Chuyển tới nội dung
Trang chủ » รูปปุ่มกด: แนวทางการออกแบบที่ควรรู้!

รูปปุ่มกด: แนวทางการออกแบบที่ควรรู้!

แจกปุ่มกดติดตาม แก้ไขชื่อช่องพร้อมใส่รูปตัวเองได้

แจกปุ่มกดติดตาม แก้ไขชื่อช่องพร้อมใส่รูปตัวเองได้

รูปปุ่มกด: การออกแบบและการใช้งานในเว็บและแอปพลิเคชัน

1. รูปปุ่มกดคืออะไร

รูปปุ่มกดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและอยู่ทุกที่ในโลกออนไลน์และแอปพลิเคชัน มันเป็นอิลิเมนต์ที่ใช้ในการทำให้ผู้ใช้ได้กระทำการหนึ่งๆ อย่างเช่น ส่งคำขอ ตั้งค่า หรือเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รูปปุ่มกดสามารถมีทั้งข้อความและรูปภาพ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม จะส่งคำขอให้ระบบทำงานตามที่อยู่ในปุ่มนั้นๆ

2. ประเภทและลักษณะของรูปปุ่มกด

ประเภทของรูปปุ่มกด:

 1. รูปปุ่มกดข้อความ (Text Button): ปุ่มที่มีข้อความภายในแสดงให้ผู้ใช้เห็นเพื่อบ่งชี้คำสั่งที่ต้องการให้กระทำ เช่น “ส่งข้อมูล”, “เข้าสู่ระบบ”, “บันทึก”, และอื่นๆ

 2. รูปปุ่มกดรูปภาพ (Icon Button): ปุ่มที่มีภาพไอคอนแทนข้อความ เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ต้องการประหยัดพื้นที่หน้าจอ เช่น ไอคอนเกี่ยวกับการแชร์, ไอคอนเพิ่มรายการ, หรือไอคอนต่างๆ

 3. ปุ่มกดแบบสวิตช์ (Toggle Button): ปุ่มที่เปลี่ยนสถานะของตัวเองเมื่อถูกคลิก เช่น สวิตช์เปิด/ปิด, ปุ่มเลือก/ไม่เลือก

ลักษณะของรูปปุ่มกด:

 1. สี (Color): การเลือกสีของปุ่มสามารถสร้างบรรยากาศและเสน่ห์ให้กับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ สีสันอาจถูกใช้เพื่อแสดงสถานะ (เช่น สีเขียวแสดงความสำเร็จ สีแดงแสดงความผิดพลาด) หรือเพื่อสร้างความเป็นกลางและคงที่ในการออกแบบ

 2. ขนาด (Size): ขนาดของรูปปุ่มกดเกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำและการติดตามเส้นทางในการกระทำ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและคลิกปุ่มได้ง่าย

 3. รูปร่าง (Shape): รูปร่างของรูปปุ่มกดอาจเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือมีมุมโค้ง เลือกใช้รูปร่างที่เข้ากันได้ดีกับการออกแบบโดยรวมของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์

 4. รูปภาพ (Icon): การใส่ไอคอนในรูปปุ่มกดสามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเรื่องราวหรือการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อคลิกปุ่ม ไอคอนที่ถูกใช้งานบ่งบอกถึงเนื้อหาภายในของปุ่ม

3. การออกแบบและสร้างรูปปุ่มกด

การออกแบบและสร้างรูปปุ่มกดเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เพื่อให้ประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับผู้ใช้

ขั้นตอนในการออกแบบและสร้างรูปปุ่มกด:

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective): ก่อนอื่นควรกำหนดวัตถุประสงค์ของรูปปุ่มกดให้ชัดเจน ต้องกำหนดให้รูปปุ่มกดมีภารกิจหน้าที่ในการกระทำอย่างชัดเจน เช่น การเรียกใช้ฟังก์ชันหรือการนำผู้ใช้ไปยังหน้าเพจต่างๆ

 2. ออกแบบตามหลัก UX/UI (User Experience/User Interface): ต้องให้ความสำคัญในการออกแบบตามหลักการเส้นทางในการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้และคลิกปุ่มได้อย่างง่ายดาย

 3. เลือกประเภทและสีของปุ่ม: หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์และการออกแบบตามหลัก UX/UI ต่อมาคือการเลือกประเภทและสีของปุ่ม ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้ทำ เช่น ใช้สีเขียวสำหรับปุ่ม “ยืนยัน” และสีแดงสำหรับปุ่ม “ยกเลิก”

 4. เลือกรูปร่างและขนาดของปุ่ม: เลือกกำหนดรูปร่างและขนาดของปุ่มให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ได้ ไม่ควรทำให้ปุ่มเกินขนาดหรือเล็กเกินไป

 5. ใส่รูปภาพ (ถ้ามี): หากต้องการใส่ไอคอนในปุ่ม ควรเลือกไอคอนที่มีความหมายชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของปุ่ม

 6. ทดสอบและปรับปรุง: ควรทดสอบรูปปุ่มกดบนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ และปรับปรุงดังนั้นตามความต้องการ

4. การใช้รูปปุ่มกดในเว็บและแอปพลิเคชัน

การใช้รูปปุ่มกดในเว็บและแอปพลิเคชันมีความหลากหลาย อาทิ:

 1. การส่งคำขอ (Submit): ในฟอร์มออนไลน์ ปุ่ม “ส่ง” หรือ “ยืนยัน” ใช้สำหรับส่งข้อมูลหรือการกระทำใดๆ ที่ผู้ใช้ได้กรอกข้อมูลเสร็จสิ้น

 2. การเปิดหน้าต่างใหม่ (New Window): ในบางกรณี รูปปุ่มกดจะใช้ในการเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลรายละเอียด

 3. การนำทาง (Navigation): รูปปุ่มกดใช้ในการนำทางไปยังหน้าเพจหรือส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชัน

 4. การลบหรือยกเลิก (Delete/Cancel): ปุ่มที่ใช้ในการลบข้อมูลหรือยกเลิกกระทำที่กำลังดำเนินการอยู่

 5. สวิตช์เปิด/ปิด (Toggle Switch): ใช้ในการเปิดและปิดการตั้งค่าหรือฟีเจอร์ต่างๆ

5. เคล็ดลับในการเพิ่มความสวยงามและประสิทธิภาพให้กับรูปปุ่มกด

เคล็ดลับในการออกแบบรูปปุ่มกดที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ:

 1. สีและความโดดเด่น (Contrast and Color): ให้ใช้สีที่มีความโดดเด่นในการตรงข้ามกับพื้นหลัง เพื่อให้ผู้ใช้เห็นปุ่มได้ง่าย

 2. ขนาดและพื้นที่ (Size and Spacing): ให้กำหนดขนาดที่เหมาะสมให้กับปุ่มและตั้งระยะห่างให้เหมาะสมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในหน้าจอ

 3. รูปร่างและเงา (Shape and Shadow): ใช้รูปร่างที่เข้ากันได้ดีกับธีมและการออกแบบทั่วไป และเพิ่มเงาเพื่อให้ปุ่มดูมีความลึกลับ

 4. การใช้ไอคอน (Icon Usage): หากมีการใส่ไอคอนในปุ่ม ให้เลือกใช้ไอคอนที่มีความหมายชัดเจนและสื่อความหมายที่ถูกต้อง

6. แนวทางในการเลือกใช้รูปปุ่มกดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

การเลือกใช้รูปปุ่มกดให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์:

 1. ความชัดเจนในการกระทำ (Clarity of Action): ต้องมีความชัดเจนในการกระทำที่ต้องการจากผู้ใช้ เช่น การเข้าสู่ระบบ การสมัครสมาชิก หรือการส่งข้อมูล

 2. เรียกใช้การกระทำ (Call-to-Action): ประกาศว่าการกระทำนั้นสำคัญ และเรียกผู้ใช้มากระทำในทันที เช่น “ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้”

 3. ความรู้สึกและมุมมอง (Emotion and Perspective): ต้องสร้างความรู้สึกที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เช่น ปุ่ม “ใหม่” ที่เกิดความรู้สึกสดใหม่และ “ออก” ที่เกิดความรู้สึกของการยกเลิก

 4. การนำทาง (Navigation): ปุ่มนำทางควรสอดคล้องกับโครงสร้างของเว็บหรือแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่าย

 5. รูปร่างและสไตล์ (Shape and Style): เลือกรูปร่างและสไตล์ที่เหมาะสมกับธีมของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้งาน

FAQ

Q1: รูปปุ่มกดคืออะไร?
A1: รูปปุ่มกดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในโลกออนไลน์และแอปพลิเคชัน มันเป็นอิลิเมนต์ที่ใช้ในการทำให้ผู้ใช้ได้กระทำการหนึ่งๆ อย่างเช่น ส่งคำขอ ตั้งค่า หรือเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รูปปุ่มกดสามารถมีทั้งข้อความและรูปภาพ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม จะส่งคำขอให้ระบบทำงานตามที่อยู่ในปุ่มนั้นๆ

Q2: รูปปุ่มกดมีประเภทอย่างไร?
A2: รูปปุ่มกดมีประเภทหลัก ๆ คือ รูปปุ่มกดข้อความ (Text Button) ที่มีข้อความภายในแสดงให้ผู้ใช้เห็น เช่น “ส่งข้อมูล” และ รูปปุ่มกดรูปภาพ (Icon Button) ที่มีไอคอนแทนข้อความ เช่น ไอคอนเกี่ยวกับการแชร์ นอกจากนี้ยังมีปุ่มกดแบบสวิตช์ (Toggle Button) ที่เปลี่ยนสถานะเมื่อถูกคลิก เช่น สวิตช์เปิด/ปิด

Q3: การออกแบบรูปปุ่มกดมีขั้นตอนอย่างไร?
A3: ขั้นตอนในการออกแบบรูปปุ่มกดรวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบตามหลัก UX/UI การเลือกประเภทและสีของปุ่ม กำหนดรูปร่างและขนาด ใส่รูปภาพ ทดสอบและปรับปรุง

Q4: การใช้รูปปุ่มกดในเว็บและแอปพลิเคชันมีตัวอย่างอะไรบ้าง?
A4: การใช้รูปปุ่มกดในเว็บและแอปพลิเคชันมีหลายรูปแบบ เช่น ปุ่มส่งคำขอ (Submit) ในฟอร์มออนไลน์ ปุ่มนำทาง (Navigation) ในการเปลี่ยนหน้า เปิดหน้าต่างใหม่ (New Window) เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม และอื่นๆ

Q5: เคล็ดลับในการออกแบบรูปปุ่มกดที่สวยงามและมีประสิทธิภาพคืออะไร?
A5: เคล็ดลับที่สามารถใช้ในการออกแบบรูปปุ่มกดคือ ความโดดเด่นในสีและความชัดเจนในการกระทำ ขนาดและพื้นที่ที่เหมาะสม การใช้รูปร่างและเงาเพื่อเพิ่มความลึกลับ การใช้ไอคอนที่มีความหมายชัดเจนและสื่อความหมายที่ถูกต้อง

Q6: การเลือกใช้รูปปุ่มกดให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์มีเทคนิคอะไรบ้าง?
A6: ในการเลือกใช้รูปปุ่มกดให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ควรให้ความชัดเจนในการกระทำ มีการเรียกใช้การกระทำ (Call-to-Action) ที่สำคัญ สร้างความรู้สึกและมุมมองที่เหมาะสม ใส่รูปร่างและสไตล์ที่เหมาะสมกับธีม และต้องคำนึงถึงการนำทางในการใช้งานเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: รูปปุ่มกด ปุ่มกด ภาษาอังกฤษ, Remove bg, รูป Icon ต่างๆ, รูปกบ, รูป แบบ ไอคอน, ลบพื้นหลัง, ปุ่ม ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ รูปปุ่มกด

แจกปุ่มกดติดตาม แก้ไขชื่อช่องพร้อมใส่รูปตัวเองได้
แจกปุ่มกดติดตาม แก้ไขชื่อช่องพร้อมใส่รูปตัวเองได้

หมวดหมู่: Top 91 รูปปุ่มกด

ดูเพิ่มเติมที่นี่: hienthao.com

ปุ่มกด ภาษาอังกฤษ

ปุ่มกดภาษาอังกฤษ: คู่มือและความรู้เบื้องต้น

การเติบโตของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม IT ในช่วงสองสามสิบปีที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และอื่นๆ อีกมากมาย การสื่อสารกันในยุคปัจจุบันนั้นหากไม่พูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษก็ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างในด้านความเข้าใจและการใช้งาน หน้าที่ของภาษาอังกฤษในการสื่อสารส่วนใหญ่คือการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่กำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้

ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับ “ปุ่มกดภาษาอังกฤษ” ที่เป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ประจำในชีวิตประจำวัน จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี โปรแกรมต่างๆ และสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกอยู่ทุกวันนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ่มกดภาษาอังกฤษ

ในสมัยก่อน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนมักจะมีแป้นพิมพ์ที่มากับภาษาของประเทศที่ผู้ใช้งานอาศัยอยู่ ซึ่งในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการและต้องการทำงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีระหว่างประเทศ หรือกับคนที่ใช้ภาษาอื่น ก็จำเป็นที่จะต้องมีการสลับเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์ ในสถานการณ์แบบนี้ ปุ่มกดภาษาอังกฤษจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาหาแป้นพิมพ์ที่ถูกต้องทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนภาษา ปุ่มกดภาษาอังกฤษถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสลับภาษาได้ด้วยการกดปุ่มเดียวเท่านั้น

ปุ่มกดภาษาอังกฤษทำงานอย่างไร

ปุ่มกดภาษาอังกฤษเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ถูกติดตั้งบนแป้นพิมพ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ดแท็บเล็ต หรือแม้กระทั่งแป้นพิมพ์บนหน้าจอสมาร์ทโฟน หน้าที่หลักของปุ่มกดภาษาอังกฤษคือเปลี่ยนแป้นพิมพ์จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราต้องการ ซึ่งภาษาที่เปิดใช้งานจะมีการแสดงสัญลักษณ์หรือตัวย่อบนหน้าจอให้เห็น เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าเครื่องกำลังใช้งานในภาษาใดในขณะนั้น

ตัวอย่างเช่น หากเรากำลังใช้คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์และต้องการเปลี่ยนภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สิ่งที่เราต้องทำคือการกดปุ่มกดภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ด ทำให้เครื่องกำลังสลับภาษาเป็นอังกฤษ และสัญลักษณ์บนหน้าจอจะแสดงภาษาอังกฤษเพื่อให้ทราบว่าเครื่องกำลังทำงานในภาษาอังกฤษในขณะนั้น

ประโยชน์ของปุ่มกดภาษาอังกฤษ

ปุ่มกดภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากมายในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นทำงาน การศึกษา หรือความบันเทิง ดังนี้คือประโยชน์ที่สำคัญของปุ่มกดภาษาอังกฤษ:

 1. การสื่อสารระหว่างประเทศ: ปุ่มกดภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนในประเทศอื่นได้โดยง่าย เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกธุรกิจและสื่อสารระหว่างประเทศ

 2. เข้าถึงความรู้และเทคโนโลยี: อินเทอร์เน็ตเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มากมายในหลายภาษา โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษ การเปิดใช้งานปุ่มกดภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษได้โดยง่าย

 3. การท่องเที่ยวและการเดินทาง: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั่วโลก การเปิดใช้งานปุ่มกดภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อสารกับคนในสถานที่ต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น

 4. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: ปุ่มกดภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้ใช้งานที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสะดวกสบายในการฝึกฝนการพิมพ์และเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ

 5. การทำธุรกิจระหว่างประเทศ: ในยุคที่ตลาดทำการกว้างขวางขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การเปิดใช้งานปุ่มกดภาษาอังกฤษช่วยให้ธุรกิจสามารถติดต่อและเจรจาการทำธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศได้ในภาษาที่เข้าใจกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปุ่มกดภาษาอังกฤษ

 1. ฉันจะเปิดใช้งานภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ดได้อย่างไร?
  คำตอบ: เพื่อเปิดใช้งานภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ด คุณสามารถกดปุ่มกดภาษาอังกฤษที่อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของปุ่มกดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของอุปกรณ์

 2. ฉันสามารถเปลี่ยนภาษากลับเป็นภาษาไทยได้อย่างไร?
  คำตอบ: หลังจากเปิดใช้งานภาษาอังกฤษ คุณสามารถเปลี่ยนภาษากลับเป็นภาษาไทยได้โดยกดปุ่มกดภาษาอังกฤษอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้เครื่องสลับภาษากลับเป็นภาษาไทย

 3. ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างไรในทุกๆ ส่วนของโลก?
  คำตอบ: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทุกๆ ส่วนของโลกเนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศและในสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นภาษาที่ใช้ในธุรกิจและการค้าขายระหว่างประเทศ ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน

สรุป

ปุ่มกดภาษาอังกฤษเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการสื่อสารและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ใช้ภาษาอื่นกัน ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ได้รับความนิยมและการยอมรับในวงกว้างในด้านความเข้าใจและการใช้งาน ปุ่มกดภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสลับภาษาของแป้นพิมพ์ได้ง่ายและสะดวก และมีประโยชน์ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษา การท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน

Remove Bg

คู่มือเพื่อเอาออก (Remove bg) – ความรู้ลึกเกี่ยวกับการลบพื้นหลัง

หัวข้อหลัก: การลบพื้นหลัง (Remove bg)
วัตถุประสงค์ของบทความ: ให้คำแนะนำในการทำ, ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน, อธิบายแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นราบรื่น
จำนวนคำขั้นต่ำ: 1000 คำ
ภาษา: ไทย
สไตล์: ข้อมูลลึกลับ, ควรให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง
เอกสารอ้างอิง: https://pixabay.com/th/images/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%94/, https://th.depositphotos.com/vector-images/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%94.html, https://www.shutterstock.com/th/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1


คู่มือเพื่อเอาออก (Remove bg) – ความรู้ลึกเกี่ยวกับการลบพื้นหลัง

การลบพื้นหลัง (Remove bg) เป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวงกว้างของการใช้ภาพถ่ายและกราฟิกดิจิตอล การลบพื้นหลังเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ใช้สามารถตัดพื้นหลังออกจากภาพได้โดยเรียบง่าย ซึ่งจะทำให้ภาพหลังนั้นๆ กลายเป็นพื้นที่โปร่งใส หรือนำไปประกอบในภาพอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย การลบพื้นหลังมีหลายวิธีในการทำ ทั้งแบบใช้โปรแกรมต่างๆ หรือวิธีการทำด้วยมือ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับการลบพื้นหลังอย่างละเอียดอ่อน ตั้งแต่แนวความคิดพื้นฐานไปจนถึงขั้นตอนการลบพื้นหลังแบบเบื้องต้นและขั้นสูง เพื่อให้ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอในการนำไปใช้ในงานออกแบบหรือกระบวนการอื่นๆ ต่อไป ก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับการลบพื้นหลังอย่างละเอียดกันก่อนว่าเราใช้กรณีในการลบพื้นหลังทำอะไรและข้อดีข้อเสียของการใช้วิธีการต่างๆ มาดูกันเถอะ!

การใช้งานของการลบพื้นหลัง

การลบพื้นหลังมีการใช้งานหลากหลายในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น

 1. การออกแบบกราฟิก: สำหรับนักออกแบบกราฟิกและนักวาดรูปภาพที่ต้องการนำรูปภาพมาวางในเอกสารหรือโปสเตอร์ การลบพื้นหลังจะช่วยให้รูปภาพดูมีความสมบูรณ์และสวยงามมากขึ้น โดยการลบพื้นหลังอาจช่วยลบส่วนที่ไม่ต้องการให้หายไป เช่น พื้นหลังสีขาวที่ไม่ต้องการแสดงผลหรือกระบวนการเลือกส่วนบางส่วนของรูปภาพเพื่อนำไปใช้ต่อในงานอื่นๆ

 2. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของภาพ: ในสถานการณ์ที่ต้องการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของภาพ การลบพื้นหลังอาจช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับภาพ โดยการลบพื้นหลังเพื่อให้ภาพมีพื้นหลังที่เป็นเค้าโครงหรือโปร่งใส เช่น การใช้งานในรูปภาพสินค้าที่ต้องการให้ดูน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ

 3. การทำภาพสำหรับสื่อสังคมออนไลน์: ในยุคสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความสำคัญ การลบพื้นหลังช่วยให้ภาพดูสะอาดและน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเน้นความสำคัญให้กับสิ่งที่ต้องการสื่อสารในภาพ

ข้อดีและข้อเสียของการลบพื้นหลัง

การลบพื้นหลังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และมีความสามารถมากมาย แต่ก็ไม่ขาดแคลนจากข้อดีและข้อเสียบางอย่าง มาดูกันว่าการลบพื้นหลังนั้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

ข้อดีของการลบพื้นหลัง:

 1. ภาพถ่ายดูสะอาดและโปร่งใส: การลบพื้นหลังช่วยทำให้ภาพถ่ายดูสะอาดและโปร่งใส เนื่องจากส่วนที่ไม่ต้องการจะถูกลบออก ทำให้ภาพเหลือเพียงสิ่งที่ต้องการแสดงผลเท่านั้น

 2. สะดวกในการประกอบภาพ: การลบพื้นหลังช่วยให้ง่ายต่อการประกอบภาพหลายๆ ภาพในหน้าเดียวกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการออกแบบสื่อต่างๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ

 3. ลดขนานข้อมูล: เมื่อลบพื้นหลังออกจากภาพแล้ว ขนาดของไฟล์จะลดลง สำหรับภาพที่มีขนาดใหญ่ การลบพื้นหลังอาจช่วยให้ลดขนาดของไฟล์ภาพลง ซึ่งทำให้การเก็บรูปภาพและแชร์ไฟล์ทำได้ง่ายขึ้น

ข้อเสียของการลบพื้นหลัง:

 1. สมบูรณ์ภาพไม่คงที่: การลบพื้นหลังอาจทำให้ส่วนของภาพหายไปหรือเสียหายได้ หากไม่มีการบันทึกภาพเดิม การทำซ้ำเพื่อกู้คืนส่วนที่หายอาจไม่ได้ผลเหมือนเดิม

 2. ความละเอียดของภาพลดลง: การลบพื้นหลังอาจทำให้ภาพดูคมชัดน้อยลง เนื่องจากกระบวนการที่เกิดขึ้นกับภาพที่มีโครงสร้างซับซ้อน การลบพื้นหลังอาจทำให้เกิดการเสียหายต่อรายละเอียดของภาพ

 3. การใช้เวลาในการดำเนินการ: การลบพื้นหลังอาจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะหากต้องลบพื้นหลังที่ซับซ้อนหรือมีรายละเอียดมาก อาจทำให้งานด้านกราฟิกหรือด้านภาพถ่ายชะลอ

การลบพื้นหลังด้วยโปรแกรม

การลบพื้นหลังด้วยโปรแกรมมีความสะดวกสบายและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีโปรแกรมที่สามารถทำงานอัตโนมัติและตั้งค่าการลบพื้นหลังให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน นี่คือขั้นตอนการลบพื้นหลังด้วยโปรแกรม:

 1. เลือกโปรแกรม: ค้นหาและเลือกโปรแกรมที่ใช้ในการลบพื้นหลัง มีหลายโปรแกรมที่มีความสามารถในการลบพื้นหลังเช่น Adobe Photoshop, GIMP, และอื่นๆ

 2. เปิดภาพที่ต้องการลบพื้นหลัง: เปิดภาพที่คุณต้องการลบพื้นหลังในโปรแกรม

 3. เลือกเครื่องมือลบพื้นหลัง: ในโปรแกรมมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Magic Wand Tool (เครื่องมือวิเศษ) หรือ Quick Selection Tool (เครื่องมือเลือกด่วน) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการลบพื้นหลังได้

 4. ลบพื้นหลัง: ใช้เครื่องมือที่คุณเลือกเพื่อเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการลบ กดปุ่มลบเพื่อลบพื้นหลังออกจากภาพ

 5. บันทึกภาพ: บันทึกภาพที่คุณลบพื้นหลังและทำการส่งออกเพื่อใช้งานในงานอื่นๆ

การลบพื้นหลังด้วยโปรแกรมเป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม โปรแกรมบางตัวอาจมีข้อจำกัดในการระบุส่วนที่ต้องการลบหากภาพมีรายละเอียดซับซ้อน และบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการเลือกพื้นที่ที่ควรลบ

การลบพื้นหลังด้วยวิธีการทำด้วยมือ

การลบพื้นหลังด้วยวิธีการทำด้วยมือคือกระบวนการที่ผู้ใช้ทำการลบพื้นหลังของภาพด้วยการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในโปรแกรมต่างๆ โดยไม่พึ่งพาเครื่องมือใดๆ ที่ทำการเลือกพื้นที่เอง วิธีนี้ต้องใช้ความชำนาญและความเข้าใจในการทำภาพถ่ายและโปรแกรมที่ใช้งาน ซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้:

 1. ใช้เครื่องมือการเลือก: ในโปรแกรมที่คุณใช้ ค้นหาเครื่องมือที่ชื่อว่า Pen Tool (เครื่องมือปากกา) หรือ Lasso Tool (เครื่องมือลาโซ่) ซึ่งช่วยให้คุณเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการลบ

 2. วาดเส้นโค้งรอบพื้นที่: ใช้เครื่องมือที่คุณเลือกในข้อ 1 เพื่อวาดเส้นโค้งรอบพื้นที่ที่คุณต้องการลบ อาจใช้การวาดเส้นโค้งหลายๆ ตัวเพื่อเพิ่มความแม่นยำ

 3. ลบพื้นหลัง: เมื่อคุณวาดเส้นโค้งรอบพื้นที่ที่ต้องการลบ ให้กดปุ่มลบเพื่อลบพื้นหลังออกจากภาพ

 4. ปรับแต่งผลลัพธ์: ตรวจสอบและปรับแต่งผลลัพธ์ที่คุณได้ลบพื้นหลังและทำการบันทึกภาพ

การลบพื้นหลังด้วยวิธีการทำด้วยมือมีข้อดีที่คุณสามารถควบคุมที่ตัดออกมาได้มากกว่าการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ แต่การใช้เครื่องมือนี้อาจใช้เวลานานกว่าและต้องใช้ความชำนาญในการประกอบภาพให้กลับมาสวยงามและถูกต้อง

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. การลบพื้นหลังคืออะไร?

การลบพื้นหลังหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการลบส่วนของพื้นหลังออกจากภาพหรือภาพถ่าย ทำให้เกิดพื้นที่โปร่งใส หรือนำภาพไปประกอบในภาพอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

2. การลบพื้นหลังมีประโยชน์อย่างไร?

การลบพื้นหลังมีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น ใช้ในการออกแบบกราฟิก, ลบพื้นหลังที่ไม่ต้องการออกจากภาพถ่าย, และทำภาพให้ดูสวยงามและน่าสนใจในสื่อสังคมออนไลน์

3. โปรแกรมใดที่ใช้ในการลบพื้นหลัง?

มีโปรแกรมหลายตัวที่ใช้ในการลบพื้นหลัง เช่น Adobe Photoshop, GIMP และอื่นๆ

4. การลบพื้นหลังด้วยวิธีการทำด้วยมือเป็นอย่างไร?

การลบพื้นหลังด้วยวิธีการทำด้วยมือคือกระบวนการที่ใช้เครื่องมือในโปรแกรมและวาดเส้นโค้งรอบพื้นที่ที่ต้องการลบพื้นหลัง จากนั้นกดปุ่มลบเพื่อลบพื้นหลังออกจากภาพ

พบใช่ 36 รูปปุ่มกด.

รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
ปุ่มกด Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
ปุ่มกด Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik
ภาพปุ่มกด Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ภาพปุ่มกด Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
ภาพปุ่มกด Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ภาพปุ่มกด Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
กดปุ่ม Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
กดปุ่ม Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
กดปุ่ม Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
กดปุ่ม Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik
Button Cartoon Vector Design Images, Cartoon Button Pattern, Cartoon, Push Button, Golden Png Image For Free Download | เยลลี่, กระดาษเขี ยน, วอลเปเปอร์การ์ตูนน่ารัก
Button Cartoon Vector Design Images, Cartoon Button Pattern, Cartoon, Push Button, Golden Png Image For Free Download | เยลลี่, กระดาษเขี ยน, วอลเปเปอร์การ์ตูนน่ารัก
กดปุ่ม Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
กดปุ่ม Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik
ปุ่มกด ไอคอนรูปมือบนพื้นหลังสีขาว เคอร์เซอร์ของเมาส์คอมพิวเตอร์ ภาพประกอบเวกเตอร์ กําไรต ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - Istock
ปุ่มกด ไอคอนรูปมือบนพื้นหลังสีขาว เคอร์เซอร์ของเมาส์คอมพิวเตอร์ ภาพประกอบเวกเตอร์ กําไรต ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – Istock
รูปปุ่ม Png, ภาพปุ่มPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปปุ่ม Png, ภาพปุ่มPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปปุ่มกด Png , ภาพตัดปะปุ่ม, ปุ่มวัสดุการ์ตูน, ปุ่มกด Png ภาพ Png และ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี | สีม่วง, พื้นหลัง, โลโก้
รูปปุ่มกด Png , ภาพตัดปะปุ่ม, ปุ่มวัสดุการ์ตูน, ปุ่มกด Png ภาพ Png และ Psd สำหรับดาวน์โหลดฟรี | สีม่วง, พื้นหลัง, โลโก้
กดปุ่ม Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
กดปุ่ม Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik
ปุ่มกด ควบคุมวงจรไฟฟ้าด้วยปลายนิ้ว | Misumi Thailand
ปุ่มกด ควบคุมวงจรไฟฟ้าด้วยปลายนิ้ว | Misumi Thailand
โนเกีย Nokia 101 โทรศัพท์ปุ่มกด ไลน์ เฟสได้ รุ่นใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้สูงอายุ | Shopee Thailand
โนเกีย Nokia 101 โทรศัพท์ปุ่มกด ไลน์ เฟสได้ รุ่นใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้สูงอายุ | Shopee Thailand
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
Rainbow Pop Itของแท้ ปุ่มกดของเล่นผ่อนคลาย ของเล่น Pop It ของเล่นกดปุ่ม เพื่อผ่อนคลาย สีรุ้ง Push Pop Bubble Toy ของเล่นคลายเคลียด เด็กสมาธิสั้น ขอ - Star Mall Super Supplier - Thaipick
Rainbow Pop Itของแท้ ปุ่มกดของเล่นผ่อนคลาย ของเล่น Pop It ของเล่นกดปุ่ม เพื่อผ่อนคลาย สีรุ้ง Push Pop Bubble Toy ของเล่นคลายเคลียด เด็กสมาธิสั้น ขอ – Star Mall Super Supplier – Thaipick
ภาพปุ่ม Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ภาพปุ่ม Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ภาพปุ่มกด Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ภาพปุ่มกด Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ของเล่นปุ่มกด พร้อมส่ง ของเล่น Pop ปุ่มซิลิโคนกดคลายเครียด ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก - ส.สมาน เทรดดิ้ง - โรงงานรับผลิตสินค้า ชิ้นส่วนอะไหล่ซิลิโคน ตามแบบ
ของเล่นปุ่มกด พร้อมส่ง ของเล่น Pop ปุ่มซิลิโคนกดคลายเครียด ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก – ส.สมาน เทรดดิ้ง – โรงงานรับผลิตสินค้า ชิ้นส่วนอะไหล่ซิลิโคน ตามแบบ
710,100+ ปุ่มกด อุปกรณ์ให้ข้อมูล ภาพประกอบ กราฟิกแบบเวกเตอร์ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และคลิปอาร์ต - Istock
710,100+ ปุ่มกด อุปกรณ์ให้ข้อมูล ภาพประกอบ กราฟิกแบบเวกเตอร์ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และคลิปอาร์ต – Istock
ภาพปุ่มเวกเตอร์, ดาวน์โหลดภาพ Png ฟรี, พื้นหลัง - Lovepik
ภาพปุ่มเวกเตอร์, ดาวน์โหลดภาพ Png ฟรี, พื้นหลัง – Lovepik
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
ปุ่มกด Redmi Note 7 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ปุ่มกด Redmi Note 7 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
15 โทรศัพท์ปุ่มกด 2022 จอใหญ่ ใช้งานง่าย ราคาประหยัด
15 โทรศัพท์ปุ่มกด 2022 จอใหญ่ ใช้งานง่าย ราคาประหยัด
โนเกีย ปุ่มกด เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก ราคาปัจจุบัน
โนเกีย ปุ่มกด เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก ราคาปัจจุบัน
รูปปุ่มกดไลค์และความรักของโซเชียลมีเดีย 3 มิติ Png , หัวใจโมจิ, ไอคอนเหมือน 3 มิติ, ไอคอนความรัก 3 มิติภาพ Png และ เวกเตอร์ สำหรับการดาวน์โหลดฟรี
รูปปุ่มกดไลค์และความรักของโซเชียลมีเดีย 3 มิติ Png , หัวใจโมจิ, ไอคอนเหมือน 3 มิติ, ไอคอนความรัก 3 มิติภาพ Png และ เวกเตอร์ สำหรับการดาวน์โหลดฟรี
5 มือถือปุ่มกด สุดยอดมือถือรอง 4G แบตโคตรอึด ราคาเบา ๆ
5 มือถือปุ่มกด สุดยอดมือถือรอง 4G แบตโคตรอึด ราคาเบา ๆ
หัวปุ่มกด พลาสติก วงกลม Circle Button Cap 12Mm สำหรับ Key Touch Switch 12X12X7.3Mm | Shopee Thailand
หัวปุ่มกด พลาสติก วงกลม Circle Button Cap 12Mm สำหรับ Key Touch Switch 12X12X7.3Mm | Shopee Thailand
Beyond บียอนด์ โทรศัพท์ปุ่มกดใหญ่ รุ่น 811Mama เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ - True Shopping ช้อปที่ใช่ รู้ใจคุณ
Beyond บียอนด์ โทรศัพท์ปุ่มกดใหญ่ รุ่น 811Mama เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ – True Shopping ช้อปที่ใช่ รู้ใจคุณ
การใช้ระบบป้อนตัวอักษรปกติด้วยปุ่มกด - Nokia 603
การใช้ระบบป้อนตัวอักษรปกติด้วยปุ่มกด – Nokia 603
ปุ่มกด Nova N7 - Vteccomputer
ปุ่มกด Nova N7 – Vteccomputer
ปุ่มกด Oppo F7 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ปุ่มกด Oppo F7 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ปุ่มกดตู้เกม สวิตช์กดติดปล่อยดับขนาดใหญ่ 60Mm พร้อมไฟ Led สีฟ้า/น้ำเงิน - Arduino, Raspberry Pi, Nodemcu, Iot, Nvidia, Lora, Ai, Machine Learning, Teensy, Lidar : Inspired By Lnwshop.Com
ปุ่มกดตู้เกม สวิตช์กดติดปล่อยดับขนาดใหญ่ 60Mm พร้อมไฟ Led สีฟ้า/น้ำเงิน – Arduino, Raspberry Pi, Nodemcu, Iot, Nvidia, Lora, Ai, Machine Learning, Teensy, Lidar : Inspired By Lnwshop.Com
15000+ ภาพโทรศัพท์ปุ่มกด Png ฟรี ดาวน์โหลด - Th.Lovepik.Com
15000+ ภาพโทรศัพท์ปุ่มกด Png ฟรี ดาวน์โหลด – Th.Lovepik.Com
การทำปุ่มกด Ppt - Youtube
การทำปุ่มกด Ppt – Youtube
รีวิว โทรศัพท์ปุ่มกด ราคาประหยัด เน้นการโทรเข้า-โทรออกได้ ปี 2023 » Best Review Asia
รีวิว โทรศัพท์ปุ่มกด ราคาประหยัด เน้นการโทรเข้า-โทรออกได้ ปี 2023 » Best Review Asia
สวิตช์ปุ่ม กดติด ปล่อยดับ ปุ่มสวิตซ์ หมวกกลม 12 X 12 Mm. สี่เหลี่ยม Round Square Tactile Button Caps Kit Tactile Switch | Shopee Thailand
สวิตช์ปุ่ม กดติด ปล่อยดับ ปุ่มสวิตซ์ หมวกกลม 12 X 12 Mm. สี่เหลี่ยม Round Square Tactile Button Caps Kit Tactile Switch | Shopee Thailand
มือถือปุ่มกด Nokia 215 - Mocowiz.Com
มือถือปุ่มกด Nokia 215 – Mocowiz.Com
ภาพปุ่มกด Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ภาพปุ่มกด Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ปุ่มกด Oppo F7 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ปุ่มกด Oppo F7 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
แจก!!! ปุ่มกดติดตามและปุ่มกดกระดิ่ง แบบฉากกรีนสกรีน - Youtube
แจก!!! ปุ่มกดติดตามและปุ่มกดกระดิ่ง แบบฉากกรีนสกรีน – Youtube
5 มือถือปุ่มกด สุดยอดมือถือรอง 4G แบตโคตรอึด ราคาเบา ๆ
5 มือถือปุ่มกด สุดยอดมือถือรอง 4G แบตโคตรอึด ราคาเบา ๆ
10 โทรศัพท์ปุ่มกด ยี่ห้อไหนดี แห่งปี 2023 | โทรศัพท์ราคาไม่เกิน 1000
10 โทรศัพท์ปุ่มกด ยี่ห้อไหนดี แห่งปี 2023 | โทรศัพท์ราคาไม่เกิน 1000
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
รูปปุ่มกด Png, ภาพปุ่มกดPsd, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree
ปุ่มกด Control Panel ใช้กับเครื่องชงกาแฟ Expobar Iberital Lanuova E61 หน้ากากปุ่มกด อะไหล่เครื่องชงกาแฟ | Shopee Thailand
ปุ่มกด Control Panel ใช้กับเครื่องชงกาแฟ Expobar Iberital Lanuova E61 หน้ากากปุ่มกด อะไหล่เครื่องชงกาแฟ | Shopee Thailand
มือถือปุ่มกด Nokia 215 4G Vs Ais Super Talk T1 - Pantip
มือถือปุ่มกด Nokia 215 4G Vs Ais Super Talk T1 – Pantip
การใช้​ปุ่มกด​บนหน้า​จอ - Nokia Asha 309
การใช้​ปุ่มกด​บนหน้า​จอ – Nokia Asha 309
โนเกีย ปุ่มกด เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก ราคาปัจจุบัน
โนเกีย ปุ่มกด เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก ราคาปัจจุบัน

ลิงค์บทความ: รูปปุ่มกด.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ รูปปุ่มกด.

ดูเพิ่มเติม: https://hienthao.com/category/gadget

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *