ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย!
อัพเกรดแรม Macbook Pro 13 นิ้ว 2017
อัพเกรดแรม Macbook Pro 13 นิ้ว 2017
วิธีเพิ่ม Ram ใน Computer ต้องดูอะไรบ้าง - Youtube
วิธีเพิ่ม Ram ใน Computer ต้องดูอะไรบ้าง – Youtube
Ram 8, 16, 32, 64 Gb ใส่เท่าไรดีนะ - Ichillshop
Ram 8, 16, 32, 64 Gb ใส่เท่าไรดีนะ – Ichillshop
วิธีการ เพิ่มแรมให้คอมพิวเตอร์ (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ เพิ่มแรมให้คอมพิวเตอร์ (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
หลักการซื้อ Ram ง่ายๆ ที่ใครก็เข้าใจได้
หลักการซื้อ Ram ง่ายๆ ที่ใครก็เข้าใจได้
แนะนำวิธีทำอย่างไรให้ เพิ่มสปีดคอมพิวเตอร์เก่าของคุณให้กลับมาแรงอีกครั้ง
แนะนำวิธีทำอย่างไรให้ เพิ่มสปีดคอมพิวเตอร์เก่าของคุณให้กลับมาแรงอีกครั้ง
Ram คือ อะไร มีกี่ประเภทและมีวิธีเลือกใช้อย่างไร ขนาดเท่าไหร่ดี
Ram คือ อะไร มีกี่ประเภทและมีวิธีเลือกใช้อย่างไร ขนาดเท่าไหร่ดี
10 อันดับ Ram ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 รวมรุ่นยอดนิยม สำหรับโน้ตบุ๊ก Pc | Mybest
10 อันดับ Ram ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 รวมรุ่นยอดนิยม สำหรับโน้ตบุ๊ก Pc | Mybest
แรม Ram อัพเกรดความเร็วคอมพิวเตอร์ อัพเดทราคาทุกรุ่น - กรกฎาคม
แรม Ram อัพเกรดความเร็วคอมพิวเตอร์ อัพเดทราคาทุกรุ่น – กรกฎาคม
7 วิธีในการเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ของคุณ < บล็อก - Hp.Com Thailand
7 วิธีในการเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ของคุณ < บล็อก - Hp.Com Thailand
เพิ่ม Ram ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ แก้ปัญหาโน๊ตบุ๊คช้า - Techspace It Blog
เพิ่ม Ram ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ แก้ปัญหาโน๊ตบุ๊คช้า – Techspace It Blog
Pssix ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นมีคำตอบ: เปรียบเทียบความเร็วการใช้งานแรม 4 Gb และ 8 Gb
Pssix ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นมีคำตอบ: เปรียบเทียบความเร็วการใช้งานแรม 4 Gb และ 8 Gb
เพิ่มแรมโน๊ตบุ๊คราคาเท่าไหร่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านใดบ้าง มาดูกัน
เพิ่มแรมโน๊ตบุ๊คราคาเท่าไหร่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านใดบ้าง มาดูกัน
วิธีการ เพิ่มแรมให้คอมพิวเตอร์ (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ เพิ่มแรมให้คอมพิวเตอร์ (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
10 อันดับ Ram ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 รวมรุ่นยอดนิยม สำหรับโน้ตบุ๊ก Pc | Mybest
10 อันดับ Ram ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 รวมรุ่นยอดนิยม สำหรับโน้ตบุ๊ก Pc | Mybest
วิธีการอัพเกรด Ram โน้ตบุ๊กของคุณ - Kingston Technology
วิธีการอัพเกรด Ram โน้ตบุ๊กของคุณ – Kingston Technology
คอมพิวเตอร์มือสองลดราคา Acer Veriton N4640G ราคาถูก ใส่แรม 8 | Lazada.Co.Th
คอมพิวเตอร์มือสองลดราคา Acer Veriton N4640G ราคาถูก ใส่แรม 8 | Lazada.Co.Th
Ram กับโปรเซสเซอร์ อะไรสำคัญกว่ากันสำหรับธุรกิจของคุณ
Ram กับโปรเซสเซอร์ อะไรสำคัญกว่ากันสำหรับธุรกิจของคุณ
ราคา แรม พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ ก.ค. 2023
ราคา แรม พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ ก.ค. 2023
วิธีดู แรม(Ram) คอมพิวเตอร์ ดูได้ยังไงบ้าง
วิธีดู แรม(Ram) คอมพิวเตอร์ ดูได้ยังไงบ้าง
อัพเกรดคอม Pc ให้แรง เพิ่มแรม เพิ่มการ์ดจอ - Youtube
อัพเกรดคอม Pc ให้แรง เพิ่มแรม เพิ่มการ์ดจอ – Youtube
7 วิธีในการเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ของคุณ < บล็อก - Hp.Com Thailand
7 วิธีในการเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ของคุณ < บล็อก - Hp.Com Thailand
Ram แบบ Dual Channel, Single, Triple และ Quad คืออะไร – Modify: Technology News
Ram แบบ Dual Channel, Single, Triple และ Quad คืออะไร – Modify: Technology News
วิธีการ เพิ่มแรมให้คอมพิวเตอร์ (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ เพิ่มแรมให้คอมพิวเตอร์ (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow

ลิงค์บทความ: การ เพิ่ม แรม คอม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ การ เพิ่ม แรม คอม.

ดูเพิ่มเติม: https://hienthao.com/category/gadget

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *