Chuyển tới nội dung
Trang chủ » วิธีบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม: คู่มือง่ายสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

วิธีบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม: คู่มือง่ายสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย Windows 10

การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย Windows 10

วิธีบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม: ขั้นตอนและเคล็ดลับสำหรับ Windows 10, Windows 11, และ Windows 7

วีดีโอหน้าจอคอมคืออะไร

วีดีโอหน้าจอคอม (Screen Recording) เป็นกระบวนการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์และเสียงที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน การบันทึกวีดีโอหน้าจอคอมนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสอนออนไลน์, สร้างคอนเทนต์วิดีโอ, สร้างวิธีการใช้งานแบบสด ๆ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการบันทึกส่วนที่ต้องการของหน้าจอเพื่อตัดต่อหรือแสดงให้คนอื่นเห็นในภายหลัง วิธีการบันทึกวีดีโอหน้าจอคอมมีหลากหลายซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 10, Windows 11, และ Windows 7 ซึ่งเราจะมาเรียนรู้ต่อไป

เลือกซอฟต์แวร์บันทึกวีดีโอหน้าจอ

ก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม ขั้นแรกที่เราต้องทำคือการเลือกซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการบันทึก นอกจากซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติการเองแล้ว ยังมีซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการฟังก์ชันการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเรามาดูวิธีการเลือกซอฟต์แวร์ในแต่ละระบบปฏิบัติการดังนี้

ขั้นตอนการติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์

สำหรับซอฟต์แวร์บันทึกวีดีโอหน้าจอคอมใน Windows 10, Windows 11, และ Windows 7 สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ หลังจากติดตั้งแล้ว คุณอาจต้องกำหนดค่าเบื้องต้นของซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังนี้เป็นขั้นตอนอย่างละเอียดในการติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์บันทึกวีดีโอหน้าจอคอมในแต่ละระบบปฏิบัติการ

การตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการบันทึกวีดีโอ

ก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม คุณควรตรวจสอบและตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้คุณภาพและประสบการณ์การบันทึกที่ดีที่สุด พารามิเตอร์ที่สำคัญที่ควรตรวจสอบมีดังนี้

บันทึกวีดีโอหน้าจอทั้งหมดหรือส่วนที่ต้องการ

ในกระบวนการบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกทั้งหมดหน้าจอหรือเฉพาะส่วนที่คุณต้องการ การบันทึกทั้งหมดให้คุณแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนหน้าจอ ในขณะที่การบันทึกเฉพาะส่วนจะช่วยให้คุณสามารถเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญและไม่ต้องแสดงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง วิธีการบันทึกทั้งหมดหรือส่วนที่ต้องการมีดังนี้

การใช้งานตัวเลือกและเครื่องมือขณะบันทึกวีดีโอ

ซอฟต์แวร์บันทึกวีดีโอหน้าจอคอมมักจะมีตัวเลือกและเครื่องมือที่ให้คุณปรับแต่งการบันทึกได้ตามต้องการ ในส่วนนี้เราจะศึกษาถึงตัวเลือกและเครื่องมือที่ควรทราบและใช้งานขณะบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม

การบันทึกเสียงในขณะทำการบันทึกวีดีโอ

เสียงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เนื้อหาวีดีโอมีความครบถ้วนและน่าสนใจยิ่งขึ้น ในกระบวนการบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม คุณสามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนหรือเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์ได้ วิธีการบันทึกเสียงในขณะทำการบันทึกวีดีโอคอมพิวเตอร์มีดังนี้

การแก้ไขและปรับปรุงวีดีโอหน้าจอ

หลังจากที่คุณได้บันทึกวีดีโอหน้าจอคอมแล้ว อาจจะมีความจำเป็นที่คุณต้องทำการแก้ไขหรือปรับปรุงวิดีโอก่อนที่คุณจะเผยแพร่หรือนำไปใช้งาน การแก้ไขและปรับปรุงวีดีโอหน้าจอเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ควรให้ความสำคัญ

การบันทึกวีดีโอหน้าจอในรูปแบบต่างๆ

การบันทึกวีดีโอหน้าจอคอมสามารถบันทึกได้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีข้อแตกต่างกันตามความต้องการของคุณ ในส่วนนี้เราจะศึกษาถึงรูปแบบการบันทึกที่คุณสามารถเลือกใช้งานได้

FAQs

 1. วีดีโอหน้าจอคอมคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?
 2. ซอฟต์แวร์ใดที่ควรใช้ในการบันทึกวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน Windows 10, Windows 11, และ Windows 7?
 3. ขั้นตอนในการติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์บันทึกวีดีโอหน้าจอคอม
 4. พารามิเตอร์สำคัญในการบันทึกวีดีโอคอมพิวเตอร์ที่ควรตรวจสอบ
 5. วิธีการเลือกการบันทึกวีดีโอทั้งหมดหรือส่วนที่ต้องการ
 6. ตัวเลือกและเครื่องมือที่ใช้งานขณะบันทึกวีดีโอคอมพิวเตอร์
 7. วิธีการบันทึกเสียงในขณะทำการบันทึกวีดีโอ
 8. วิธีการแก้ไขและปรับปรุงวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์
 9. รูปแบบการบันทึกวีดีโอหน้าจอคอมในรูปแบบต่าง ๆ

วีดีโอหน้าจอคอมเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในหลากหลายสถานการณ์ การบันทึกวีดีโอหน้าจอคอมในระบบปฏิบัติการ Windows 10, Windows 11, และ Windows 7 เป็นเรื่องง่ายด้วยซอฟต์แวร์ที่มีให้เลือกใช้ โดยให้ความสำคัญในการตั้งค่าพารามิเตอร์และการใช้งานตัวเลือกและเครื่องมือที่มีให้ใช้งานในขณะทำการบันทึก อย่างไรก็ตาม การแก้ไขและปรับปรุงวีดีโอหน้าจอคอมเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ได้วีดีโอที่คุณต้องการ อย่าลืมที่จะเลือกรูปแบบการบันทึกที่ต้องการให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานและการแสดงผลของคุณด้วยความคมชัดและความเหมาะสม

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิธีบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม อัดวีดีโอหน้าจอคอม windows 10, อัดวีดีโอหน้าจอคอม windows 11, อัดวีดีโอหน้าจอคอม windows 7, อัดหน้าจอคอม พร้อมเสียง, อัดวีดีโอหน้าจอคอม windows 10 ไม่ได้, โปรแกรมอัดหน้าจอ, อัด วีดีโอหน้าจอ ไอ โฟน, อัดวีดีโอหน้าจอ samsung

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธีบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม

การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย Windows 10
การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย Windows 10

หมวดหมู่: Top 79 วิธีบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม

ดูเพิ่มเติมที่นี่: hienthao.com

อัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 10

อัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 10: ขั้นตอนและเทคนิคการอัดวีดีโอในระบบปฏิบัติการ Windows 10

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้การแบ่งปันเนื้อหาที่เกิดขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเคย การอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 10 เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแบ่งปันเนื้อหาที่เกิดขึ้นบนหน้าจอกับผู้ใช้ที่กำลังมองหาวิธีการอัดวีดีโอหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 อยู่อาจจะต้องใช้ในการสร้างคลิปสอนหรือแบ่งปันเกมเพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นถึงความสามารถหรือวิธีการต่างๆ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนและเทคนิคที่ควรรู้เมื่อต้องการอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 10 อย่างถูกต้องและมีคุณภาพสูง:

ขั้นตอนการอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 10

1. ใช้โปรแกรม Windows 10 ที่มีอยู่ในระบบ

Windows 10 มาพร้อมกับโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอ (Screen Recorder) ที่ใช้งานได้ง่าย คุณสามารถเริ่มต้นการอัดวีดีโอได้โดยการกดปุ่ม “Windows key + G” บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์คุณ จากนั้นโปรแกรมจะแสดงเมนูให้คุณเลือกใช้งาน คลิกที่ “อัดวีดีโอนี้” เพื่อเริ่มต้นการอัดวีดีโอทันที

2. ปรับแต่งการตั้งค่า

หลังจากที่คุณเริ่มการอัดวีดีโอ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าก่อนที่จะเริ่มอัด คุณสามารถกำหนดตำแหน่งที่เก็บไฟล์วีดีโอ คุณภาพของวีดีโอ และอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ

3. เริ่มการอัดวีดีโอ

เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเริ่มการอัดวีดีโอได้โดยกดที่ปุ่ม “เริ่ม” ที่อยู่ในหน้าต่างของโปรแกรม หลังจากนั้นคุณจะเห็นว่าหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของคุณถูกอัดเป็นวีดีโอ

4. หยุดและบันทึกการอัดวีดีโอ

หากคุณต้องการหยุดการอัดวีดีโอ คุณสามารถกดที่ปุ่ม “หยุด” ในเมนูที่แสดงขึ้น และหากคุณต้องการบันทึกวีดีโอที่คุณอัดคุณสามารถกดที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกไฟล์วีดีโอไว้ที่ตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้

เทคนิคเพิ่มเติมในการอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 10

1. ใช้แอปพลิเคชันบันทึกหน้าจออื่นๆ

ถ้าคุณต้องการฟีเจอร์ที่มากกว่าโปรแกรมใน Windows 10 คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันบันทึกหน้าจอชิ้นอื่นๆ ที่มีให้ในระบบ ซึ่งบางแอปอาจมีฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจ เช่น การอัดเสียงจากไมค์ การปรับความละเอียดของวีดีโอ หรือการเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆ

2. ใช้ตัวอัดวีดีโอ (Video Compression)

หากไฟล์วีดีโอที่คุณอัดมีขนาดใหญ่เกินไป คุณสามารถใช้ตัวอัดวีดีโอเพื่อลดขนาดของไฟล์ โดยปรับความละเอียดหรืออัตราเฟรมต่ำลง แต่ในขั้นตอนนี้ควรระมัดระวังเพื่อไม่ให้ความคมชัดของวีดีโอลดลงมากเกินไป

3. ใช้ตัวแก้ไขวีดีโอ

หลังจากที่คุณอัดวีดีโอแล้ว คุณอาจต้องการแก้ไขส่วนของวีดีโอที่ไม่ต้องการ หรือเพิ่มตัวอักษรหรือภาพนิ่งเพื่อให้วีดีโอมีความน่าสนใจมากขึ้น คุณสามารถใช้โปรแกรมตัวแก้ไขวีดีโอที่มีให้ในระบบหรือโปรแกรมตัวอื่นๆ ที่ใช้งานได้ง่าย

คำถามที่พบบ่อย

1. วีดีโอที่อัดด้วยโปรแกรม Screen Recorder ของ Windows 10 มีคุณภาพและขนาดเป็นอย่างไร?

ความคมชัดและขนาดของวีดีโอที่อัดด้วยโปรแกรม Screen Recorder ของ Windows 10 ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณเลือก หากคุณต้องการวีดีโอที่คมชัดและมีขนาดใหญ่ ควรเลือกตั้งค่าคุณภาพวีดีโอเป็นระดับสูง แต่หากคุณต้องการให้วีดีโอมีขนาดเล็กและเหมาะกับการแชร์ผ่านอีเมลหรือโซเชียลมีเดีย ควรเลือกตั้งค่าคุณภาพวีดีโอเป็นระดับกลางหรือต่ำ

2. มีโปรแกรมอื่นๆ ที่ควรใช้ในการอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 10 แนะนำอะไรบ้าง?

นอกจากโปรแกรม Screen Recorder ใน Windows 10 คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชันบันทึกหน้าจอชิ้นอื่นๆ ที่มีให้ในระบบหรือโปรแกรมตัวอื่นๆ ที่มีฟีเจอร์ที่ครบครันกว่า บางตัวอย่างที่คุณอาจสนใจได้แก่ OBS Studio, Camtasia, Bandicam, หรือ XSplit Broadcaster ซึ่งมีฟีเจอร์เสริมที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งวีดีโอได้มากขึ้น

3. มีเทคนิคในการลดขนาดของไฟล์วีดีโอหลังจากการอัดเสียงหน้าจอแล้วหรือไม่?

ใช่ คุณสามารถใช้ตัวอัดวีดีโอ (Video Compression) เพื่อลดขนาดของไฟล์วีดีโอที่คุณอัดเสียงหน้าจอแล้ว โดยปรับความละเอียดหรืออัตราเฟรมต่ำลง อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเพื่อไม่ให้ความคมชัดของวีดีโอลดลงมากเกินไปเพื่อให้ยังคงความชัดของเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงให้ผู้ชมเห็นได้อย่างชัดเจน

การอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 10 เป็นเทคนิคที่สำคัญในการแบ่งปันเนื้อหาที่เกิดขึ้นบนหน้าจอกับผู้ใช้ที่กำลังมองหาวิธีการอัดวีดีโอหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 อย่างถูกต้องและมีคุณภาพสูง โดยใช้ขั้นตอนที่ระเบียบเรียบร้อยและเทคนิคเพิ่มเติมที่ช่วยให้การอัดวีดีโอของคุณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างประสบการณ์การรับชมสำหรับผู้ชมที่มีความสนใจในเนื้อหาของคุณ

อัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11

อัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11: แนะนำการใช้งานและคำแนะนำอย่างละเอียด

คำแนะนำ: ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว การแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างคุ้นเคยและสำคัญกันมากขึ้น ด้วยการอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11 คุณสามารถบันทึกภาพหน้าจอหรือวีดีโอที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกวิดีโอส่วนหนึ่งของเกมหรือการสอนใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ในการสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียหรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานในวงกว้าง บทความนี้จะแนะนำวิธีการอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11 อย่างละเอียดและใส่คำแนะนำเพื่อให้คุณใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา

1. ขั้นตอนการอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11

เมื่อคุณต้องการอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11 ขั้นตอนต่อไปนี้จะแนะนำให้คุณทำตาม:

1.1 ใช้แอปพลิเคชัน Xbox Game Bar

Xbox Game Bar เป็นแอปพลิเคชันที่มาตรฐานมากับ Windows 11 ซึ่งช่วยให้คุณสามารถอัดวีดีโอหน้าจอคอมได้ง่ายๆ โดยเมื่อคุณกดปุ่ม “Windows + G” แล้ว Xbox Game Bar จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถกดปุ่ม “Record” เพื่อเริ่มต้นการอัดวีดีโอได้ทันที

1.2 ใช้ Snipping Tool

Snipping Tool เป็นเครื่องมือที่มีอยู่ใน Windows 11 ที่ช่วยให้คุณบันทึกภาพหน้าจอได้ง่าย ๆ คุณสามารถเปิดใช้งาน Snipping Tool ได้โดยการค้นหาในแถบ “ค้นหา” ของ Windows 11 แล้วเลือก Snipping Tool จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “New” เพื่อเริ่มต้นการบันทึกภาพหน้าจอ

1.3 ใช้แอปพลิเคชัน Third-Party

นอกจากแอปพลิเคชันที่มาตรฐานมากับ Windows 11 คุณยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Third-Party เพื่ออัดวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากคุณต้องการฟีเจอร์เสริมหรือต้องการความยืดหยุ่นในการตั้งค่าคุณสามารถสำรวจแอปพลิเคชันที่มีให้เลือกในตลาดออนไลน์

2. คำแนะนำในการอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11

2.1 ปรับแต่งการตั้งค่าคุณภาพวีดีโอ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นอัดวีดีโอหน้าจอคอม ควรตรวจสอบและปรับแต่งคุณภาพวีดีโอที่คุณต้องการ ซึ่งรวมถึงการเลือกความละเอียด (Resolution) และอัตราเฟรม (Frame Rate) ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ หากคุณต้องการอัดวีดีโอที่คมชัดและคมชัดสูงสุด ควรเลือกความละเอียดและอัตราเฟรมที่สูง แต่ควรระมัดระวังว่าจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น

2.2 ระมัดระวังเรื่องของพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์

การอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11 อาจทำให้ไฟล์วีดีโอที่อัดแล้วมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อคุณบันทึกวีดีโอควรตรวจสอบพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ของคุณว่าเหลือพื้นที่เพียงพอหรือไม่ หากพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์มีค่าน้อย ควรพิจารณาการเก็บไฟล์วีดีโอในที่เก็บข้อมูลอื่น ๆ หรือใช้ฮาร์ดดิสก์ภายนอกเพิ่มเติม

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: Windows 11 มีวิธีการอัดวีดีโอหน้าจอในตัวมั้ย?

ตอบ: ใช่ Windows 11 มีฟีเจอร์ในตัวที่ชื่อว่า Xbox Game Bar ซึ่งช่วยให้คุณอัดวีดีโอหน้าจอได้ง่ายๆ โดยเรียกใช้โดยการกดปุ่ม “Windows + G” บนคีย์บอร์ดของคุณ

Q2: ความละเอียดและอัตราเฟรมที่เหมาะสมสำหรับการอัดวีดีโอคืออะไร?

ตอบ: ควรเลือกความละเอียดและอัตราเฟรมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ หากคุณต้องการวีดีโอที่คมชัดและคมชัดสูงสุด ควรเลือกความละเอียดและอัตราเฟรมที่สูง แต่ควรระมัดระวังว่าจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น

Q3: การอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11 จำเป็นต้องมีโปรแกรมพิเศษหรือไม่?

ตอบ: ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมพิเศษ คุณสามารถใช้งาน Xbox Game Bar ที่มาตรฐานมากับ Windows 11 เพื่ออัดวีดีโอหน้าจอได้

สรุป

การอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11 เป็นฟีเจอร์ที่มีให้ในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพหน้าจอหรือวีดีโอที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆ คุณสามารถใช้งาน Xbox Game Bar ซึ่งเป็นฟีเจอร์มาตรฐานมากับ Windows 11 หรือใช้แอปพลิเคชัน Third-Party เพื่อรับฟีเจอร์เสริมที่คุณต้องการได้ ก่อนที่จะเริ่มต้นอัดวีดีโอควรตรวจสอบและปรับแต่งคุณภาพวีดีโอที่คุณต้องการ และระมัดระวังเรื่องของพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความจุที่น้อยลง

ขอให้คุณสนุกกับการใช้งานฟีเจอร์อัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 11 และใช้ผลประโยชน์จากวิธีการในบทความนี้ในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น

พบใช่ 15 วิธีบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม.

การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย Windows 10 - Youtube
การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย Windows 10 – Youtube
รวมวิธีอัดวีดีโอหน้าจอคอมและมือถือ นำไปใช้คู่กับ Myshop บน Line Shopping
รวมวิธีอัดวีดีโอหน้าจอคอมและมือถือ นำไปใช้คู่กับ Myshop บน Line Shopping
วิธีอัดหน้าจอคอมใน Windows 11 ได้ฟรีๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม #Catch5 #Windows11 - Youtube
วิธีอัดหน้าจอคอมใน Windows 11 ได้ฟรีๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม #Catch5 #Windows11 – Youtube
วิธีบันทึกหน้าจอคอมง่าย ๆ ทั้งอัดวีดีโอและแคปรูปหน้าจอ
วิธีบันทึกหน้าจอคอมง่าย ๆ ทั้งอัดวีดีโอและแคปรูปหน้าจอ
วิธีแคปหน้าจอ Windows และ Macos ง่าย ๆ ที่ใครหลายคนอาจไม่รู้
วิธีแคปหน้าจอ Windows และ Macos ง่าย ๆ ที่ใครหลายคนอาจไม่รู้
อัดวีดีโอจากกล้องโน๊ตบุ๊ค มาเรียนรู้วิธีอัดวีดีโอจากกล้องโน๊ตบุ๊ค โดยใช้ Windows 10 - Youtube
อัดวีดีโอจากกล้องโน๊ตบุ๊ค มาเรียนรู้วิธีอัดวีดีโอจากกล้องโน๊ตบุ๊ค โดยใช้ Windows 10 – Youtube
วิธีบันทึกหน้าจอคอมง่าย ๆ ทั้งอัดวีดีโอและแคปรูปหน้าจอ
วิธีบันทึกหน้าจอคอมง่าย ๆ ทั้งอัดวีดีโอและแคปรูปหน้าจอ
วิธีใช้ บันทึกหน้าจอใน Iphone (Screen Recording) - Teachme Iphone
วิธีใช้ บันทึกหน้าจอใน Iphone (Screen Recording) – Teachme Iphone
แนะนำ 5 โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรี ใช้งานง่าย ไม่หนักเครื่อง
แนะนำ 5 โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรี ใช้งานง่าย ไม่หนักเครื่อง
แนะนำโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอคอมฯ ทำสื่อการสอน - Pantip
แนะนำโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอคอมฯ ทำสื่อการสอน – Pantip
มือใหม่หัดใช้เน็ต: บันทึกวีดีโอใน Smartphone Sumsung Note 20
มือใหม่หัดใช้เน็ต: บันทึกวีดีโอใน Smartphone Sumsung Note 20
โปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอ แหล่งดาวน์โหลด โปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอ ฟรี
โปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอ แหล่งดาวน์โหลด โปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอ ฟรี
วิธี 'Record' อัดการประชุมบน Ms Teams, Meet, Zoom, Webex | Techsauce
วิธี ‘Record’ อัดการประชุมบน Ms Teams, Meet, Zoom, Webex | Techsauce
วิธีใช้ บันทึกหน้าจอใน Iphone (Screen Recording) - Teachme Iphone
วิธีใช้ บันทึกหน้าจอใน Iphone (Screen Recording) – Teachme Iphone
วิธีบันทึกหน้าจอ จาก Ipad บันทึกหน้าจอ Iphone เป็น วิดีโอ การสอน
วิธีบันทึกหน้าจอ จาก Ipad บันทึกหน้าจอ Iphone เป็น วิดีโอ การสอน
รีวิวแอพ Mobizen แอพบันทึกหน้าจอ Android เป็นวีดีโอ
รีวิวแอพ Mobizen แอพบันทึกหน้าจอ Android เป็นวีดีโอ
รวมวิธี 'อัดหน้าจอ' ทั้งในคอมและมือถือ ทั้งฟรี ทั้งใช้ง่าย
รวมวิธี ‘อัดหน้าจอ’ ทั้งในคอมและมือถือ ทั้งฟรี ทั้งใช้ง่าย
รวมวิธีอัดวีดีโอหน้าจอคอมและมือถือ นำไปใช้คู่กับ Myshop บน Line Shopping
รวมวิธีอัดวีดีโอหน้าจอคอมและมือถือ นำไปใช้คู่กับ Myshop บน Line Shopping
วิธีบันทึกวิดีโอหน้าจอคอม บันทึกการเล่นเกมส์ Pc | อมตะดอทคอม
วิธีบันทึกวิดีโอหน้าจอคอม บันทึกการเล่นเกมส์ Pc | อมตะดอทคอม
วิธีอัดวีดีโอหน้าจอ Iphone แบบไม่ต้องโหลดแอพเพิ่มและวิธีแคปหน้าจอ Iphone ทุกรุ่น 2021
วิธีอัดวีดีโอหน้าจอ Iphone แบบไม่ต้องโหลดแอพเพิ่มและวิธีแคปหน้าจอ Iphone ทุกรุ่น 2021
วิธีบันทึกหน้าจอ จาก Ipad บันทึกหน้าจอ Iphone เป็น วิดีโอ การสอน
วิธีบันทึกหน้าจอ จาก Ipad บันทึกหน้าจอ Iphone เป็น วิดีโอ การสอน
โปรแกรมอัดหน้าจอคอมดีๆ ฟรี ไฟล์เล็ก ใช้ง่าย ฟรีเจอร์เยอะ | It2Tech - Youtube
โปรแกรมอัดหน้าจอคอมดีๆ ฟรี ไฟล์เล็ก ใช้ง่าย ฟรีเจอร์เยอะ | It2Tech – Youtube
????วิธีอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 10
????วิธีอัดวีดีโอหน้าจอคอม Windows 10
วิธีใช้ บันทึกหน้าจอใน Iphone (Screen Recording) - Teachme Iphone
วิธีใช้ บันทึกหน้าจอใน Iphone (Screen Recording) – Teachme Iphone
แนะนำโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอคอมฯ ทำสื่อการสอน - Pantip
แนะนำโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอคอมฯ ทำสื่อการสอน – Pantip
วิธีอัดหน้าจอคอม Windows กดแล้วอัดทันที ไม่ต้องเข้าโปรแกรม - It24Hrs
วิธีอัดหน้าจอคอม Windows กดแล้วอัดทันที ไม่ต้องเข้าโปรแกรม – It24Hrs
3 วิธีที่ง่ายที่สุดในการบันทึกการประชุมของ Google ในวิดีโอ Hd
3 วิธีที่ง่ายที่สุดในการบันทึกการประชุมของ Google ในวิดีโอ Hd
วิธีบันทึกหน้าจอคอมง่าย ๆ ทั้งอัดวีดีโอและแคปรูปหน้าจอ
วิธีบันทึกหน้าจอคอมง่าย ๆ ทั้งอัดวีดีโอและแคปรูปหน้าจอ
วิธีแคปหน้าจอคอม รวมวิธีบันทึกหน้าจอบน Windows 11 | What Should I Do
วิธีแคปหน้าจอคอม รวมวิธีบันทึกหน้าจอบน Windows 11 | What Should I Do
10 อันดับ โปรแกรมอัดหน้าจอคอม พร้อมเสียง ปี 2023 Windows, Mac | Mybest
10 อันดับ โปรแกรมอัดหน้าจอคอม พร้อมเสียง ปี 2023 Windows, Mac | Mybest
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน Vivo | วีโว่ ประเทศไทย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน Vivo | วีโว่ ประเทศไทย
วิธีบันทึกหน้าจอคอมง่าย ๆ ทั้งอัดวีดีโอและแคปรูปหน้าจอ
วิธีบันทึกหน้าจอคอมง่าย ๆ ทั้งอัดวีดีโอและแคปรูปหน้าจอ
รวมวิธีอัดวีดีโอหน้าจอคอมและมือถือ นำไปใช้คู่กับ Myshop บน Line Shopping
รวมวิธีอัดวีดีโอหน้าจอคอมและมือถือ นำไปใช้คู่กับ Myshop บน Line Shopping
รวมวิธี 'อัดหน้าจอ' ทั้งในคอมและมือถือ ทั้งฟรี ทั้งใช้ง่าย
รวมวิธี ‘อัดหน้าจอ’ ทั้งในคอมและมือถือ ทั้งฟรี ทั้งใช้ง่าย
วิธีอัดวีดีโอหน้าจอ Iphone แบบไม่ต้องโหลดแอพเพิ่มและวิธีแคปหน้าจอ Iphone ทุกรุ่น 2021
วิธีอัดวีดีโอหน้าจอ Iphone แบบไม่ต้องโหลดแอพเพิ่มและวิธีแคปหน้าจอ Iphone ทุกรุ่น 2021
วิธีแก้ Windows จอกลับหัวง่ายๆ โดยไม่ต้องเอียงหัวตาม
วิธีแก้ Windows จอกลับหัวง่ายๆ โดยไม่ต้องเอียงหัวตาม
วิธีบันทึกวิดีโอหน้าจอ หรือ การอัดหน้าจอพร้อมเสียง บน Iphone, Ipad สำหรับ Ios 11
วิธีบันทึกวิดีโอหน้าจอ หรือ การอัดหน้าจอพร้อมเสียง บน Iphone, Ipad สำหรับ Ios 11
อัดวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ - Wikihow
อัดวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ – Wikihow
อัดหน้าจอคอมพิวเตอร์บันทึกเป็น Vdo Windows 11/10 ฟรี - Windowssiam
อัดหน้าจอคอมพิวเตอร์บันทึกเป็น Vdo Windows 11/10 ฟรี – Windowssiam
6 โปรแกรมฟรีสำหรับอัดหน้าจอเกม Pc | Gamingdose
6 โปรแกรมฟรีสำหรับอัดหน้าจอเกม Pc | Gamingdose
แคปหน้าจอโน๊ตบุ๊ค 7 โปร Acer Windows 10 บันทึก | Pangpond
แคปหน้าจอโน๊ตบุ๊ค 7 โปร Acer Windows 10 บันทึก | Pangpond
วิธีบันทึกหน้าจอ จาก Ipad บันทึกหน้าจอ Iphone เป็น วิดีโอ การสอน
วิธีบันทึกหน้าจอ จาก Ipad บันทึกหน้าจอ Iphone เป็น วิดีโอ การสอน
วิธีแคปหน้าจอ Windows และ Macos ง่าย ๆ ที่ใครหลายคนอาจไม่รู้
วิธีแคปหน้าจอ Windows และ Macos ง่าย ๆ ที่ใครหลายคนอาจไม่รู้
วิธีบันทึกเสียง Discord สำหรับ Podcast
วิธีบันทึกเสียง Discord สำหรับ Podcast
วิธีอัดหน้าจอด้วย Geforce Experience บันทึกหน้าจอ Desktop สำหรับผู้ใช้งานการ์ดจอของ Nvidia – Modify: Technology News
วิธีอัดหน้าจอด้วย Geforce Experience บันทึกหน้าจอ Desktop สำหรับผู้ใช้งานการ์ดจอของ Nvidia – Modify: Technology News
รวมโปรแกรมฟรี Screen Record อัดหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ แบบไม่มีลายน้ำติดอยู่ - It24Hrs
รวมโปรแกรมฟรี Screen Record อัดหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ แบบไม่มีลายน้ำติดอยู่ – It24Hrs
บันทึกวิดีโอหน้าจอพร้อม Webcam ออนไลน์ผ่าน Browser
บันทึกวิดีโอหน้าจอพร้อม Webcam ออนไลน์ผ่าน Browser
บันทึกและจับภาพหน้าจอโทรศัพท์ Galaxy ของคุณ | Samsung Thailand
บันทึกและจับภาพหน้าจอโทรศัพท์ Galaxy ของคุณ | Samsung Thailand
วิธีจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป Hp < บล็อก - Hp.Com Thailand
วิธีจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป Hp < บล็อก - Hp.Com Thailand
ใครมีโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอมั่งครับ - Pantip
ใครมีโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอมั่งครับ – Pantip

ลิงค์บทความ: วิธีบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิธีบันทึกวีดีโอหน้าจอคอม.

ดูเพิ่มเติม: https://hienthao.com/category/gadget

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *