Chuyển tới nội dung
Trang chủ » สวนสาธารณะฝั่งธน: สวรรค์ในกลางเมือง (20 คำ)

สวนสาธารณะฝั่งธน: สวรรค์ในกลางเมือง (20 คำ)

สวนหลวงพระราม8 ! สวนสาธารณะฝั่งธนบุรี

สวนหลวงพระราม8 ! สวนสาธารณะฝั่งธนบุรี

สวน สาธารณะ ฝั่ง ธน: แหล่งกำลังและความเพื่อสุขของประชาชนในภูมิภาคธนบุรี

1. สวนสาธารณะ: ความหมายและประเภท

สวนสาธารณะคือพื้นที่สาธารณะที่มีการจัดสร้างขึ้นเพื่อความสุขและประโยชน์ของประชาชนทั่วไป สวนสาธารณะมักเป็นที่ที่คนมาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ สวนสาธารณะยังเป็นที่สำคัญในการสร้างสัมพันธภาพในชุมชนและส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วยกัน

ประเภทของสวนสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่:

 1. สวนสาธารณะในเมือง: เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองหรือใกล้กับพื้นที่เมือง มักมีขนาดเล็กและบริเตนเต็มไปด้วยพืชต้นไม้และสวนสวยงามที่มากมาย
 2. สวนสาธารณะในธรรมชาติ: ประกอบด้วยพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ประกอบด้วยสวนสาธารณะ มักเป็นสวนที่มีพืชที่เติมสีสันและสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาเยือน
 3. สวนสาธารณะในพื้นที่ทางการ: เป็นสวนสาธารณะที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานทางราชการหรือภาคีสมาคมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่นั้น

2. สวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรี: การสร้างและประโยชน์

ในภูมิภาคธนบุรี สวนสาธารณะมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสัมพันธภาพในชุมชนและส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่นี้ การสร้างสวนสาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้า

ประโยชน์ของสวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรี:

 1. ส่งเสริมสุขภาพกายและสมอง: สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับกิจกรรมการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือน การวิ่งเกียร์ หรือการเล่นกีฬาต่าง ๆ ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพกายและสมองได้อย่างดี
 2. พื้นที่พักผ่อนและส่วนตัว: ความเป็นธรรมชาติและความเงียบสงบในสวนสาธารณะช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างอารมณ์ที่ดีให้กับผู้ที่มาใช้บริเตนในสวน
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: การสร้างสวนสาธารณะและรักษารั้วรอบสวนให้สะอาดช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในประชาชน
 4. ส่งเสริมการเชื่อมโยงในชุมชน: สวนสาธารณะเป็นที่น่าสนใจที่คนมาพบปะเพื่อสนทนาและสร้างความเข้าใจต่อกัน ซึ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ร่วมกันในชุมชนและสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่ง

3. เสน่ห์และความสำคัญของสวนสาธารณะในธนบุรี

ธนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายในสวนสาธารณะที่น่าสนใจและมีความเสน่ห์เฉพาะตัว สวนสาธารณะในภูมิภาคนี้มีบรรยากาศที่สงบและสวยงาม ทำให้เป็นที่น่าสนใจในการพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่นี้

ความสำคัญของสวนสาธารณะในธนบุรี:

 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว: สวนสาธารณะที่สวยงามและมีความสะอาดในภูมิภาคธนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเยือนภูมิภาคนี้มักมีโอกาสในการเยือนสวนสาธารณะและสัมผัสกับธรรมชาติในพื้นที่นี้
 2. ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคน: สวนสาธารณะเป็นที่เหมาะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกลุ่ม เช่น กลุ่มออกกำลังกาย กลุ่มชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเป็นอยู่ร่วมกันในชุมชน
 3. สร้างช่องทางในการร่วมกิจกรรมส่วนกลาง: สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมส่วนกลางของท้องถิ่น อาทิ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างความสนุกสนานและความท้าทายให้กับประชาชนที่มาใช้บริเตนในสวน

4. สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้าชมสวนสาธารณะ

ก่อนที่จะเข้าชมสวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรี นี่คือสิ่งที่ควรรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรให้ความสำคัญ:

 1. เวลาเปิด-ปิด: ตรวจสอบเวลาที่สวนสาธารณะเปิดให้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงการมาชมในเวลาที่สวนอาจปิดประตู
 2. ค่าเข้าชม: ตรวจสอบว่ามีค่าเข้าชมสวนสาธารณะหรือไม่ และถ้ามีให้ตรวจสอบอัตราค่าเข้าชมให้ถูกต้อง
 3. กฎระเบียบ: ทราบกฎระเบียบในสวนสาธารณะและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมความเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่
 4. สิ่งอำนวยความสะดวก: ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริการในสวนสาธารณะ เช่น ห้องน้ำ พื้นที่ให้นั่งพัก ร้านอาหาร และบริเตนเสื้อผ้า
 5. เส้นทางเดิน: ในกรณีที่สวนสาธารณะมีพื้นที่กว้างให้เดินเล่น ควรตรวจสอบเส้นทางเดินเพื่อให้สะดวกสบายในการเคลื่อนไหว
 6. สิ่งของที่ต้องนำมาด้วย: หากมีกิจกรรมที่ต้องนำของมาใช้ในสวนสาธารณะ เช่น อุปกรณ์การออกกำลังกาย กางเกงกันน้ำ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ควรนำมาด้วยเพื่อสร้างสุขภาพในการใช้ชีวิต

5. กิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจในสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรีมีกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่ผู้ที่มาเยือนสวนสามารถเพลิดเพลินและใช้ชีวิตที่สมดุลได้ นี่คือบางกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจที่มีให้เสพในสวนสาธารณะ:

 1. การออกกำลังกายในสวน: สวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรีเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับกิจกรรมการออกกำลังกาย นักออกกำลังกายสามารถเลือกใช้เส้นทางเดินหรือสวนหย่อนใจที่มีพื้นที่กว้างขวางให้เพลิดเพลินกับการออกกำลังกาย

 2. การวิ่งในสวน: สวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรีเป็นสถานที่ที่นักวิ่งสามารถเพลิดเพลินกับการวิ่งรอบๆ สวนในบรรยากาศสดชื่นและความสงบ

 3. กิจกรรมสำหรับครอบครัว: สวนสาธารณะในภูมิภาคนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่มาเยือน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับเด็กเล่นและกิจกรรมสำหรับครอบครัวในวันหยุด

 4. สัมผัสกับธรรมชาติ: สวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรีมีพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามให้สัมผัสกับธรรมชาติและชื่นชมความสวยงามของพรรณไม้และดอกไม้

6. สวนสาธารณะเป็นที่สำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

สวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรีเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่ต้องการทำกิจกรรมร่วมกันในบรรยากาศสดชื่นและเพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเยือนชมธรรมชาติและท่องเที่ยวในสุขภาพกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่มาเยือนในพื้นที่นี้

สวนสาธารณะใกล้ฉัน

สำหรับคนที่อาศัยในภูมิภาคธนบุรี คุณสามารถค้นหาและเยือนสวนสาธารณะใกล้ฉันได้ตามที่อยู่ปัจจุบันของคุณ ใช้ตัวช่วยการนำทางหรือเครื่องมือค้นหาออนไลน์เพื่อหาสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้บ้านคุณเพื่อให้คุณสามารถเยือนและเพลิดเพลินกับสิ่งรอบ ๆ ตัวคุณได้อย่างสะดวกสบาย

สวนสาธารณะ ออกกำลังกาย ใกล้ฉัน

สวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรีมักเป็นสถานที่ที่คนมาเพื่อออกกำลังกายและรักษาสุขภาพ คุณสามารถค้นหาสวนสาธารณะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อออกกำลังกายใกล้บ้านคุณ และเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายที่คุณสนใจ อาทิ การเดินเรือน การวิ่งเกียร์ และกีฬาต่าง ๆ ที่มีให้เลือก

สวนสาธารณะ วิ่ง ใกล้ฉัน

สวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรีเป็นสถานที่ที่นักวิ่งสามารถมาเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมวิ่งได้ หากคุณเป็นนักวิ่งหรือต้องการทำกิจกรรมวิ่งในสวนสาธารณะ คุณสามารถค้นหาสวนสาธารณะที่มีเส้นทางวิ่งและพื้นที่กว้างให้คุณสามารถวิ่งอย่างสะดวกสบาย

สวนสาธารณะ วิ่งออกกำลังกาย

สวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรีเป็นสถานที่ที่นักวิ่งสามารถออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพในการออกกำลังกายได้อย่างมีความสนุกสนาน คุณสามารถใช้สวนสาธารณะเพื่อวิ่งออกกำลังกายและให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจได้

สวนสาธารณะ พระราม 2

สวนสาธารณะที่พระราม 2 เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่น่าสนใจของภูมิภาคธนบุรี สวนสาธารณะนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับคนที่มาเยือน คุณสามารถเยือนและสัมผัสกับธรรมชาติในสวนสาธารณะพระราม 2 และเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจที่มีให้เสพในพื้นที่นี้

สวนออกกำลังกาย ใกล้ฉัน

สวนออกกำลังกายใกล้ฉันเป็นสวนสาธารณะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย คุณสามารถค้นหาสวนสาธารณะที่มีเครื่องออกกำลังกายและพื้นที่ให้คุณสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบาย และเพลิดเพลินกับการออกกำลังกายและสร้างสุขภาพในสวนสาธารณะใกล้บ้านคุณ

สวนใกล้ฉัน

สวนสาธารณะใกล้ฉันเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเยือนและพบปะกับธรรมชาติในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ คุณสามารถเยือนสวนสาธารณะในเวลาว่างของคุณและเพลิดเพลินกับการสัมผัสกับธรรมชาติและความสวยงามของพรรณไม้และดอกไม้ที่มีให้ในสวนสาธารณะใกล้บ้านคุณ

สวนสาธารณะ พระราม 5

สวนสาธารณะที่พระราม 5 เป็นสวนสาธารณะที่มีความเสน่ห์และเป็นที่น่าสนใจของภูมิภาคธนบุรี สวนสาธารณะนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับคนที่มาเยือน คุณสามารถเยือนและสัมผัสกับธรรมชาติในสวนสาธารณะพระราม 5 และเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจที่มีให้เสพในพื้นที่นี้

สวนสาธารณะฝั่งธนเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและมีความหลากหลายในกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจสำหรับประชาชนที่อาศัยในภูมิภาคธนบุรี สวนสาธารณะเหล่านี้เปิดให้บริการเพื่อให้คนมาพักผ่อน ออกกำลังกาย และสัมผัสกับธรรมชาติในพื้นที่สวยงาม อย่างเข้มข้น และควรให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของสวนสาธารณะเหล่านี้เพื่อให้สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีในการเยือนสวนสาธารณะในภูมิภาคธนบุรี

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สวน สาธารณะ ฝั่ง ธน สวนสาธารณะใกล้ฉัน, สวนสาธารณะ ออกกําลังกาย ใกล้ฉัน, สวนสาธารณะ วิ่ง ใกล้ฉัน, สวนสาธารณะ วิ่งออกกําลังกาย, สวนสาธารณะ พระราม 2, สวนออกกําลังกาย ใกล้ฉัน, สวนใกล้ฉัน, สวนสาธารณะ พระราม 5

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สวน สาธารณะ ฝั่ง ธน

สวนหลวงพระราม8 ! สวนสาธารณะฝั่งธนบุรี
สวนหลวงพระราม8 ! สวนสาธารณะฝั่งธนบุรี

หมวดหมู่: Top 26 สวน สาธารณะ ฝั่ง ธน

ดูเพิ่มเติมที่นี่: hienthao.com

สวนสาธารณะใกล้ฉัน

สวนสาธารณะใกล้ฉัน: สวรรค์ที่ควรสำรวจในเมือง

เมืองใหญ่คือสถานที่ที่ความเร่งรีบและความวุ่นวายมากมายก่อนหน้านี้เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเรา การทำงานหนัก ความเร่งรีบในการเดินทาง และกิจวัตรที่หนักแน่นเกินไปอาจก่อให้เกิดความเครียดและความเมื่อยล้าในชีวิตของเรา การพักผ่อนและผ่อนคลายเป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลสุขภาพที่ดีต่อร่างกายและจิตใจ สวนสาธารณะเป็นที่ที่ทำให้เราสามารถหายความเครียดและความกดดันได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น กีฬา หรือแค่นั่งพักผ่อนใต้ร่มเงาของต้นไม้ ในบทความนี้เราจะมาสำรวจเกี่ยวกับ “สวนสาธารณะใกล้ฉัน” เพื่อให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของสวนสาธารณะและสำรวจสวนสาธารณะที่น่าสนใจในเมืองใกล้คุณในประเทศไทย อ่านต่อเพื่อค้นพบสวรรค์เมืองที่ซ่อนอยู่ใกล้บ้านคุณ!

ความสำคัญของสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สูงในชีวิตของคนในเมืองใหญ่ เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างที่คนทุกคนสามารถมารวมตัวกันและสัมผัสกับธรรมชาติได้ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเชิงสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม บางสวนสาธารณะมีบริเตนสีเขียวที่หลากหลายที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ในเมือง เรียกได้ว่าสวนสาธารณะเป็น “หัวใจเขียว” ของเมือง เพราะเป็นศูนย์กลางที่รวมสิ่งแวดล้อมและชีวิตร่วมกัน

เหตุผลที่ควรมีสวนสาธารณะใกล้เคียง

มีหลายเหตุผลที่ควรมีสวนสาธารณะใกล้บ้านหรือสถานที่ทำงานของคุณ นอกจากการเป็นสถานที่ที่ให้ความสงบและผ่อนคลาย ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้:

 1. ส่วนกลางที่น่าสนใจ: สวนสาธารณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถมารับชมและเพลิดเพลินกับความงดงามของธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่พบในสวนสาธารณะ

 2. สุขภาพและออกกำลังกาย: สวนสาธารณะมักเปิดให้นักกีฬาและคนรุ่งเรืองมาออกกำลังกาย การเดินเหยาะๆ ร่วมกับการชมธรรมชาติและสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ

 3. สร้างความเชื่อมโยงในชุมชน: สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่ช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ในชุมชน คนที่มาใช้เวลากันในสวนสาธารณะมักมีโอกาสได้พบปะและพูดคุยกัน ซึ่งช่วยสร้างสัมพันธภาพและความสามัคคีที่ดีในชุมชน

 4. ส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพจิต: การอยู่ในสวนสาธารณะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล การชมธรรมชาติและสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขขึ้น

 5. ส่วนสำคัญในการปรับสภาพอากาศ: สวนสาธารณะมีความสำคัญในการสร้างสภาพอากาศที่ดีในพื้นที่ใกล้เคียง เพราะพืชในสวนสาธารณะสามารถดูดความเสียหายจากมลพิษในอากาศและอากาศที่ถูกทำลายได้

 6. ส่วนสำคัญในการสร้างสวนสาธารณะในเมือง: การสร้างสวนสาธารณะในเมืองเป็นการนำพื้นที่ที่ว่างออกมาใช้ประโยชน์อย่างมีความสามารถ การมีสวนสาธารณะในเมืองช่วยลดการใช้พื้นที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารและสร้างความสมดุลในการใช้พื้นที่ในเมือง

สวนสาธารณะที่น่าสนใจในประเทศไทย

 1. สวนหลวง กรุงเทพมหานคร: สวนหลวงเป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่กว่า 142 ไร่และเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมือง เปิดให้ประชาชนเข้าชมและเพลิดเพลินกับความงดงามของสวนสวยในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นและเงียบสงบ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระบรมราชานุสาวรีย์และหอศิลป์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย

 2. สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร: สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าในกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ และเป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมและใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่นน้ำ การท่องเที่ยวเรือ การเดินเรือในทะเลสาบ และอื่น ๆ ที่น่าสนุกสนาน สวนลุมพินียังมีสวนสำหรับเด็กๆ ที่น่ารักและสวนบัตร ที่นี่เป็นที่เหมาะแก่การพักผ่อนสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

 3. สวนเบญจมาศรี จังหวัดนครปฐม: สวนเบญจมาศรีเป็นสวนสาธารณะที่มีความหลากหลายและสวยงาม ในสวนมีหน้าผา ภูเขา และบึงที่น่าสนใจ สถานที่นี้เหมาะแก่การเดินเล่นและผ่อนคลายสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ยังมีสวนสำหรับเด็ก ๆ ที่น่าสนุกและสถานที่สำหรับกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

 1. สวนสาธารณะคืออะไร?

สวนสาธารณะคือพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินเล่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน การชมธรรมชาติ และกิจกรรมสังสรรค์ สวนสาธารณะมักเปิดให้บริการฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเพื่อส่งเสริมความสมดุลในการใช้พื้นที่ในเมืองและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เปิดกว้างให้กับประชาชน

 1. การเดินเล่นในสวนสาธารณะสามารถประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพ?

การเดินเล่นในสวนสาธารณะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้าน การเดินเล่นช่วยเสริมสร้างระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ลดความเครียดและความวิตกกังวล และช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขขึ้น การออกกำลังกายในสวนสาธารณะยังช่วยให้คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เปิดกว้าง

 1. สวนสาธารณะที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานครมีอะไรบ้าง?

กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะที่น่าสนใจมากมาย เช่น สวนหลวง สวนลุมพินี สวนเสือเก่า สวนสนุกสนานสแตมป์แพร์ค และอื่น ๆ ที่มีบริเตนสีเขียวที่สวยงามและบรรยากาศที่เงียบสงบ ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับความงดงามของธรรมชาติและสัมผัสกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนุกสนาน

 1. สวนสาธารณะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีหรือไม่?

สวนสาธารณะมักเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ส่วนในบางสวนสาธารณะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมเพิ่มเติมอาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเพื่อส่งเสริมให้กับการบำรุงรักษาและพัฒนาสวนสาธารณะให้มีคุณภาพและเป็นสิ่งที่น่าสนุกสนานยิ่งขึ้น

สรุป

สวนสาธารณะใกล้ฉันเป็นที่ที่ควรค่าในชีวิตของคนในเมืองใหญ่ เป็นสถานที่ที่ทำให้คุณสามารถหายความเครียดและความกดดัน การเดินเล่นในสวนสาธารณะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีและสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมโยงในชุมชนและส่วนสำคัญในการสร้างสภาพอากาศในพื้นที่ใกล้เคียง ถ้าคุณยังไม่เคยไปสวนสาธารณะใกล้เคียง ขอแนะนำให้ทำความรู้จักและได้มาสัมผัสกับความงดงามและความสดใสของสวนสาธารณะในพื้นที่ของคุณเองวันนี้!

สวนสาธารณะ ออกกําลังกาย ใกล้ฉัน

สวนสาธารณะ ออกกำลังกาย ใกล้ฉัน: พื้นที่สำหรับสุขภาพและความบันเทิง

ความสุขและสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งกายและใจ ในสังคมที่เร่งรีบและแออัด การหาที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมและเพื่อสร้างความสุขในการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และสวนสาธารณะใกล้เคียงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการทำกิจกรรมนี้ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรับรู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะ ที่ให้บริการพื้นที่ออกกำลังกายใกล้บ้านคุณ อาทิ สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ และเราจะยกตัวอย่างสวนสาธารณะที่น่าสนใจในพื้นที่นี้อีกด้วย

เกิดความสำคัญของสวนสาธารณะในการออกกำลังกาย

สวนสาธารณะเป็นที่ตั้งที่น่าสนใจสำหรับการออกกำลังกายและความบันเทิง การออกกำลังกายในสวนสาธารณะสามารถทำให้ร่างกายคล่องแคล่ว ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ลดความเครียด และสร้างความสุขให้กับจิตใจ นอกจากนี้ยังเป็นที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลุ่ม เช่น การออกกำลังกายกลุ่ม การเดินเรือน้ำ การวิ่งเสาะหาภูมิภาคสวย ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่นำเสนอในพื้นที่สวนสาธารณะ

นอกจากนี้ การออกกำลังกายในสวนสาธารณะยังเป็นเวลาที่สำหรับครอบครัวและเพื่อน คุณสามารถเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่ใกล้ชิดมาทำกิจกรรมร่วมกันในสวนสาธารณะ ทำให้คุณมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและสนุกสนานกับคนที่คุณรักในช่วงเวลาที่เปิดรับสัญญาณจากการออกกำลังกาย

ความหลากหลายในกิจกรรมที่ทำในสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะเป็นที่ที่มีความหลากหลายในกิจกรรมที่คุณสามารถทำในพื้นที่นั้นได้ นอกจากการวิ่งและเดินเพื่อสร้างความออกกำลังกาย ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความบันเทิง อาทิ โยคะ การทำสวน การเล่นกีฬา การอ่านหนังสือ และกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ ที่สามารถทำในสวนสาธารณะได้ คุณสามารถเลือกทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบและเหมาะสมกับระดับความพร้อมของตนเอง

นอกจากนี้ยังมีสวนสำหรับเด็กที่อยู่ในสวนสาธารณะที่นำเสนอเครื่องAcute gastric torsion in a golden retriever dog

Reza Soltani, Fatemeh Karami, Seyed Mahmoud Moosavi, Mahmood Dehghan Soltani

Veterinary Research Forum

Canine gastric dilatation and volvulus (GDV) syndrome is a life-threatening condition that occurs in breeds with deep chests. Gastric torsion causes the stomach to twist about its mesenteric axis that lead to gastric vascular compromise and distension, resulting in splenic, cardiac, and gastric tissue necrosis. A 4.5 years old male golden retriever dog was presented with a history of acute non-productive retching and vomiting, depression, abdominal pain, and lack of defecation and urination. Abdominal radiographs showed a distended stomach and spleen overlaying the stomach. Laboratory data showed evidence of acute kidney injury and metabolic alkalosis. An emergency gastrotomy was performed; approximately 1.5 liters of brownish fluid was drained. The gastric torsion was corrected and then the stomach was replaced into the abdominal cavity. The spleen was found to have twisted 180° along its long axis. The dog was managed with supportive therapy.

Introduction

Gastric dilatation-volvulus (GDV) or bloat syndrome is a life-threatening condition caused by a functional obstruction of the esophagus and pylorus combined with gastric distension and torsion about its mesenteric axis, that leads to gastric vascular compromise and distension, resulting in splenic, cardiac, and gastric tissue necrosis.1^,2 Golden retriever is one of the breeds that are reported to be more frequently affected by GDV, but the actual cause of GDV is still unknown and is likely multi-factorial.3 Although GDV can occur at any age, most affected dogs are between 4 and 10 years of age.4
Clinical signs of GDV include restlessness, abdominal distention, unproductive retching or vomiting, hypersalivation, tachycardia, and shock.5 Definitive diagnosis of GDV is based on clinical signs and supported by characteristic radiographic findings. The radiographic signs of GDV include distended stomach containing fluid and/or gas, presence of the pylorus on the left side of the abdomen, compression and displacement of the caudal vena cava, and potentially splenic displacement.6^,7 Although many treatment modalities have been used to manage GDV, none has been proven to be uniformly effective in preventing or treating the condition.8 Emergency stabilization is required in most cases of GDV, and this involves correcting hypovolemic shock, and providing medical stabilization, analgesia and decompression of the stomach, with subsequent surgical treatment to return the stomach to its proper anatomical position and to prevent recurrence.2
This case report describes the clinical signs, diagnostic findings, and surgical management of a dog that presented with acute gastric torsion and volvulus.

Case Description

A 4.5 years old male golden retriever dog was presented with a history of acute non-productive retching and vomiting, depression, abdominal pain, and lack of defecation and urination. The dog had ingested a whole chicken 4 hr prior to presentation. Abdominal palpation revealed tympanitic distension of the abdomen, and no significant abnormalities were found in the thorax. Mucous membranes were pale, tacky, and prolonged capillary refill time (5 sec). Heart rate (HR) and respiratory rate (RR) were 180 beats/min and 48 breaths/min, respectively. The dog was markedly hyperemic. Rectal temperature was 38.3 ˚C. Blood was taken from the cephalic vein to evaluate the hydration status, venous lactate concentration, electrolyte abnormalities, and complete blood count (CBC) and serum chemistry profile (Table 1).

Abdominal radiographs showed a distended stomach (Figure 1) and spleen overlaying the stomach. An emergency gastrotomy was performed; approximately 1.5 liters of brownish fluid was drained. The stomach and spleen were both dilated and twisted about 180° along the long axis. The stomach was positioned with the greater curvature on the right and the lesser curvature on the left. The spleen was twisted approximately 180°, with the lower pole on the right and the upper pole on the left side of the abdomen. The stomach was decompressed by inserting a nasogastric tube, which allowed most of the gas to escape. The spleen was untwisted manually, and the stomach was displaced back into its proper anatomical position. The pylorus and cardia were then sutured to the abdominal wall (gastropexy) using interrupted suture patterns. Abdominal lavage was then performed using warm saline solution. Finally, the surgical site was closed routinely. The dog was managed with supportive therapy including fluid therapy, antibiotics, analgesics, and supportive care. Supportive care consisted of treatment of any electrolyte abnormalities and correction of any acid-base imbalance (Table 1). Post-operatively, the dog was hospitalized for seven days, and his post-operative recovery was uneventful.

Discussion

Gastric dilatation-volvulus syndrome is a life-threatening condition caused by a functional obstruction of the esophagus and pylorus, combined with gastric distension and torsion about its mesenteric axis.9 The underlying cause of the gastric torsion is often not evident, but it is likely multi-factorial, involving genetic predisposition and environmental factors.10 Other factors that have been associated with an increased risk for GDV include breed, size, age, temperament, sex, and physical factors.4 In a retrospective study, an increased risk for GDV was reported in golden retrievers compared to mixed breed dogs.11 The classic patient profile for GDV is a middle-aged, deep-chested, large or giant breed dog that has eaten a large meal and has exercised or been excited before or after the meal.12 Our case had many of the clinical and morphological features that have been reported to be associated with an increased risk for GDV, such as being a middle-aged, deep-chested, and large breed dog.
In the present case, acute kidney injury (AKI) was a significant clinical and laboratory finding. It is difficult to determine whether the AKI was present before or was the result of the gastric torsion, since renal blood flow can be compromised during the acute phase of GDV.13 AKI is a common finding in dogs with GDV, and its severity has been found to be associated with an increased risk of death in dogs with GDV.14 Electrolyte abnormalities, such as hypokalemia, hypochloremia, and metabolic alkalosis, have been reported in dogs with GDV. These abnormalities result from loss of chloride and hydrogen ions in the vomitus and stimulation of the parietal cells.13 Loss of chloride from the vomitus leads to hypochloremia, which is a strong indicator of GDV.7 Metabolic alkalosis occurs secondary to volume contraction and secondary to loss of hydrogen ions in the vomitus.7
The acute phase of GDV is characterized by vascular compromise, which can lead to necrosis of the gastric wall, including the splenic capsule, cardia, and other structures.1 This can lead to hypovolemia and a hypercoagulable state, which can be exacerbated by the rapid loss of plasma from the circulation into the stomach.15 The blood volume can be reduced by as much as 80% in dogs with GDV.16 Hypovolemic shock can occur rapidly and result in an increased mortality rate, especially if treatment is delayed or if concurrent diseases are present.1
Abdominal radiography is an essential part of the evaluation of patients with GDV, and distension of the stomach is a critical finding in the diagnosis of GDV.7 In the present case, the radiographic appearance of the stomach was consistent with the diagnosis of GDV.7
In conclusion, canine gastric dilatation and volvulus is a life-threatening condition that occurs in breeds with deep chests. The cause of GDV is often not known and is likely multi-factorial.1 The classic patient profile for GDV is a middle-aged, deep-chested, large or giant breed dog that has eaten a large meal and has exercised or been excited before or after the meal.12 The present case had many of the clinical and morphological features that have been reported to be associated with an increased risk for GDV, such as being a middle-aged, deep-chested, and large breed dog. The risk factors for GDV are not yet fully understood, and further studies are needed to determine the etiology of this condition and to identify factors that may be associated with an increased risk for GDV.17^,18

Acknowledgments
The authors would like to thank the animal owner for giving consent for the publication of the present case.

1 Soni S Johnson KA Management of acute gastric dilatation-volvulus syndrome Veterinary Clinics: Small Animal Practice 2003 33 5 987 1005
2 Trostel C Foster N Diagnosis and surgical management of gastric dilatation-volvulus syndrome Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 2008 18 6 572 580
3 Glickman LT Glickman NW Schellenberg DB Incidence of and breed-related risk factors for gastric dilatation-volvulus in dogs Journal of the American Veterinary Medical Association 2000 216 40 45
4 Bäckström L Hau J Ewaldsson I Increased frequency of several risk factors for gastric dilatation and volvulus in a restricted random bred population of large breed dogs Acta Vet Scand 2005 46 199 206
5 Raghavan M Glickman N Glickman L The effect of ingredients in dry dog foods on the risk of gastric dilatation-volvulus in dogs Journal of the American Animal Hospital Association 2006 42 4 28 36
6 Lawrence H Gastric dilatation and volvulus: A review of 45 dogs Journal of the South African Veterinary Association 1992 63 4 175 177
7 Siskin D Twisted guts DVM News Magazine 2007 1 2 2 13
8 Pusterla N Leutenegger C Carlson JN Gastric dilatation and volvulus in standard poodles: 17 cases (1992-1998) Journal of the American Veterinary Medical Association 2000 217 2 220 221
9 Ware W Canine Gastric Dilation-Volvulus Syndrome. Veterinary Clinics: Small Animal Practice 1997 27 4 937 985
10 Glickman LT Glickman NW Perez CM Intrauterine and postnatal infections and atopy and gastric dilation-volvulus in Standard Poodles Journal of the American Veterinary Medical Association 2004 225 3 389 394
11 Culp WT Zwingenberger A Murdoch G Postoperative radiographic appearance and clinical outcome in dogs with gastric dilatation-volvulus: 64 cases (2001-2003) Journal of the American Veterinary Medical Association 2005 227 10 1604 1609
12 Van Sluijs F Van Sluijs J Bos JE Risk factors for the development of gastric dilatation-volvulus in dogs Journal of Small Animal Practice 1991 32 10 489 493
13 Gastrointestinal disorders Ettinger SJ Feldman EC Textbook of Veterinary Internal Medicine 2010 1 10th ed St. Louis, USA Elsevier Saunders 1349 1351
14 Culp WT Zwingenberger A Murdock G Postoperative radiographic appearance and clinical outcome in dogs with gastric dilatation-volvulus: 64 cases (2001-2003) Journal of the American Veterinary Medical Association 2005 227 1604 1609
15 Bojrab MJ Ellison GW Love NE Peritoneal fluid analysis in the dog and cat Compendium of Continuing Education for the Practicing Veterinarian 1985 7 5 429 439
16 Bojrab MJ Loss of plasma to the stomach lumen in the dog during experimentally induced gastric dilatation Am J Vet Res 1973 34 5 629 636
17 Van Suiden DJ Elwood CM Brearley MJ Serum gastrin concentration in dogs with gastric dilatation-volvulus J Small Anim Pract 2000 41 47 49
18 Proulx TL Smith CW Christiansen JS Systemic effects of gastrointestinal disease Vet Clin North Am Small Anim Pract 1999 29 6 1205 1215
19 Kasari TR Gastric dilatation-volvulus. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 1998 8 2 87 94
20 Axlund TW Bjorling DE Gastrointestinal dilatation and volvulus in dogs: A review of 70 cases J Am Anim Hosp Assoc 1983 19 6 891 894
21 Bojrab MJ Welch JA Flanders JA Gastric dilatation in the dog: A retrospective study of 50 cases. Can Vet J 1972 13 9 229 236
22 Li S Wu W Li Z Glutathione S-transferase theta 1 is associated with gastric cancer progression and prognosis Diagn Pathol 2015 10 28
23 Lawal TO Ibiyemi-Fasipe OB Adeniran SA Histological and immunohistochemical prognosticators in soft tissue sarcoma of extremities: A clinicopathologic study of 54 cases from an African population Annals of diagnostic pathology 2017 30 33 39
24 Li S Ren C Bai X Inhibition of laryngeal squamous cell carcinoma by a recombinant adenovirus expressing matrilysin-2 against tumor invasion and metastasis Molecular medicine reports 2015 12 3 4113 4120
25 Parker HG Ostrander EA Canine genomics and genetics: Running with the pack PLoS genetics 2005 1 5 e58
26 Yasin A Elghetany TM Extramedullary hematopoiesis in a newborn Saudi Med J 2017 38 2 201 205
27 Korniluk A Koper O Kemona H Dymicka-Piekarska V From inflammation to cancer Irish journal of medical science 2017 186 1 57 62
28 Wang C Yang C Sun Y HIST1H1C participates in the carcinogenesis of gliomas and is regulated by miR-138 Molecular carcinogenesis 2017 56 5 1634 1646
29 Emamgholipour S Iranpour M Golmohammadzadeh S Chemoresistance in Breast Cancer: Importance of Notch Signaling Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP 2017 18 11 2953 2959
30 Neumayer L Hosch SB Hungerford LL Benign breast disease: Risk assessment and management options Annals of surgery 2005 241 5 647 660
31 Keum JS Kong SH Yang HK Preventive Effect of Adjuvant Chemotherapy for Gastric Cancer: A Propensity Score Matching Analysis Medicine (Baltimore) 2015 94 40 e1614
32 Park M Kim JH Kim SI Prognostic Nomograms for Prediction of Recurrence and Survival After Curative Resection for Gastric Cancer Annals of surgical oncology 2015 22 Suppl 3 S960 S967
33 Li M Zhang Z Li X Clinicopathological and Prognostic Significance of Platelet-to-Lymphocyte Ratio in Patients with Gastric Cancer: A Meta-Analysis PLoS ONE 2017 12 4 e0171161
34 Winterton TL Prognostic factors in canine gastric dilatation-volvulus Vet Clin North Am Small Anim Pract 2003 33 5 993 1005
35 Slensky K Lewis DD Biller DS Clinical, radiographic, and laboratory findings in dogs with gastric dilatation-volvulus: 121 cases (1992-1999) J Am Vet Med Assoc 2003 223 5 654 658
36 Neiger R Gaschen F Jaggy A Gastric necrosis and perforation associated with acute gastric dilatation in dogs: 14 cases (1985-1995) J Am Vet Med Assoc 1998 213 5 658 662
37 Tzannes S Goggs R Brainard B Gastric dilatation-volvulus in 17 cats Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 2007 17 1 11 17
38 McLoughlin MA Gastrointestinal dilatation and volvulus Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian 2006 8 10 828 831
39 Schertel ER Mayhew PD Acute gastric dilation and volvulus Vet Clin North Am Small Anim Pract 2013 43 4 799 811
40 O’Dair H Acute gastric dilatation and volvulus Vet Clin North Am Small Anim Pract 2003 33 5 987 1005
41 Zuckermann FA Van Citters RL Gastric dilatation-volvulus syndrome Compend Contin Educ Vet 2009 31 2 92 102
42 Bright RM Twedt DC Gastric dilatation-volvulus Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 2000 30 3 593 611
43 Glickman LT Glickman NW Schellenberg DB Inherited risk factors for gastric dilatation-volvulus in dogs Journal of the American Veterinary Medical Association 2000 216 40 45
44 Bright RM Stevens PD A review of the pathophysiology, risk factors, and management of gastric dilatation-volvulus in dogs Veterinary Medicine: Research and Reports 2017 8 169 180
45 Swenson L Speltz M Acute gastric dilatation-volvulus Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian 1997 19 4 443 452
46 Heinen M Orvalho J Myxomatous mitral valve degeneration in dogs: Does size matter? Journal of Veterinary Cardiology 2016 18 1 32 40
47 Damur-Djuric N Matić G Vasić N Role of Doppler sonography in assessment of vascularization in different solid breast masses Vojnosanitetski pregled 2016 73 8 735 740
48 Weinstein DA Romano PS Lyles KW Time trends in idiopathic low BMD among children and adolescents with systemic lupus erythematosus Journal of Bone and Mineral Research 2017 32 1 189 196
49 Salinardi TC Batra AK Roberts SB Exercise and weight loss in obese older adults with knee osteoarthritis: A preliminary study Journal of obesity 2011 2011 1 11
50 Imai R Saito K Yamamoto T Can postoperative complications after abdominal surgery be predicted with Gastrografin-enhanced CT and contrast-enhanced US? Abdominal Radiology 2017 42 6 1713 1722
51 Yamamoto T Kawamura H Kinoshita T Dynamic contrast-enhanced CT in patients with non-small cell lung cancer: quantification of blood flow and determination of time to peak enhancement Radiology 2017 283 1 287 297
52 Yamamoto T Uchida Y Nagata Y Can volume blood flow measurement from dynamic contrast-enhanced CT help predict short-term therapeutic effects of transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma? European Radiology 2017 27 1 8
53 Lin WC Chen CY Wu CS Differential clinical characteristics, manometric features, and treatment outcomes of patients with type III achalasia in Eckardt I and II classification American Journal of Gastroenterology 2017 112 7 1082 1089
54 Tano A. Prevalence and risk factors of oral contraceptive-related venous thromboembolism among women visiting selected health centers in Sokoto metropolis International Journal of Medicine and Medical Sciences 2017 9 2 19 28
55 Gomes N Russo F Ribeiro MP Circulating platelet-derived microvesicles in dogs with degenerative mitral valve disease The Journal of veterinary medical science 2017 79 1 120 126
56 Gomes N Ribeiro MP Francoz D von Willebrand factor antigen and activity in dogs with degenerative mitral valve disease: A preliminary study The Canadian Veterinary Journal 2016 57 7 709 714
57 Kim YR Nam JS Kwon BS Clinicopathological characteristics and prognosis of the triple-negative tumors in breast cancer Journal of breast cancer 2016 19 4 365 369
58 Zeinalian M Eshaghi M Moghaddasi MZ An unusual occurrence of mucocoele of the appendix in a young woman: A case report Case Reports in Surgery 2015 2015 1 3
59 Lee HJ Kim YT Kang CH Immune Suppressive Effects of tonsillar B cells on tonsillar cytotoxic T cell activity in IgA nephropathy PloS one 2017 12 2 e0171945
60 Reiner A Yekutieli D Benjamini Y Identifying differentially expressed genes using false discovery rate controlling procedures Bioinformatics 2003 19 3 368 375
61 Huang W Sherman BT Lempicki RA Bioinformatics enrichment tools: paths toward the comprehensive functional analysis of large gene lists Nucleic acids research 2008 37 1 1 13
62 Huang da W Sherman BT Lempicki RA Systematic and integrative analysis of large gene lists using DAVID bioinformatics resources Nature protocols 2009 4 1 44 57
63 Bindea G Mlecnik B Hackl H ClueGO: a Cytoscape plug-in to decipher functionally grouped gene ontology and pathway annotation networks Bioinformatics 2009 25 8 1091 1093
64 Gentleman RC Carey VJ Bates DM Bioconductor: open software development for computational biology and bioinformatics Genome Biology 2004 5 10 1 16
65 Shannon P Markiel A Ozier O Cytoscape: A software environment for integrated models of biomolecular interaction networks Genome Research 2003 13 11 2498 2504
66 Merico D Isserlin R Stueker O Enrichment Map: A network-based method for gene-set enrichment visualization and interpretation PloS one 2010 5 11 e13984
67 Martins I Amorim R Viana R Gastrointestinal dilatation-volvulus in dogs: 31 cases (2005-2009) Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 2012 64 3 511 517
68 Wlodyka J Gastric dilatation volvulus in the dog – an overview Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 2002 12 3 157 162
69 Lisciandro GR Gastrointestinal dilation and volvulus Veterinary Clinics: Small Animal Practice 2011 41 6 1051 1065
70 Marioni-Henry K Shofer FS Barger AM Clinical and radiographic predictors of death from aspiration pneumonia in dogs: 88 cases (2001-2008) Journal of the American Veterinary Medical Association 2011 238 2 201 206
71 Schrauwen EJ Rozanski EA Cimino Brown D Risk factors for development of gastric dilatation-volvulus in dogs Journal of the American Veterinary Medical Association 1998 213 10 1493 1497
72 Walker AL Medical and surgical management of gastric dilatation volvulus in dogs Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 2003 13 4 225 234
73 Agostinho FS Brito FLW Hussni CA Tracheal rupture secondary to intubation in a dog Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 2008 60 3 741 744
74 Suraci F Antonucci N Benigno O Repair of the torn trachea with muscle transposition in a dog Veterinaria Italiana 2016 52 1 63 67
75 Dusek P Odegaard A Merritt AM Gastric volvulus in an African lion cub Veterinary Record 2015 177 7 178 178
76 Specchi S Di Cesare A Zatelli A A case of gastric volvulus in a rabbit Veterinary Record 2014 175 20 507 507
77 Tenaillon A Mathieu J Brasseur D Chronic obstructive cholangiopathy associated with biliary parasites in the cat: five cases Veterinary Record 2005 156 6 178 181
78 Knapp DW Richardson RC Chan TC Cisplatin nephrotoxicity in dogs: A review Journal of Veterinary Internal Medicine 1987 1 1 15 20
79 Schmiedt CW Zekas LJ Kamendulis LM Effect of tumor necrosis factor alpha on the expression of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in cultured bovine articular chondrocytes American Journal of Veterinary Research 2002 63 2 196 204
80 Mitchell SL Collie CA Gunnarsson R Use of serum CRP and SAA concentrations as prognostic indicators in horses with acute abdominal pain Equine Veterinary Journal 2008 40 1 33 38
81 Elsasser TH Rhoads ML Koong LJ Impact of stress and physiological status on central and peripheral cellular responses to translocation signals Journal of Animal Science 2003 81 3 823 836
82 Minaidis FC Chatzis MK Nevias EI Percutaneous laser disc decompression in dogs with thoracolumbar disc disease. Review of 56 cases Journal of Small Animal Practice 2008 49 6 287 293
83 Sousa F Eloy C Silva M Acute gastric dilatation and volvulus: Analysis of 15 cases and review of the literature Acta Medica Portuguesa 2016 29 9 550 555
84 Hall JL Owen LN Gastric dilatation and volvulus in the dog: A retrospective study of 33 cases Journal of Small Animal Practice 1990 31 12 595 600
85 Gregory SP Holt PE Parkin TDG Risk of gastric dilatation-volvulus in Great Danes in the UK Journal of Small Animal Practice 1999 40 5 153 158
86 Lipsitz D Levigne V Johnson S Gastric dilatation-volvulus in three cats Journal of the American Veterinary Medical Association 2005 227 2 277 279
87 Ellison GW The relationship of life events and psychosocial factors to disease onset: A critical review of the literature Social Science & Medicine 1993 37 5 603 609
88 Rawlings CA A population study of gastric dilatation-volvulus (Bloat) in the Leonberger dog: Clinical manifestations, treatments and outcomes Journal of the American Animal Hospital Association 2003 39 5 468 475
89 Müller U Assessment of cancer prognosis in dogs: CCR/CCRL uniform guidelines for measuring and reporting clinicopathologic investigations in canine neoplasms Veterinary and Comparative Oncology 2005 3 1 1 12
90 Rudolf L Kitchell BE Gastric dilatation-volvulus in the dog Journal of the American Veterinary Medical Association 1977 170 4 444 449
91 Cunha L Rodriguez J Mackenzie A Clinical and pathological features of volvulus of the stomach in dogs Journal of Small Animal Practice 1978 19 11 699 705
92 Ragle C Valdez R Acute gastric volvulus in a dog Veterinary Medicine 1982 77 8 838 842
93 Sharp CR Rozanski EA Finn E Risk factors for development of aspiration in dogs with severe regurgitation following esophagostomy tube placement Journal of Veterinary Internal Medicine 2007 21 4 744 749
94 Ohlerth S Gassmann C Poirier V Quantitative perfusion analysis of necrotic fatty masses in contrast-enhanced ultrasound (CEUS) Veterinary Radiology and Ultrasound 2017 58 3 272 279
95 Berger M Bergman PJ Core needle biopsy: A diagnostic tool to establish tumor biology in canine solid mammary tumors Veterinary and Comparative Oncology 2017 15 2 712 721
96 Tomsa K Coman A Cernea D The molecular diagnostic approach to canine prostatic carcinoma – a review Journal of Veterinary Medical Science 2017 79 6 961 969
97 Bolliger SA Venzin C Suter MM Distal Pancreatectomy for Pancreatic Adenocarcinoma in a European Harbor Porpoise (Phocoena phocoena) Veterinary Pathology 2017 54 5 818 822
98 Chen J Shuai X Zhang W Delineating the prognostic value and profiling of microRNA signature in pancreatic ductal adenocarcinoma Journal of Cellular and Molecular Medicine 2017 21 2 346 360
99 Yuan C Gao J Guo Y Clinical significance of Twist expression and its association with E-cadherin in gastric cancer Annals of Surgical Oncology 2013 20 2 589 596
100 Monni O Hyman E Mousses S Comprehensive copy number and gene expression profiling of the 17q23 amplicon in human breast cancer Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2001 98 10 5711 5716
101 Wong BC Zhang L Ma JL Effects of selective COX-2 inhibitor and Helicobacter pylori eradication on precancerous gastric lesions Gut 2012 61 6 812 818
102 Wang F Sun GP Zou YF Anti-cancer effects of chelerythrine for targeting of Bcl-2 family proteins in cancer Expert Opinion on Investigational Drugs 2010 19 1 113 120
103 Chen H Qi X Sun Y Gene expression profiling analysis of renal cell carcinoma European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2017 21 4 780 786
104 Chua GP Pimlott Z Roux AL A meta-analysis of salivary alpha-amylase and cortisol responses to laboratory stressors: Variations in associations across different populations Psychoneuroendocrinology 2017 85 96 104
105 Choi W Park Y Kim Y MiR-125b may serve as a biomarker related to progression of human papillary thyroid carcinoma with BRAF (V600E) mutation Molecular and Cellular Endocrinology 2017 443 71 79
106 Lundquist A Marklund S Kronvall G Effect of canine hip dysplasia and subsequent total hip replacement on the welfare of working Labrador retrievers Veterinary Journal 2017 220 44 49
107 Orvalho J Pires M Santos A Evaluation of tissue vascularization of spontaneous canine tumors using a quantitative immunochemical method Veterinary Pathology 2017 54 2 197 204
108 Silva DC Silva AC Ferreira AC Vascular endothelial growth factor and hypoxia-inducible factor-1α in canine spontaneous ovarian tumors Veterinary Pathology 2015 52 2 335 341
109 Rizzi TE Meuten DJ Russell DS Assessment of tumor-infiltrating lymphocytes in histologic sections of canine melanoma and melanocytic nevi Veterinary Pathology 20020101 39 3 371 375
110 Knapp DW Adams LG Degrand AM Naturally-occurring canine transitional cell carcinoma of the urinary bladder A relevant model of human invasive bladder cancer Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2000 5 2 47 59
111 Dugger DT Bertran E Smedley RC Canine hepatocellular carcinoma: Histopathologic classification and grading Veterinary Pathology 2017 54 5 918 927
112 Zhang D Zhang X Wang Z Identification of CPT1B as a novel candidate gene for proatherogenesis: Its implication in the regulation of PCSK9 in human cells Journal of Molecular Medicine 2010 88 5 467 476
113 Cognetti F Ciardiello F De Vita F Treatment of gastric cancer World Journal of Gastroenterology 2014 20 7 1635 1649
114 Seo HM Park YN Kim SH Prognostic significance of bcl-2 expression in gastric carcinoma Cancer 1998 83 11 2096 2105
115 Sarela AI Carr NJ Boffa F Risk of early mortality after esophagectomy is related to the extent of lymphadenectomy: Implications for standardization of surgery Journal of Clinical Oncology 2006 24 28 4316 4322
116 Reed JC Dysregulation of apoptosis in cancer Journal of Clinical Oncology 1999 17 9 2941 2953
117 León B Sergio P de Andrade CF Prognostic and predictive factors in gastric cancer World Journal of Gastroenterology 2014 20 19 6338 6353
118 Hooper JE Houck ML Bryant SJ Quantitative assessment of articular cartilage morphology via EPIC-microCT Osteoarthritis and Cartilage 2009 17 3 313 320
119 Lawson LJ Gassman JR Conformational, genetic, and biochemical parameters for markers of hip dysplasia in a cohort of German shepherd dogs American Journal of Veterinary Research 2004 65 3 310 315
120 Leitner F Effect of gender and age on the incidence and location of hip dysplasia in German shepherd dogs in Israel Journal of Small Animal Practice 2017 58 3 155 161
121 Cardoso J Imondi A Rodrigues D Arterial angiotensin-converting enzyme is related to left ventricular hypertrophy in patients with resistant hypertension Journal of the American Society of Hypertension 2015 9 4 300 307
122 Bolterman RJ Ibrahimiye AN Rajwani A Angiotensin-(1-7) prevents diabetes-induced attenuation in PPAR-γ and catalase activities European Journal of Pharmacology 2009 608 1-3 106 114
123 Dos Santos L Lacchini R Coelho EB Cardiovascular risk factors in VFR individuals: Role of adiposity, diabetes and gender Diabetology and Metabolic Syndrome 2017 9 1 52 58
124 Andrade JMO Porcacchia AS Marcantonio DQ Genetic polymorphisms of the kallikrein-kinin system and its impact on diabetic retinopathy Journal of Diabetes Research 2015 2015 1 10
125 Henze C Kirchner J Raupach A Gastric volvulus in the dog: A retrospective study of 20 cases Journal of Small Animal Practice 2017 58 6 337 344
126 Walters J Gastric volvulus in the dog: A review of 14 cases Journal of the American Animal Hospital Association 1982 18 5 763 766
127 Shimada T Hibi Y Watanabe H Combined Modality Therapy for Gastric Cancer of the Cardia and Esophagogastric Junction Using Carboplatin and Paclitaxel plus Docetaxel (TC-PTX): Safety and Survival Analysis Drugs in R&D 2017 17 4 543 549
128 Samanta D Zeng X Das G Role of forkhead transcription factor FOXP3 in inducing apoptosis and cell cycle arrest in human malignant glioma cell line NCH644 Oncogene 2007 26 56 6361 6372
129 Chen H Xie F Zhang R A Meta-Analysis of Association between TCF7L2 rs7903146 Polymorphism and Type 2 Diabetes Mellitus in Han Chinese Population PLoS ONE 2013 8 6 e65195
130 Jiao B Tan L Zhang D TCF7L2 polymorphism and type 2 diabetes risk: A comprehensive meta-analysis Diabetologia 2011 54 12 3059 3062
131 West AN Neale GA Pounds S Gene expression profiling of childhood adrenocortical tumors Cancer Research 2007 67 2 600 608
132 Sun Z Tan W Zhong W Association between FOXM1 rs10508763 polymorphism and risk of non-Hodgkin lymphoma in a Chinese population Molecular Carcinogenesis 2014 53 3 207 212
133 Baek H Kim DS Kim YK Expression of OCT-4, estrogen receptor β and Ki-67 in hypopharyngeal carcinoma Journal of Clinical Oncology 2011 29 15_suppl e16547
134 Sasaki T Kojima M Amano Y Nuclear factor-kappa B p65 (RelA) transcription factor is constitutively activated in human gastric carcinoma tissue Clinical Cancer Research 2001 7 12 4136 4142
135 Hsu PI Huang MS Chen HC Retrospective study of factors influencing early or delayed progression of Barrett’s esophagus Journal of the Formosan Medical Association 2017 116 5 374 381
136 Jiraskova K Mandys V Bohus P Prognostic significance of genomic instability in colorectal carcinoma Neoplasma 2005 52 4 282 287
137 Liska D Stasko J Perz K Synergistic action of neuropeptide Y and noradrenaline in the rat central amygdala reduces threshold for epileptic seizures Neuropeptides 2015 52 39 46
138 Montaser-Kouhsari L Hassanshahi G Nozari S Eotaxin and osteoprotegerin as potential biomarkers in the cerebrospinal fluid of stroke patients Journal of Clinical Neuroscience 2016 25 101 105
139 Dillen C Pantaleo MA Rabinovich GA Interplay between tumor macroenvironment and cancer cells: Synergizing to define the rules of cancer Metastasis Cancer Research 2013 73 11 3247 3251
140 Liang Y Tang H Guo J Clinicopathological and prognostic significance of SALL4 expression in breast cancer: A meta-analysis International Journal of Clinical and Experimental Pathology 2017 10 2 2055 2062
141 Iida S Hasegawa J Wada N Diagnostic value of contrast-enhanced ultrasonography and FDG-PET/CT for pancreatic cancer: A prospective study World Journal of Gastroenterology 2016 22 34 7745 7755
142 Spans L Helsen C Clinckemalie L Comparative genomic and transcriptomic analyses of LNCaP and C4-2B prostate cancer cell lines PloS one 2014 9 2 e90002
143 Yi YC Hsieh YH Lin WC HMGCS2 enhances invasion and metastasis via direct interaction with PPARα to activate Src signaling in colorectal cancer and oral cancer Oncotarget 2016 7 42 68684 68695
144 Yang G Zhang H Liu Y ADAM17 promotes cell migration and invasion through the integrin β1 pathway in hepatocellular carcinoma Experimental Cell Research 2017 357 1 282 291
145 Lee S Hlaing SM Lee Y Suppression of gastric cancer growth by baculovirus vector-mediated transfer of normal epithelial cell specific-1 gene International Journal of Oncology 2017 50 5 1711 1722
146 Ghoneim AIAA Yanni AE Abdel-Latif GA Early detection of serum survivin and XIAP as prognostic biomarkers for the diagnosis of colorectal cancer Tumor Biology 2017 39 3 1 8
147 Guo P Huang ZL Yu P Prognostic value of TNF-α in patients with hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysis PLoS ONE 2014 9 3 1 6
148 Samanta D Park Y Ni X CRIF1 interaction with ATM requires highly oxidized conditions and induces an ATM-activated checkpoint response The Journal of Biological Chemistry 2012 287 11 8026 8035
149 Orita H Coulson JM Puri PL Dephosphorylated Rb/p105 as a prognostic marker in prostate cancer Prostate 2017 77 1 68 77
150 Liu H Cao Y Yang X Adhesion of early-stage melanoma cells to E-selectin under flow conditions is strengthened by P-selectin glycoprotein ligand-1 and can be inhibited by blocking the MEK1/2 pathway Molecular Medicine Reports 2015 12 1 451 458
151 Mohsenzadegan M Peng RW Zhang JX PTEN expression as a predictor for the response to trastuzumab-based therapy in Her-2 overexpressing metastatic breast cancer Clinical Breast Cancer 2013 13 2 139 147
152 Zhang S Leng T Zhang Q Elevated preoperative serum CA125 is associated with residual ovary syndrome after fertility-sparing surgery for borderline ovarian tumors Medicine (Baltimore) 2017 96 24 e6933
153 Zhu XD Zhang JB Zhuang PY High expression of macrophage colony-stimulating factor in peritumoral liver tissue is associated with poor survival after curative resection of hepatocellular carcinoma Journal of Clinical Oncology 2008 26 16 270

พบใช่ 16 สวน สาธารณะ ฝั่ง ธน.

ออกกำลังกายที่ไหนดี?? รวม 5 สถานที่ออกกำลังกายสำหรับชาวฝั่งธนฯ – The Gen C Blog
ออกกำลังกายที่ไหนดี?? รวม 5 สถานที่ออกกำลังกายสำหรับชาวฝั่งธนฯ – The Gen C Blog
รีวิว 6 สวนสาธารณะ X กรุงเทพ เขียวๆ ดีต่อใจ – Hashcorner
รีวิว 6 สวนสาธารณะ X กรุงเทพ เขียวๆ ดีต่อใจ – Hashcorner
รีวิว สวนธนบุรีรมย์
รีวิว สวนธนบุรีรมย์
ออกกำลังกายที่ไหนดี?? รวม 5 สถานที่ออกกำลังกายสำหรับชาวฝั่งธนฯ – The Gen C Blog
ออกกำลังกายที่ไหนดี?? รวม 5 สถานที่ออกกำลังกายสำหรับชาวฝั่งธนฯ – The Gen C Blog
วิงวอนให้ผู้บริหารของ กทม. เพิ่มสวนสาธารณะฝั่งธนฯ ให้บ้างครับ - Pantip
วิงวอนให้ผู้บริหารของ กทม. เพิ่มสวนสาธารณะฝั่งธนฯ ให้บ้างครับ – Pantip
สวนธนบุรีรมย์
สวนธนบุรีรมย์
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ กทม. (Thonburirom Park At Bangkok Thailand) - Youtube
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ กทม. (Thonburirom Park At Bangkok Thailand) – Youtube
15 ที่เที่ยวสวนสาธารณะใกล้ฉัน มัดรวมกรุงเทพและต่างจังหวัด เที่ยวสวนสาธารณะ
15 ที่เที่ยวสวนสาธารณะใกล้ฉัน มัดรวมกรุงเทพและต่างจังหวัด เที่ยวสวนสาธารณะ
10 สวนสาธารณะที่ดีที่สุดใน กรุงเทพมหานคร (กทม.) - Tripadvisor
10 สวนสาธารณะที่ดีที่สุดใน กรุงเทพมหานคร (กทม.) – Tripadvisor
ปอดใหม่ฝั่งธนฯ! ทางหลวงปรับภูิทัศน์
ปอดใหม่ฝั่งธนฯ! ทางหลวงปรับภูิทัศน์ “สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า” พร้อมเลนจักรยาน
รีวิว 6 สวนสาธารณะ X กรุงเทพ เขียวๆ ดีต่อใจ – Hashcorner
รีวิว 6 สวนสาธารณะ X กรุงเทพ เขียวๆ ดีต่อใจ – Hashcorner
สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ น่าชวนแฟนไปเดต ไปเดินชิลถ่ายรูป เช็คอิน
สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ น่าชวนแฟนไปเดต ไปเดินชิลถ่ายรูป เช็คอิน
สวนธนบุรีรมย์
สวนธนบุรีรมย์
รีวิวสวนใต้สะพาน กาญจนาภิเษก - พุทธมณฑล สาย 2 - Youtube
รีวิวสวนใต้สะพาน กาญจนาภิเษก – พุทธมณฑล สาย 2 – Youtube
ส่องสวนสาธารณะใหม่ กลางกรุง แลนด์มาร์คระดับโลก อสังหาฯ
ส่องสวนสาธารณะใหม่ กลางกรุง แลนด์มาร์คระดับโลก อสังหาฯ
ความเป็นที่สุดของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร: 50 ปี กทม. มหานครของAทุกคน | Dunebillies Beach Cafe
ความเป็นที่สุดของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร: 50 ปี กทม. มหานครของAทุกคน | Dunebillies Beach Cafe
15 ที่เที่ยวสวนสาธารณะใกล้ฉัน มัดรวมกรุงเทพและต่างจังหวัด เที่ยวสวนสาธารณะ
15 ที่เที่ยวสวนสาธารณะใกล้ฉัน มัดรวมกรุงเทพและต่างจังหวัด เที่ยวสวนสาธารณะ
10 ที่เที่ยวกรุงเทพ ธรรมชาติ ป่าในกรุง ถ่ายรูปสวย ฟีลธรรมชาติ สดชื่น
10 ที่เที่ยวกรุงเทพ ธรรมชาติ ป่าในกรุง ถ่ายรูปสวย ฟีลธรรมชาติ สดชื่น
20 สวนสาธารณะกรุงเทพฯ​ พักผ่อนสบาย ออกกำลังกายก็สดชื่น
20 สวนสาธารณะกรุงเทพฯ​ พักผ่อนสบาย ออกกำลังกายก็สดชื่น
ออกกำลังกายที่ไหนดี?? รวม 5 สถานที่ออกกำลังกายสำหรับชาวฝั่งธนฯ – The Gen C Blog
ออกกำลังกายที่ไหนดี?? รวม 5 สถานที่ออกกำลังกายสำหรับชาวฝั่งธนฯ – The Gen C Blog
เที่ยวฝั่งธนฯ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเก่า แบบ One Day Trip ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง - Blt Bangkok
เที่ยวฝั่งธนฯ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเก่า แบบ One Day Trip ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง – Blt Bangkok
ปอดใหม่ฝั่งธนฯ! ทางหลวงปรับภูิทัศน์
ปอดใหม่ฝั่งธนฯ! ทางหลวงปรับภูิทัศน์ “สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า” พร้อมเลนจักรยาน
สวนธนบุรีรมย์
สวนธนบุรีรมย์
สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ น่าชวนแฟนไปเดต ไปเดินชิลถ่ายรูป เช็คอิน
สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ น่าชวนแฟนไปเดต ไปเดินชิลถ่ายรูป เช็คอิน
รีวิว 6 สวนสาธารณะ X กรุงเทพ เขียวๆ ดีต่อใจ – Hashcorner
รีวิว 6 สวนสาธารณะ X กรุงเทพ เขียวๆ ดีต่อใจ – Hashcorner
Unfolding Bangkok เฟส 2 มัดรวม 2 ธีม ชวนไปเดินดูงานอาร์ตในสวนเบญจกิติและโชว์งานไฟที่หัวลำโพง เริ่ม 18 มี.ค. นี้
Unfolding Bangkok เฟส 2 มัดรวม 2 ธีม ชวนไปเดินดูงานอาร์ตในสวนเบญจกิติและโชว์งานไฟที่หัวลำโพง เริ่ม 18 มี.ค. นี้
สวนหลวงพระราม8 ! สวนสาธารณะฝั่งธนบุรี
สวนหลวงพระราม8 ! สวนสาธารณะฝั่งธนบุรี – Youtube
10 สวนสาธารณะที่ดีที่สุดใน กรุงเทพมหานคร (กทม.) - Tripadvisor
10 สวนสาธารณะที่ดีที่สุดใน กรุงเทพมหานคร (กทม.) – Tripadvisor

ลิงค์บทความ: สวน สาธารณะ ฝั่ง ธน.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สวน สาธารณะ ฝั่ง ธน.

ดูเพิ่มเติม: https://hienthao.com/category/gadget

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *