Chuyển tới nội dung
Trang chủ » โน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้: การแก้ปัญหาและเคล็ดลับในการซ่อมแซม

โน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้: การแก้ปัญหาและเคล็ดลับในการซ่อมแซม

วิธีแก้ปัญหาแป้นพิมพ์ใช้ไม่ได้

วิธีแก้ปัญหาแป้นพิมพ์ใช้ไม่ได้

โน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้: สาเหตุและการวินิจฉัย

วิธีตรวจสอบปัญหาพื้นฐาน

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ด

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์

วิธีการทดสอบและปรับแต่งคีย์บอร์ด

การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและการหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

โน๊ตบุ๊คเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่บางครั้งผู้ใช้งานอาจพบปัญหาว่าคีย์บอร์ดของโน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้ การแก้ไขปัญหานี้อาจจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยุงค์ใจ ในบทความนี้เราจะเสนอแนวทางในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดของโน๊ตบุ๊คที่พิมพ์ไม่ได้ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและแนะนำการค้นหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น

โน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้: สาเหตุและการวินิจฉัย

เมื่อเกิดปัญหาคีย์บอร์ดของโน๊ตบุ๊คที่พิมพ์ไม่ได้ สามารถตรวจสอบสาเหตุและทำการวินิจฉัยดังนี้:

 1. การตรวจสอบคีย์บอร์ดที่เสียหาย: หากมีคีย์บอร์ดบางปุ่มหรือทั้งคีย์บอร์ดเสียหาย อาจทำให้ไม่สามารถพิมพ์ได้ในบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ ควรนำโน๊ตบุ๊คไปซ่อมที่ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่

 2. ปลดล็อคแป้นพิมพ์ (NumLock): ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นพิมพ์ตัวเลข (NumLock) ไม่ได้ถูกปลดล็อค ทำให้คีย์บอร์ดแบบตัวเลข (Numeric Keypad) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 3. การตรวจสอบภาษาและแผงคีย์บอร์ด (Keyboard Layout): ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าภาษาและแผงคีย์บอร์ดที่ไม่ถูกต้อง หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจทำเช่นกัน

 4. การตรวจสอบซอฟต์แวร์: บางครั้งคีย์บอร์ดอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัญหาทางซอฟต์แวร์ เช่น การใช้งานโปรแกรมคีย์บอร์ดที่ไม่ถูกต้อง หรือโปรแกรมที่แอนติไวรัสทำงานเบื้องหลังทำให้คีย์บอร์ดไม่ทำงาน ในกรณีนี้ ควรตรวจสอบและปิดโปรแกรมที่เราไม่รู้จักหรือไม่ได้ติดตั้งเอง

 5. การตรวจสอบฮาร์ดแวร์: หากคีย์บอร์ดเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดผ่านสายชิด (ribbon cable) ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายชิดถูกเสียบติดตั้งอย่างแน่นหนา และไม่มีคราบสกปรกหรือสิ่งของที่ขัดข้องการทำงาน

 6. การตรวจสอบไดร์เวอร์ (Driver): ลองตรวจสอบไดร์เวอร์คีย์บอร์ดในอุปกรณ์ Device Manager ว่ามีปัญหาหรือไม่ หากมีปัญหา ลองอัปเดตไดร์เวอร์ใหม่ล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

วิธีตรวจสอบปัญหาพื้นฐาน

ก่อนอื่นเราควรตรวจสอบปัญหาพื้นฐานที่อาจทำให้คีย์บอร์ดของโน๊ตบุ๊คไม่ทำงานในบางส่วนหรือทั้งหมด ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกที่ควรทำ:

 1. NumLock: ตรวจสอบว่าแป้นพิมพ์ตัวเลข (NumLock) ถูกเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งาน หาก NumLock เปิดอยู่ คีย์บอร์ดแบบตัวเลข (Numeric Keypad) จะทำงาน และสามารถพิมพ์ตัวเลขได้

 2. ภาษาและแผงคีย์บอร์ด (Keyboard Layout): ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาและแผงคีย์บอร์ดในระบบปฏิบัติการ ให้แน่ใจว่าคุณใช้ภาษาและแผงคีย์บอร์ดที่ถูกต้อง หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกตามความต้องการและทดลองพิมพ์อีกครั้ง

 3. ไดร์เวอร์คีย์บอร์ด (Keyboard Driver): เข้าสู่ระบบ Device Manager เพื่อตรวจสอบสถานะของไดร์เวอร์คีย์บอร์ด หากมีสัญลักษณ์การแจ้งเตือนหรือเครื่องหมายข้อผิดพลาด ลองอัปเดตหรือติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่ล่าสุด

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ด

หากการตรวจสอบพื้นฐานไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหาคีย์บอร์ดที่พิมพ์ไม่ได้:

 1. การทดสอบโดยใช้แป้นพิมพ์อื่น: ลองใช้คีย์บอร์ดอื่นแทนคีย์ที่ไม่ทำงาน เช่น ใช้คีย์ที่อยู่ตรงข้ามหรือบริเวณใกล้เคียงกัน แต่มีลักษณะการทำงานเดียวกัน เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาอยู่ที่คีย์แยกตัวเองหรือไม่

 2. การทดสอบบนระบบปฏิบัติการต่างๆ: ลองทดสอบคีย์บอร์ดกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ หากปัญหายังคงเกิดขึ้นบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน อาจเป็นสัญญาณว่าคีย์บอร์ดมีปัญหาฮาร์ดแวร์

 3. การทดสอบแบบฮาร์ดแวร์: หากคุณเชื่อว่าปัญหาอยู่ที่คีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์ ควรนำโน๊ตบุ๊คไปที่ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์

หากไม่พบปัญหาจากฮาร์ดแวร์ ปัญหาอาจเกิดจากซอฟต์แวร์ ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การตรวจสอบโปรแกรม: ตรวจสอบโปรแกรมที่คุณใช้งานล่าสุด ว่าอาจมีโปรแกรมที่ทำงานเบื้องหลังและส่งผลให้คีย์บอร์ดไม่ทำงาน ลองปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นและทดสอบอีกครั้ง

 2. การตรวจสอบแอนติไวรัส: ลองทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมแอนติไวรัส เพื่อตรวจสอบว่ามีแอนติไวรัสหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา

 3. การคืบควบคุมการอัปเดต: ควรให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่คุณใช้งานมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเติมเต็มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน

 4. การคืบควบคุมการคีย์บอร์ด: ลองตรวจสอบการตั้งค่าคีย์บอร์ดในระบบปฏิบัติการว่ามีการปรับแต่งอะไรบ้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงควรคืบควบคุมการคีย์บอร์ดให้เป็นค่าเริ่มต้นหรือตามค่าที่ควรใช้

วิธีการทดสอบและปรับแต่งคีย์บอร์ด

หากยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดได้ ลองทดสอบและปรับแต่งคีย์บอร์ดดังนี้:

 1. การทดสอบใน Safe Mode: เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใน Safe Mode เพื่อตรวจสอบว่าคีย์บอร์ดยังคงมีปัญหาหรือไม่ หากคีย์บอร์ดทำงานได้ปกติใน Safe Mode อาจเป็นเพราะมีโปรแกรมที่ทำงานเบื้องหลังที่ก่อให้เกิดปัญหา

 2. การปรับแต่งคีย์บอร์ด: บางครั้งคีย์บอร์ดอาจถูกตั้งค่าให้ทำงานตามที่คุณไม่ต้องการ ลองปรับแต่งคีย์บอร์ดในระบบปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของปุ่มตามต้องการ

 3. การใช้โปรแกรมแก้ไขคีย์บอร์ด: มีโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ด เช่น โปรแกรมแก้ไขแผงคีย์บอร์ด หรือโปรแกรมตรวจสอบการทำงานของปุ่มคีย์ เรียกใช้โปรแกรมเหล่านี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและการหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณได้ทำการตรวจสอบและปรับแต่งคีย์บอร์ดตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว แต่ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดที่พิมพ์ไม่ได้ อาจจำเป็นต้องหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ:

 1. ติดต่อผู้ผลิต: หากโน๊ตบุ๊คยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน ควรติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอความช่วยเหลือหรือการเปลี่ยนคีย์บอร์ด

 2. สนับสนุนผู้ใช้งาน: ค้นหาเว็บไซต์หรือความช่วยเหลือออนไลน์จากผู้ใช้งานคนอื่นที่เคยพบปัญหาคล้ายกันและได้รับการแก้ไข

 3. นำเข้าศูนย์บริการ: หากทุกขั้นตอนด้านบนล้มเหลว ควรนำโน๊ตบุ๊คไปที่ศูนย์บริการที่น่าเชื่อถือของผู้ผลิตหรือร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อขอความช่วยเหลือและการซ่อมแซม

เมื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดของโน๊ตบุ๊คที่พิมพ์ไม่ได้ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ควรสามารถแก้ไขปัญหาได้หากปัญหาอยู่ที่ซอฟต์แวร์ หากยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจจำเป็นต้องหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง หรือนำโน๊ตบุ๊คไปยังศูนย์บริการที่น่าเชื่อถือของผู้ผลิตหรือร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เพื่อขอความช่วยเหลือและการซ่อมแซมที่เหมาะสม

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: โน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้ วิธีแก้คีย์บอร์ดพิมพ์ไม่ได้ windows 10, ปลดล็อคแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค windows 10, ปัญหาคีย์บอร์ด พิมพ์ไม่ได้, แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค พิมพ์ไม่ได้ hp, ปลดล็อค แป้นพิมพ์ โน๊ ต บุ๊ค lenovo, วิธีใช้แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค acer, วิธีแก้ แป้นพิมพ์ โน๊ตบุ๊ค เพี้ยน, คีย์บอร์ดล็อค พิมพ์ไม่ได้

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้

วิธีแก้ปัญหาแป้นพิมพ์ใช้ไม่ได้
วิธีแก้ปัญหาแป้นพิมพ์ใช้ไม่ได้

หมวดหมู่: Top 19 โน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้

แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คล็อคทำไง

แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คล็อคทำไง: เคล็ดลับและวิธีการ

คำอธิบาย:
แป้นพิมพ์เป็นส่วนสำคัญของโน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการควบคุมและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ แม้ว่าการใช้งานแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันทั่วไป แต่อาจมีปัญหาหรือความไม่สะดวกบางอย่างที่คุณอาจพบเจอเมื่อใช้งาน ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คล็อค รวมถึงเคล็ดลับและวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อย่างละเอียดและครบถ้วน อ่านต่อเพื่อค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คไปพร้อมๆ กัน!

สรุปหัวข้อ

 1. แนะนำแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค
 2. เรื่องราวและความ-evolution ของแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค
 3. ประเภทแป้นพิมพ์
 4. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและการใช้งาน
 5. ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คและวิธีการแก้ไข
 6. คำแนะนำในการดูแลและซ่อมแซมแป้นพิมพ์
 7. เคล็ดลับในการใช้แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. แนะนำแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค

แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการควบคุมและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่แล้วแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คมีโครงสร้างแบ่งเป็นหลายแถวของปุ่มที่ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และปุ่มพิเศษต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมระบบและป้อนข้อมูลได้อย่างหลากหลาย แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คมีการออกแบบที่ค่อนข้างสวยงาม บางรุ่นยังมาพร้อมกับฟังก์ชันเสริมที่น่าสนใจเช่น แสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ หรือตัวอย่างแป้นพิมพ์ไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกับโน๊ตบุ๊คได้ผ่านทาง Bluetooth ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

2. เรื่องราวและความ-evolution ของแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค

แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คมีเรื่องราวและความเจริญก้าวหน้าที่น่าทึ่ง ในต้นปี ค.ศ. คือ ค.ศ. 1960 ที่แป้นพิมพ์ตัวแรกสำหรับคอมพิวเตอร์พกพาถูกแนะนำโดย IBM ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เป็นขนาดใหญ่และไม่สะดวกต่อการพกพา ต่อมาในปี ค.ศ. คือ ค.ศ. 1981 ถูกนำเสนอคอมพิวเตอร์ส่วนตัวรุ่นแรกที่มีชื่อว่า IBM 5150 หรือชื่อที่รู้จักกันดีว่า “IBM PC” ที่มาพร้อมกับแป้นพิมพ์ที่คล้ายคลึงกับที่ใช้ในปัจจุบัน

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปรับปรุงปุ่มให้เสียงน้อยลง การเพิ่มฟังก์ชันพิเศษต่างๆ การเปลี่ยนแป้นพิมพ์ให้เป็นแบบที่สามารถดูดแสงได้ง่าย และการออกแบบให้บางเบาและสะดวกต่อการพกพา ในปัจจุบัน มีแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คที่ออกแบบมาให้ทันสมัยและทันสถานะเทคโนโลยีล่าสุด เช่น แป้นพิมพ์ที่เป็นแบ็กลิต และแสงพื้นหลังที่ปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้

3. ประเภทแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามรุ่นและยี่ห้อของโน๊ตบุ๊ค ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นหลายแถว ซึ่งประกอบด้วยปุ่มตัวอักษร A-Z ตัวเลข 0-9 และสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ นอกจากนี้ยังมีปุ่มต่างๆ ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมระบบหรือเปิดใช้งานฟังก์ชันเสริม ตัวแบ่งแป้นพิมพ์อาจอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับการจัดวางและความเหมาะสมตามสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ

นอกจากนี้ยังมีประเภทของแป้นพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการเชื่อมต่อและใช้งานที่แตกต่างกัน บางแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คมาพร้อมกับคีย์การ์ดที่สามารถถอดออกและเปลี่ยนแปลงตัวอักษรตามภาษาที่ใช้งาน เช่น แป้นพิมพ์ที่ออกแบบมาสำหรับภาษาไทย ซึ่งจะมีตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมด และยังประกอบด้วยฟังก์ชันพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานในประเทศไทยอีกด้วย

4. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและการใช้งาน

หากคุณเป็นผู้ใช้โน๊ตบุ๊ค คุณคงมีความสนใจในเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและการใช้งานของแป้นพิมพ์ ส่วนใหญ่แล้ว แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คจะใช้เชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต USB ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับโน๊ตบุ๊ค อย่างไรก็ตาม บางโน๊ตบุ๊คยังมีพอร์ตอื่นๆ เช่น พอร์ต PS/2 หรือพอร์ต Bluetooth เพื่อรองรับการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์แบบไร้สาย

การใช้งานแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คย่อมต้องคำนึงถึงเรื่องความรับสัมผัส ความไวต่อการกด และความบางของแป้นพิมพ์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ได้สะดวกและทันสมัย นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยลดเสียงแป้นพิมพ์ในบางรุ่น เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความรบกวนในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ทำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์อย่างไม่ก่อให้เกิดเสียงดังหรือรบกวนผู้อื่น

5. ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คและวิธีการแก้ไข

การใช้งานแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คอาจพบปัญหาต่างๆ ที่อาจทำให้การใช้งานเกิดความไม่สะดวกหรือลำบาก บางปัญหาที่พบบ่อยได้แก่:

ปัญหาที่ 1: คีย์บอร์ดไม่ทำงานหรือทำงานไม่ถูกต้อง

เหตุการณ์: คีย์บอร์ดบางปุ่มไม่ทำงานหรือแสดงผลไม่ถูกต้อง เช่น กด “A” แต่ปรากฏ “B” หรือไม่ปรากฏอย่างเลย

วิธีการแก้ไข:

 • ลองทำความสะอาดแป้นพิมพ์โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นและแปรงเบริชเพื่อทำความสะอาดก่อน
 • ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมที่แป้นพิมพ์ทำงานพร้อมกันอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ลองปิดโปรแกรมเหล่านี้แล้วทดสอบใหม่
 • หากปัญหายังคงอยู่ อาจเป็นเพราะปัญหาฮาร์ดแวร์ เช่น สายส่วนต่อในแป้นพิมพ์หลวม ควรนำเครื่องไปตรวจสอบและซ่อมที่ร้านซ่อมโน๊ตบุ๊ค

ปัญหาที่ 2: คีย์บอร์ดทำงานช้า

เหตุการณ์: การกดคีย์บอร์ดมีความช้า คีย์ค้าง หรือไม่ตอบสนอง

วิธีการแก้ไข:

 • ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมหรือโมดูลที่ทำงานพร้อมกันมากเกินไปทำให้ทำงานช้าลง ควรปิดโปรแกรมเหล่านี้ลงก่อน
 • แป้นพิมพ์อาจถูกตั้งค่าเป็นการทำงานช้า ลองตรวจสอบในแอปพลิเคชันหรือการตั้งค่าเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ว่ามีการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่ และปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ปัญหาที่ 3: กด Shift แต่ไม่สามารถใส่ตัวอักษรใหญ่ได้

เหตุการณ์: การกด Shift แต่ตัวอักษรไม่เปลี่ยนให้เป็นตัวใหญ่

วิธีการแก้ไข:

 • ตรวจสอบว่าปุ่ม Shift ไม่อยู่ในสภาพที่พอใช้งานได้ ลองกดปุ่มอย่างแรง หรือเสียบแป้นพิมพ์ลงในโน๊ตบุ๊คอื่นๆ เพื่อทดสอบว่าปุ่มนี้ทำงานได้ถูกต้องหรือไม่
 • หากปัญหายังคงอยู่ อาจเป็นเพราะปัญหาฮาร์ดแวร์ ให้นำเครื่องไปตรวจสอบและซ่อมที่ร้านซ่อมโน๊ตบุ๊ค

ปัญหาที่ 4: มีสิ่งแปลกปลอมบนหน้าจอหลังกดคีย์บอร์ด

เหตุการณ์: หลังจากกดคีย์บอร์ด บางครั้งอาจมีสิ่งแปลกปลอมปรากฏบนหน้าจอ

วิธีการแก้ไข:

 • อาจเป็นเพราะโปรแกรมหรือไวรัสที่ทำงานอยู่พร้อมกัน ควรตรวจสอบและลบไฟล์ที่ไม่ปลอดภัยหรือแสดงความผิดปกติจากคอมพิวเตอร์
 • หากมีสิ่งที่ผิดปกติปรากฏบนหน้าจอเกี่ยวกับการแสดงผล อาจจะเกิดจากปัญหาการ์ดกราฟฟิกหรือไดร์เวอร์ที่ไม่เข้ากัน ลองอัปเดตหรือติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่ที่เหมาะสม

6. คำแนะนำในการดูแลและซ่อมแซมแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คเป็นส่วนที่ใช้งานบ่อยและอาจเกิดการสกปรกหรือความเสียหายได้ง่าย ควรดูแลแป้นพิมพ์โดยให้ความสำคัญเช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับในการซ่อมแซมแป้นพิมพ์เบื้องต้นที่คุณสามารถทำเองได้ ตัวอย่างเช่น:

 1. ทำความสะอาดแป้นพิมพ์โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นและแปรงเบริชเพื่อเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตกค้างในระหว่างปุ่มและช่องว่างระหว่างปุ่ม
 2. ปรับแต่งแป้นพิมพ์โดยเปลี่ยนคีย์การ์ดใหม่ที่สามารถใส่ตัวอักษรภาษาไทยได้
 3. ถ้าปุ่มบางปุ่มหายไปหรือไม่ทำงาน คุณสามารถซื้อคีย์การ์ดแทนที่จำหน่ายในร้านค้าออนไลน์หรือร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

7. เคล็ดลับในการใช้แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้การใช้งานราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากความรวดเร็วในการพิมพ์แล้วยังสามารถลดโอกาสเกิดปัญหาในการใช้งานแป้นพิมพ์ได้ด้วย เคล็ดลับที่ควรทราบมีดังนี้:

 1. ฝึกฝนทักษะการพิมพ์: ควรฝึกฝนการพิมพ์แบบทัชไทป์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการพิมพ์

 2. ใช้ฟังก์ชันต่างๆ อย่างคลีนอัป: บางโน๊ตบุ๊คมีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณล้างหน้าจอและล็อคคีย์บอร์ดเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อความสะอาดและป้องกันการกดคีย์โดยไม่ตั้งใจ

 3. ตรวจสอบการ์ดกราฟฟิกและไดร์เวอร์: หากคีย์บอร์ดมีปัญหาที่ตอบสนองช้าหรือไม่ทำงานถูกต้อง ควรตรวจสอบการ์ดกราฟฟิกและไดร์เวอร์เนื่องจากอาจเกิดจากปัญหาด้านฮาร์ดแวร์

 4. อัปเดตซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์: ควรอัปเดตซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ของแป้นพิมพ์อยู่เสมอ เนื่องจากการอัปเดตจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแป้นพิมพ์

 5. ดูแลและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ: ควรดูแลแป้นพิมพ์โดยการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งานและลดโอกาสเกิดอาการเสียหาย

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ทำไมแป้นพิมพ์ของโน๊ตบุ๊คมีปุ่มตัวเลขถูกปรับให้ใช้งานร่วมกับตัวอักษร?

  • การปรับแปลงแป้นพิมพ์ให้ใช้งานร่วมกับตัวอักษรเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งบางภูมิภาคอาจมีตัวอักษรหลากหลายตัวที่ไม่เป็นที่นิยมในภาษาอังกฤษ การปรับแปลงเหตุให้แป้นพิมพ์สามารถใส่ตัวอักษรในภาษาท้องถิ่นได้ ทำให้การใช้งานโน๊ตบุ๊คมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
 2. สามารถแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดที่ไม่ทำงานได้เองหรือไม่?

  • ในบางกรณี ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคีย์บอร์ดอาจมาจากภายในระบบที่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ และคุณสามารถทำความเข้าใจปัญหาและแก้ไขได้ด้วยตัวเอง เช่น การทำความสะอาดคีย์บอร์ดหรือตัดสายส่วนต่อของแป้นพิมพ์ แต่หากเกิดปัญหาจากฮาร์ดแวร์ เช่น สายส่วนต่อแป้นพิมพ์หยุดทำงาน อาจต้องนำโน๊ตบุ๊คไปซ่อมที่ร้านค้าหรือศูนย์บริการที่เชี่ยวชาญ
 3. เปลี่ยนแป้นพิมพ์ใหม่ได้หรือไม่?

  • บางรุ่นของโน๊ตบุ๊คยังสามารถเปลี่ยนแป้นพิมพ์ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในภูมิภาคหรือภาษาที่ใช้ การเปลี่ยนแป้นพิมพ์อาจต้องทำที่ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น หากคุณต้องการเปลี่ยนแป้นพิมพ์ ควรติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสำหรับการขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. อย่างไรที่จะรู้ว่าคีย์บอร์ดของโน๊ตบุ๊คเสียหายหรือต้องการเปลี่ยนแปลง?

  • อาการที่แสดงถึงคีย์บอร์ดเสียหายหรือต้องการเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่าง เช่น ปุ่มบางปุ่มไม่ทำงาน ปุ่มตอบสนองช้า มีเสียงดังหรือค้างเมื่อกด หรือปุ่มที่ใช้งานบ่อยมีสัญญาณข้อผิดพลาด เมื่อพบอาการที่ไม่ปกตินี้ควรตรวจสอบและแก้ไขทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญในการใช้งาน

สรุป

แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์และมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การดูแลและซ่อมแซมแป้นพิมพ์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้งานในการพิมพ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ ควรทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหาและลองแก้ไขด้วยตัวเองก่อน หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ควรนำโน๊ตบุ๊คไปตรวจสอบและซ่อมที่ร้านค้าหรือศูนย์บริการที่เชี่ยวชาญเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

ทำไมกดแป้นพิมพ์ไม่ได้

ทำไมกดแป้นพิมพ์ไม่ได้: เหตุผลและวิธีการแก้ไขปัญหา

คำอธิบาย: บทความนี้เป็นแนะนำและเสนอข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง “ทำไมกดแป้นพิมพ์ไม่ได้” โดยอธิบายเหตุผลที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นและวิธีการแก้ไขให้กับผู้อ่าน หากคุณกำลังพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปของคุณ บทความนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้และแก้ไขปัญหาให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

เนื้อหา:

กดแป้นพิมพ์คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้อนข้อความและคำสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราอาจพบเจอกับสถานการณ์ที่เรากดแป้นพิมพ์แต่ไม่เกิดอะไรขึ้น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ที่เป็นพกพาและคีย์บอร์ดของเครื่องโน้ตบุ๊ค หากคุณเผชิญกับปัญหานี้ อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุทั้งที่เกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ในบทความนี้เราจะมาศึกษาสาเหตุที่ทำให้กดแป้นพิมพ์ไม่ได้และวิธีการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม

สาเหตุที่กดแป้นพิมพ์ไม่ได้:

 1. ปัญหาฮาร์ดแวร์: บางครั้งเมื่อคีย์บอร์ดมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ เช่น สายเชื่อมต่อสามารถหลุดออกมาหรือเกิดการชำรุดของอุปกรณ์ ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับสัญญาณการกดแป้นพิมพ์ได้

 2. ปัญหาซอฟต์แวร์: บางครั้งเราอาจเจอปัญหาที่มาจากซอฟต์แวร์ที่ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง อาจเป็นเพราะไดรเวอร์คีย์บอร์ดเสียหายหรือติดขัด หรือคอมพิวเตอร์ไม่รับรู้การกดแป้นพิมพ์

 3. ปัญหาการตั้งค่า: อาจเกิดจากการตั้งค่าบนระบบที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเปิดใช้งานรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือคีย์บอร์ดถูกตั้งค่าเป็นภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาที่เราต้องการ

 4. ปัญหาของโปรแกรม: บางครั้งคีย์บอร์ดอาจไม่ทำงานเพราะโปรแกรมที่เราใช้มีปัญหา หรือเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในพื้นหลังกับคีย์บอร์ด

 5. อาการเสียหาย: คีย์บอร์ดอาจเสียหายหรือเกิดความชำรุดหากมีการใช้งานอย่างหนักหรือมีสารอาหารหรือของเหลวตกลงบนแป้นพิมพ์

 6. ปัญหาของระบบปฏิบัติการ: บางครั้งอาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการที่ทำให้คีย์บอร์ดไม่ทำงานเหมือนที่ควร

วิธีการแก้ไขปัญหาที่กดแป้นพิมพ์ไม่ได้:

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์: หากคีย์บอร์ดไม่ทำงาน คุณควรตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปถูกต้องและเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม

 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์: บางครั้งปัญหานี้อาจเกิดจากข้อผิดพลาดในระบบปฏิบัติการ ให้คุณลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่

 3. ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์: ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาและรูปแบบแป้นพิมพ์ที่กำลังใช้งาน และตรวจสอบการเปิด/ปิดฟังก์ชัน NumLock หากต้องการใช้งานตัวเลขในแถวบนของแป้นพิมพ์

 4. ตรวจสอบไดรเวอร์คีย์บอร์ด: ให้คุณตรวจสอบไดรเวอร์ของคีย์บอร์ดว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ คุณอาจต้องติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดหรือทำการอัปเดตไดรเวอร์คีย์บอร์ด

 5. ตรวจสอบโปรแกรมที่ทำงานพร้อมกัน: บางครั้งโปรแกรมที่ทำงานพร้อมกันอาจทำให้คีย์บอร์ดไม่ทำงานเหมือนที่ควร ลองปิดโปรแกรมที่ทำงานในพื้นหลังและตรวจสอบว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่

 6. ทำความสะอาดแป้นพิมพ์: หากคีย์บอร์ดมีสิ่งสกปรกตกลงบนแป้นพิมพ์ เช่น ขี้เป็น ของเหลว หรือสิ่งอื่น ๆ อาจทำให้คีย์บอร์ดทำงานไม่สมบูรณ์ ควรทำความสะอาดแป้นพิมพ์โดยใช้เครื่องพ่นลมและเช็คว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

 1. การทำความสะอาดแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องคืออะไร?

  • การทำความสะอาดแป้นพิมพ์คือการตรวจสอบและกำจัดขยะหรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่ตกลงบนแป้นพิมพ์ เพื่อให้คีย์บอร์ดทำงานได้ตามปกติ สามารถใช้เครื่องพ่นลมหรือแผ่นสำหรับทำความสะอาดแป้นพิมพ์
 2. เปิดใช้งานฟังก์ชัน NumLock คืออะไร?

  • ฟังก์ชัน NumLock เป็นการเปิดหรือปิดใช้งานส่วนตัวของแป้นพิมพ์ที่อยู่ในแถวบน ซึ่งเป็นตัวเลข โดยการเปิดใช้งานฟังก์ชัน NumLock จะทำให้คีย์บอร์ดใช้งานตัวเลขนั้นๆ แทนที่จะทำงานเป็นตัวอักษร
 3. หากทำการอัปเดตไดรเวอร์คีย์บอร์ดแล้วยังคงมีปัญหา ควรทำอย่างไร?

  • หากทำการอัปเดตไดรเวอร์คีย์บอร์ดแล้วยังคงมีปัญหา ลองค้นหาไดรเวอร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือคีย์บอร์ด หรือลองเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ใหม่เพื่อตรวจสอบว่าเกิดจากปัญหาฮาร์ดแวร์หรือไม่
 4. ทำไมกดแป้นพิมพ์ทำงานไม่สมบูรณ์เมื่อใช้โปรแกรมบางตัว?

  • อาจเกิดจากโปรแกรมบางตัวที่ทำงานพร้อมกันที่มีข้อผิดพลาดหรือไม่สอดคล้องกันกับคีย์บอร์ด ควรตรวจสอบการอัปเดตโปรแกรมล่าสุดและดูความสอดคล้องกันระหว่างโปรแกรมกับระบบปฏิบัติการ
 5. ทำไมกดแป้นพิมพ์ทำงานไม่สมบูรณ์บนแล็ปท็อปหลังจากนำออกจากการใช้งานนาน?

  • อาจเกิดจากปัญหาแบตเตอรี่แย่งความสำคัญของความพยุงค์ของคีย์บอร์ด ให้คุณตรวจสอบการตั้งค่าการจัดการพลังงานและตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ทำงานอย่างถูกต้อง

สรุป:

การกดแป้นพิมพ์ไม่ได้เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป ปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่น ฮาร์ดแวร์เสียหาย ซอฟต์แวร์ที่ไม่สอดคล้องกัน การตั้งค่าไม่ถูกต้อง หรืออาจเกิดจากปัญหาของโปรแกรมที่ทำงานพร้อมกัน ในการแก้ไขปัญหาควรตรวจสอบและทำความสะอาดคีย์บอร์ด ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาและฟังก์ชัน NumLock และทำการอัปเดตไดรเวอร์คีย์บอร์ดล่าสุดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม หากยังคงมีปัญหาควรหาวิธีแก้ไขเพิ่มเติมหรือพบปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ ควรหาความช่วยเหลือจากช่างคอมพิวเตอร์มืออาชีพ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: hienthao.com

วิธีแก้คีย์บอร์ดพิมพ์ไม่ได้ Windows 10

วิธีแก้คีย์บอร์ดพิมพ์ไม่ได้ใน Windows 10

คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบปฏิบัติการ Windows 10 แต่บางครั้งอาจพบปัญหาที่ทำให้คีย์บอร์ดไม่สามารถพิมพ์ได้ ปัญหาเช่นนี้อาจเกิดขึ้นด้วยหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาฮาร์ดแวร์, ปัญหาซอฟต์แวร์, หรือการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง ในบทความนี้เราจะศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดพิมพ์ไม่ได้ใน Windows 10 โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นเชิงลึก เพื่อช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาใน Google สั่งการความรู้และแนวทางในกรณีที่คีย์บอร์ดของคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

สาเหตุที่ทำให้คีย์บอร์ดพิมพ์ไม่ได้ใน Windows 10

ก่อนที่เราจะดูวิธีแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดที่ไม่ทำงาน ขอให้เรามาศึกษาสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้คีย์บอร์ดของคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึง:

 1. ปัญหาฮาร์ดแวร์: คีย์บอร์ดอาจมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ เช่น การเชื่อมต่อไม่แน่นอนหรือการเสียบปลั๊กบางส่วนไม่เข้ากับพอร์ตของเครื่องคอมพิวเตอร์

 2. ปัญหาซอฟต์แวร์: ระบบปฏิบัติการ Windows 10 อาจมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับคีย์บอร์ด หรือคุณอาจต้องการอัปเดตระบบปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา

 3. การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง: อาจมีการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องในระบบปฏิบัติการที่ส่งผลให้คีย์บอร์ดไม่ทำงาน ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดที่ไม่เหมาะสม

 4. ปัญหาฮาร์ดแวร์อื่นๆ: อาจมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆที่ทำงานแบบพร้อมกันกับคีย์บอร์ดที่มีปัญหา แต่ก่อให้เกิดปัญหาในคีย์บอร์ด

วิธีแก้ไขคีย์บอร์ดที่ไม่ทำงานใน Windows 10

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขคีย์บอร์ดที่ไม่ทำงานในระบบปฏิบัติการ Windows 10:

 1. เช็คการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์บอร์ดถูกเสียบเข้ากับพอร์ตของคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา ถ้าคีย์บอร์ดใช้งานแบบไร้สาย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของรับสัญญาณไร้สายด้วย

 2. ทำความสะอาดคีย์บอร์ด: ลองทำความสะอาดคีย์บอร์ดโดยใช้แผ่นเช็ดที่ไม่มีสารเคมี หรือใช้แป้นพิมพ์สำหรับทำความสะอาดคีย์บอร์ด

 3. รีสตาร์ทระบบปฏิบัติการ: บางครั้งเราอาจต้องรีสตาร์ทระบบปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้คลิกขวาที่เมนู “เริ่มต้น” และเลือก “รีสตาร์ท” จากนั้นรอให้ระบบปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นใหม่

 4. ตรวจสอบอัปเดตของระบบปฏิบัติการ: ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ อาจมีปัญหาที่แก้ไขได้ในเวอร์ชันล่าสุดของระบบปฏิบัติการ

 5. ตรวจสอบตัวเลือกภาษาแป้นพิมพ์: ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกภาษาแป้นพิมพ์ที่ถูกต้องหรือไม่ ให้เปิดตัวเลือกภาษาแป้นพิมพ์และตรวจสอบการตั้งค่าที่ถูกต้อง

 6. ตรวจสอบการเปิดใช้งาน NumLock: หากปัญหาเกิดขึ้นกับคีย์ตัวเลขบนคีย์บอร์ด ให้ตรวจสอบการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน NumLock โดยใช้ปุ่ม Fn ร่วมกับปุ่ม NumLock

 7. การตรวจสอบไดรเวอร์: ทำการตรวจสอบและอัปเดตไดรเวอร์ของคีย์บอร์ดที่ถูกต้อง ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือคีย์บอร์ดเพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด

 8. การทดสอบคีย์บอร์ด: หากทุกวิธีข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจจะมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ในคีย์บอร์ด คุณอาจต้องทดสอบคีย์บอร์ดนั้นๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

 9. ติดต่อศูนย์บริการ: หากทุกวิธีแก้ไขข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ควรติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือคีย์บอร์ดเพื่อรับการช่วยเหลือจากช่างซ่อม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 1. คีย์บอร์ดไม่สามารถพิมพ์ได้เกิดจากสาเหตุอะไร?
  คีย์บอร์ดไม่สามารถพิมพ์ได้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ที่ไม่แน่นอน ปัญหาซอฟต์แวร์ เช่น ไดรเวอร์ที่ไม่เข้ากันกับระบบปฏิบัติการ หรือการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง

 2. ทำอย่างไรเพื่อตรวจสอบว่าคีย์บอร์ดเสียหรือไม่?
  คุณสามารถทดสอบคีย์บอร์ดโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่ทำงานอย่างถูกต้อง หากคีย์บอร์ดในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นทำงานได้ปกติ อาจจะไม่ใช่ความเสียหายของคีย์บอร์ด

 3. มีวิธีใดที่จะแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดไม่ทำงานใน Windows 10 ที่ไม่ได้กล่าวมาในบทความนี้หรือไม่?
  นอกจากวิธีที่ได้กล่าวมาในบทความนี้แล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ ที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดที่ไม่ทำงาน เช่น การตรวจสอบการเปิดใช้งานและปิดใช้งานไฟล์ AutoHotKey การเช็คคีย์ที่ติดอยู่ หรือการตรวจสอบการตั้งค่าใน BIOS

 4. ทำอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาคีย์บอร์ดไม่ทำงานในอนาคต?
  เพื่อป้องกันปัญหาคีย์บอร์ดไม่ทำงาน คุณควรรักษาคีย์บอร์ดอย่างดีโดยไม่ทำให้คีย์บอร์ดเสียหรือเกิดความเสียหาย และในกรณีที่มีปัญหากับคีย์บอร์ด ควรดำเนินการตามวิธีแก้ไขที่ได้กล่าวมาในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหาโดยทันที

สรุป

การแก้ไขคีย์บอร์ดที่ไม่ทำงานในระบบปฏิบัติการ Windows 10 อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาฮาร์ดแวร์, ปัญหาซอฟต์แวร์, หรือการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง การแก้ไขปัญหาควรเริ่มต้นด้วยการเช็คการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และทำความสะอาดคีย์บอร์ด หากยังคงมีปัญหา ให้ตรวจสอบไดรเวอร์และการตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน NumLock และรีสตาร์ทระบบปฏิบัติการ หากทำตามวิธีนี้แล้วยังคงมีปัญหา ควรติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือคีย์บอร์ดเพื่อรับความช่วยเหลือจากช่างซ่อม

ปลดล็อคแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค Windows 10

ปลดล็อคแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค Windows 10: แก้ปัญหาแป้นพิมพ์ไม่ทำงานและวิธีเปิด NumLock

Introduction

การใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา และอาจเกิดปัญหาบางครั้งที่เราพบเจอกับคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ที่ไม่ทำงานหรือไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ปัญหาที่พบบ่อยคือปัญหา NumLock ที่ถูกปิดในเวลาที่ไม่ต้องการ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งานหรือพิมพ์ตัวเลขได้ ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปลดล็อคแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค Windows 10 และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย โดยจะอธิบายทั้งหมดในภาษาไทยเพื่อให้คุณเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

หัวข้อหลัก

 1. ปัญหาแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คที่ไม่ทำงาน

 2. การเปิดและปิด NumLock ใน Windows 10

 3. วิธีการปลดล็อคแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค Windows 10

 4. FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 5. ปัญหาแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คที่ไม่ทำงาน

ปัญหาที่พบบ่อยในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คคือแป้นพิมพ์ที่ไม่ทำงาน หากคุณพบว่าคีย์บอร์ดของคุณไม่ทำงานในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังเปิดอยู่ อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การปิด NumLock ที่อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งานตัวเลขบนแป้นพิมพ์ได้

 1. การเปิดและปิด NumLock ใน Windows 10

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นหาทางแก้ไขปัญหา คุณควรทราบเกี่ยวกับ NumLock ในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของคุณก่อน ปุ่ม NumLock จะอยู่บนแป้นพิมพ์แถวบนของตัวเลข ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดได้ตามต้องการ การเปิด NumLock จะทำให้คุณสามารถใช้งานตัวเลขบนแป้นพิมพ์ได้ ในขณะที่ปิด NumLock คุณจะใช้งานปุ่มกดที่กำหนดไว้เป็นปุ่มต่างๆ ไม่ใช่ตัวเลข

 1. วิธีการปลดล็อคแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค Windows 10

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสถานะของ NumLock

ในขั้นตอนแรกคุณควรตรวจสอบสถานะของ NumLock โดยดูที่ไอคอนหรือตัวเลขบนแป้นพิมพ์ หากสว่างอยู่คือ NumLock เปิดอยู่ แต่หากไม่สว่างคือ NumLock ปิดอยู่ คุณสามารถเปิดหรือปิด NumLock ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ปุ่ม Fn (Function) ร่วมกับปุ่ม NumLock

ในบางคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คุณอาจต้องใช้ปุ่ม Fn (Function) ร่วมกับปุ่ม NumLock เพื่อเปิดหรือปิด NumLock โดยปกติแล้วปุ่ม Fn จะอยู่ที่ตำแหน่งที่ซ้ายล่างของแป้นพิมพ์ ซึ่งคุณต้องกด Fn ร่วมกับปุ่ม NumLock เพื่อเปิดหรือปิด NumLock

ขั้นตอนที่ 3: ใช้คีย์ลัดในการเปิดและปิด NumLock

มีคีย์ลัดในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ที่ช่วยให้คุณเปิดหรือปิด NumLock ได้อย่างรวดเร็ว คีย์ลัดเหล่านี้คือ:

 • สำหรับคีย์บอร์ดที่ไม่มีปุ่ม Fn: กดปุ่ม “Scroll Lock” ร่วมกับปุ่ม “Fn” เพื่อเปิดหรือปิด NumLock
 • สำหรับคีย์บอร์ดที่มีปุ่ม Fn: กดปุ่ม “NumLock” โดยตรง

ขั้นตอนที่ 4: เปิดและปิด NumLock ผ่าน BIOS

หากขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถใช้งานได้ คุณสามารถลองเปิดหรือปิด NumLock ผ่าน BIOS (Basic Input/Output System) ก็ได้ แต่กระบวนการนี้อาจแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและรุ่นของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

คำถามที่ 1: ทำไมแป้นพิมพ์ของฉันไม่ทำงานใน Windows 10?

คำตอบ: ปัญหาที่แป้นพิมพ์ไม่ทำงานอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ปิด NumLock, ปัญหาฮาร์ดแวร์, ปัญหาไดร์เวอร์คีย์บอร์ด หรือปัญหาซอฟต์แวร์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคีย์บอร์ด

คำถามที่ 2: วิธีการตรวจสอบสถานะของ NumLock ใน Windows 10?

คำตอบ: สามารถตรวจสอบสถานะของ NumLock ได้จากไอคอนหรือตัวเลขบนแป้นพิมพ์ หากสว่างอยู่คือ NumLock เปิดอยู่ แต่หากไม่สว่างคือ NumLock ปิดอยู่

คำถามที่ 3: วิธีการเปิดหรือปิด NumLock ใน Windows 10?

คำตอบ: คุณสามารถเปิดหรือปิด NumLock ได้หลายวิธี ซึ่งรวมถึงการใช้ปุ่ม Fn ร่วมกับปุ่ม NumLock, การใช้คีย์ลัด “Scroll Lock” หรือ “NumLock”, และการตั้งค่าใน BIOS

คำถามที่ 4: ทำไมคีย์ลัดในการเปิดหรือปิด NumLock ไม่ทำงาน?

คำตอบ: หากคีย์ลัดในการเปิดหรือปิด NumLock ไม่ทำงาน อาจเกิดจากปัญหาในคีย์บอร์ดหรือการตั้งค่าระบบ คุณควรตรวจสอบรุ่นและยี่ห้อของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์ลัดที่ถูกต้องสำหรับรุ่นนั้นๆ

สรุป

การปลดล็อคแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค Windows 10 เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในการใช้งานแป้นพิมพ์ การเปิดหรือปิด NumLock ในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Windows 10 สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้ปุ่ม Fn ร่วมกับปุ่ม NumLock, ใช้คีย์ลัดที่กำหนดให้เปิดหรือปิด NumLock, หรือปรับตั้งค่าใน BIOS การทราบและเข้าใจเรื่องราวนี้จะช่วยให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาในการพิมพ์ ขอให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ!

พบใช่ 15 โน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้.

ตัวช่วยแก้ปัญหา เมื่อแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คกดไม่ได้ ใช้ได้ทุก Windows - Youtube
ตัวช่วยแก้ปัญหา เมื่อแป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คกดไม่ได้ ใช้ได้ทุก Windows – Youtube
วิธีแก้แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คกดไม่ได้ โดยการเรียกใช้ On Screen Keyboard - Youtube
วิธีแก้แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คกดไม่ได้ โดยการเรียกใช้ On Screen Keyboard – Youtube
วิธีแกะปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค กดไม่ติด พิมพ์ไม่ได้ ปุ่มค้าง ซ่อมคีย์บอร์ดด้วยตัวเอง - Youtube
วิธีแกะปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค กดไม่ติด พิมพ์ไม่ได้ ปุ่มค้าง ซ่อมคีย์บอร์ดด้วยตัวเอง – Youtube
การซ่อมปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค | Kbgas
การซ่อมปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค | Kbgas
การซ่อมปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค | Kbgas
การซ่อมปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค | Kbgas
คีย์บอร์ด Notebook ค้างใช้งานไม่ได้ ทำให้คอมค้าง คอมช้า - Youtube
คีย์บอร์ด Notebook ค้างใช้งานไม่ได้ ทำให้คอมค้าง คอมช้า – Youtube
แก้ไขเบื้องต้น โน๊ตบุ๊คเปิดติดแต่ไม่เข้าวินโดว์
แก้ไขเบื้องต้น โน๊ตบุ๊คเปิดติดแต่ไม่เข้าวินโดว์
แก้คีย์บอร์ดกดไม่ได้ Pc/Notebook Windows 10 2021 - Youtube
แก้คีย์บอร์ดกดไม่ได้ Pc/Notebook Windows 10 2021 – Youtube
ปุ่มตัว U เวลาพิมพ์มันจะเป็นเลข 4
ปุ่มตัว U เวลาพิมพ์มันจะเป็นเลข 4″ – Pantip
การซ่อมปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค | Kbgas
การซ่อมปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค | Kbgas
ตัวหนังสือบนคีย์บอร์ด Notebook กดไม่ติดครับ - Pantip
ตัวหนังสือบนคีย์บอร์ด Notebook กดไม่ติดครับ – Pantip
ทำไมโน๊ตบุ๊คพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ อ่านที่นี่: ทำไมพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้
ทำไมโน๊ตบุ๊คพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ อ่านที่นี่: ทำไมพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้
วิธีแก้ไขคีย์บอร์ดกดไม่ติดเป็นบางตัว แก้ไขปัญหาได้ 100 % แน่นอน / เชื่อดิ - Youtube
วิธีแก้ไขคีย์บอร์ดกดไม่ติดเป็นบางตัว แก้ไขปัญหาได้ 100 % แน่นอน / เชื่อดิ – Youtube
วิธีแก้ปัญหา ปุ่มตัวเลขด้านขวาบนคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้ - Youtube
วิธีแก้ปัญหา ปุ่มตัวเลขด้านขวาบนคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้ – Youtube
รีวิว โน้ตบุ๊ค รุ่นไหนดี สำหรับนักเรียน นักศึกษา ปี 2023 » Best Review Asia
รีวิว โน้ตบุ๊ค รุ่นไหนดี สำหรับนักเรียน นักศึกษา ปี 2023 » Best Review Asia
ช้อป ปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค ราคาสุดคุ้ม ได้ง่าย ๆ | Shopee Thailand
ช้อป ปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค ราคาสุดคุ้ม ได้ง่าย ๆ | Shopee Thailand
รวม 10 โน๊ตบุ๊คสำหรับเล่นเกมราคาไม่เกิน 20,000 บาท สเปกแรง - ทุกเรื่องโปรโมชั่น ที่อัพเดทที่สุด
รวม 10 โน๊ตบุ๊คสำหรับเล่นเกมราคาไม่เกิน 20,000 บาท สเปกแรง – ทุกเรื่องโปรโมชั่น ที่อัพเดทที่สุด
รีวิว โน้ตบุ๊ค ราคาไม่เกิน 10000 บาท รุ่นไหนดี ปี 2023 » Best Review Asia
รีวิว โน้ตบุ๊ค ราคาไม่เกิน 10000 บาท รุ่นไหนดี ปี 2023 » Best Review Asia
แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค กดไม่ได้ พิมพ์แล้วเพี้ยน แก้ยังไงมาดูกัน - Youtube
แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค กดไม่ได้ พิมพ์แล้วเพี้ยน แก้ยังไงมาดูกัน – Youtube
วิธีแก้แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คพิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวเลข - สอนใช้คอมพิวเตอร์ | Nncomputerit.Com
วิธีแก้แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊คพิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวเลข – สอนใช้คอมพิวเตอร์ | Nncomputerit.Com
ซ่อมโน๊ตบุ๊ค Acer Aspire A715-72G เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า เครื่องพัง ใช้งาน ไม่ได้ เมนบอร์ดเสีย ภาคจ่ายไฟมีปัญหา - Feedomfix
ซ่อมโน๊ตบุ๊ค Acer Aspire A715-72G เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า เครื่องพัง ใช้งาน ไม่ได้ เมนบอร์ดเสีย ภาคจ่ายไฟมีปัญหา – Feedomfix
10 อันดับ ที่วางโน้ตบุ๊ก ปี 2023 ระบายความร้อน ลดปวดเมื่อย | Mybest
10 อันดับ ที่วางโน้ตบุ๊ก ปี 2023 ระบายความร้อน ลดปวดเมื่อย | Mybest
10 โน๊ตบุ๊ค 2023 ราคาไม่เกิน 20000 รุ่นไหนดีใช้ทำงาน เล่นเกมได้
10 โน๊ตบุ๊ค 2023 ราคาไม่เกิน 20000 รุ่นไหนดีใช้ทำงาน เล่นเกมได้
รีวิว โน้ตบุ๊ค ราคาไม่เกิน 20000 บาท รุ่นไหนดีที่สุด ปี 2023 » Best Review Asia
รีวิว โน้ตบุ๊ค ราคาไม่เกิน 20000 บาท รุ่นไหนดีที่สุด ปี 2023 » Best Review Asia
วิธีการดูแลโน๊ตบุ๊คเครื่องโปรดของคุณง่ายๆ – Modify: Technology News
วิธีการดูแลโน๊ตบุ๊คเครื่องโปรดของคุณง่ายๆ – Modify: Technology News
วิธีแก้ปัญหา ปุ่มตัวเลขด้านขวาบนคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้ - Youtube
วิธีแก้ปัญหา ปุ่มตัวเลขด้านขวาบนคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้ – Youtube
การซ่อมปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค | Kbgas
การซ่อมปุ่มคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค | Kbgas
10 โน๊ตบุ๊ค ราคาไม่เกิน 20000 บาท ตอบโจทย์การทำงาน ใช้เรียน เล่นเกม 2023
10 โน๊ตบุ๊ค ราคาไม่เกิน 20000 บาท ตอบโจทย์การทำงาน ใช้เรียน เล่นเกม 2023
โน็ตบุ๊ค Notebook จอแตก เสีย เปิดไม่ติด อย่าทิ้ง !!! เรารับซื้อ พร้อมจ่ายเงินทันที รับถึงที่ - คอมราคาถูก | Pc มือสอง | Server มือสอง | บริษัท ปั้นมากับมือ จำกัด คอมมือสองและคอมใหม่ : Inspired By Lnwshop.Com
โน็ตบุ๊ค Notebook จอแตก เสีย เปิดไม่ติด อย่าทิ้ง !!! เรารับซื้อ พร้อมจ่ายเงินทันที รับถึงที่ – คอมราคาถูก | Pc มือสอง | Server มือสอง | บริษัท ปั้นมากับมือ จำกัด คอมมือสองและคอมใหม่ : Inspired By Lnwshop.Com
ราคาคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊คทุกยี่ห้อ
ราคาคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊คทุกยี่ห้อ
5 วิธีแคปหน้าจอคอม-โน๊ตบุ๊ค ระบบ 'Windows' ไม่ต้องลงโปรแกรม
5 วิธีแคปหน้าจอคอม-โน๊ตบุ๊ค ระบบ ‘Windows’ ไม่ต้องลงโปรแกรม
Smile.Multi.Stories] “เด็กสมัยใหม่จดเลคเชอร์ลงคอมพิวเตอร์แล้วววว” ตามไม่ทันจริงๆ กับการเรียนแบบเทคโนโลยี มายถึงกับตกใจในช่วงเปิดเทอมแรกๆ ค้นพบว่าเด็กส่วนใหญ่ อายุ 19-24 จดเลคเชอร์ในห้องเรียนผ่านโน๊ตบุ๊ค คือไม่มีการจดลงสมุ
Smile.Multi.Stories] “เด็กสมัยใหม่จดเลคเชอร์ลงคอมพิวเตอร์แล้วววว” ตามไม่ทันจริงๆ กับการเรียนแบบเทคโนโลยี มายถึงกับตกใจในช่วงเปิดเทอมแรกๆ ค้นพบว่าเด็กส่วนใหญ่ อายุ 19-24 จดเลคเชอร์ในห้องเรียนผ่านโน๊ตบุ๊ค คือไม่มีการจดลงสมุ
10 อันดับ Notebook 2 In 1 รุ่นไหนดี ปี 2023 รวม Notebook Tablet ใช้ดี | Mybest
10 อันดับ Notebook 2 In 1 รุ่นไหนดี ปี 2023 รวม Notebook Tablet ใช้ดี | Mybest
6 โน๊ตบุ๊ค 2021 ราคาไม่เกิน 15,000 บาท ผ่อน 0%
6 โน๊ตบุ๊ค 2021 ราคาไม่เกิน 15,000 บาท ผ่อน 0%
วิธีปิดหรือเปิด Wireless Wifi คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของ Lenovo – Modify: Technology News
วิธีปิดหรือเปิด Wireless Wifi คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของ Lenovo – Modify: Technology News
วิธีซ่อม คีย์บอร์ดกดไม่ติด ของโน๊ตบุ๊ค - ร้านซ่อมโน๊ตบุ๊ค ใกล้ฉัน
วิธีซ่อม คีย์บอร์ดกดไม่ติด ของโน๊ตบุ๊ค – ร้านซ่อมโน๊ตบุ๊ค ใกล้ฉัน
รีวิว] Asus Zenbook 14 Ux433Fn โน้ตบุ๊คดีไซน์บางและเบาเพียง 1.19 กิโลกรัม พร้อมนวัตกรรม Ergolife และ Numberpad แป้นพิมพ์ตัวเลขที่ทัชแพด :: Techmoblog.Com
รีวิว] Asus Zenbook 14 Ux433Fn โน้ตบุ๊คดีไซน์บางและเบาเพียง 1.19 กิโลกรัม พร้อมนวัตกรรม Ergolife และ Numberpad แป้นพิมพ์ตัวเลขที่ทัชแพด :: Techmoblog.Com
แนะนำ 10 โน๊ตบุ๊ค 2021 ราคาไม่เกิน 20000 ใช้ทำงานก็ได้ เล่นเกมก็ดีตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
แนะนำ 10 โน๊ตบุ๊ค 2021 ราคาไม่เกิน 20000 ใช้ทำงานก็ได้ เล่นเกมก็ดีตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
โน๊ตบุ๊ค Notebook Acer Swift Go 14 Sfg14-71-52Yn (14.0) Sunshiny Gold | Speed Com | สินค้าไอทีและเกมมิ่งเกียร์ ครบแล้วที่นี่ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทย
โน๊ตบุ๊ค Notebook Acer Swift Go 14 Sfg14-71-52Yn (14.0) Sunshiny Gold | Speed Com | สินค้าไอทีและเกมมิ่งเกียร์ ครบแล้วที่นี่ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทย
อะไรคือหนึ่งในปัจจัยของการเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คเครื่องต่อไป? คำตอบคือ คีย์บอร์ดเลย์เอาท์ | ปกป้อง Poakpong.Com
อะไรคือหนึ่งในปัจจัยของการเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คเครื่องต่อไป? คำตอบคือ คีย์บอร์ดเลย์เอาท์ | ปกป้อง Poakpong.Com
คีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค,Acer พิมพ์ได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง... - Pantip
คีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊ค,Acer พิมพ์ได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง… – Pantip
รวม 8 โต๊ะวางโน๊ตบุ๊ค เคลื่อนย้ายได้ดั่งใจ ทำงานสะดวกทุกพื้นที่ - Officemate'S Blog!
รวม 8 โต๊ะวางโน๊ตบุ๊ค เคลื่อนย้ายได้ดั่งใจ ทำงานสะดวกทุกพื้นที่ – Officemate’S Blog!
Lenovo Yoga Book 9I เปิดตัว โน้ตบุ๊คสุดล้ำยุค หน้าจอคู่-พับได้ ตัวแรก
Lenovo Yoga Book 9I เปิดตัว โน้ตบุ๊คสุดล้ำยุค หน้าจอคู่-พับได้ ตัวแรก
สั่งซื้อ คีย์บอร์ด Acer ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
สั่งซื้อ คีย์บอร์ด Acer ในราคาสุดคุ้ม | Shopee Thailand
ทำไมโน๊ตบุ๊คพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ อ่านที่นี่: ทำไมพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้
ทำไมโน๊ตบุ๊คพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ อ่านที่นี่: ทำไมพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้
10 โน๊ตบุ๊คสำหรับนักศึกษา นักเรียน รุ่นไหนดี คุ้มค่า สเปคดี น่าใช้งาน 2023
10 โน๊ตบุ๊คสำหรับนักศึกษา นักเรียน รุ่นไหนดี คุ้มค่า สเปคดี น่าใช้งาน 2023
ด่วนครับบ]ตัวอักษรในคีย์บอร์ดไม่ตรงกับในจอ โน๊ตบุ๊คครับ | Dek-D.Com
ด่วนครับบ]ตัวอักษรในคีย์บอร์ดไม่ตรงกับในจอ โน๊ตบุ๊คครับ | Dek-D.Com
แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค กดไม่ได้ พิมพ์แล้วเพี้ยน แก้ยังไงมาดูกัน - Youtube
แป้นพิมพ์โน๊ตบุ๊ค กดไม่ได้ พิมพ์แล้วเพี้ยน แก้ยังไงมาดูกัน – Youtube

ลิงค์บทความ: โน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ โน๊ตบุ๊คพิมพ์ไม่ได้.

ดูเพิ่มเติม: https://hienthao.com/category/gadget

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *